10 min

Hồi ký tướng tá Sài Gòn xuất bản ở hải ngoại (P3-4‪)‬ Nghien cuu Quoc te

    • Education

Phần 3: Ông thầy tướng số “bí ẩn” sau lưng Nguyễn Văn Thiệu và Nguyễn Cao Kỳ

Phần 4: Chuyến hàng thuốc phiện của các tướng lĩnh đứng về phía…dân nghiện!

Xem thêm: http://nghiencuuquocte.org/2016/12/24/hoi-ky-tuong-ta-sai-gon-xuat-ban-o-hai-ngoai-1/

Phần 3: Ông thầy tướng số “bí ẩn” sau lưng Nguyễn Văn Thiệu và Nguyễn Cao Kỳ

Phần 4: Chuyến hàng thuốc phiện của các tướng lĩnh đứng về phía…dân nghiện!

Xem thêm: http://nghiencuuquocte.org/2016/12/24/hoi-ky-tuong-ta-sai-gon-xuat-ban-o-hai-ngoai-1/

10 min

Top Podcasts In Education