10 min

Hair problems lead to loss of self-confidence for some Australians, according to survey - Mga problema sa buhok nakakawala ng kumpiyansa sa sarili ayon sa survey SBS Filipino - SBS Filipino

    • Daily News

According to a survey, 50 per cent of Australians suffer from hair problems during the summer season causing them to lose their self-confidence to go out and socialise with others.
- Ayon sa isang survey, limampung porsyento ng mga Australyano ang nakakaranas ng mga problema sa kanilang buhok tuwing tag-init lalo na kapag nakababad sa matinding sikat ng araw. Ang mga problemang ito ay nagiging dahilan din upang mawalan umano sila ng 'self-confidence' na lumabas at makihalubilo sa ibang mga tao.

According to a survey, 50 per cent of Australians suffer from hair problems during the summer season causing them to lose their self-confidence to go out and socialise with others.
- Ayon sa isang survey, limampung porsyento ng mga Australyano ang nakakaranas ng mga problema sa kanilang buhok tuwing tag-init lalo na kapag nakababad sa matinding sikat ng araw. Ang mga problemang ito ay nagiging dahilan din upang mawalan umano sila ng 'self-confidence' na lumabas at makihalubilo sa ibang mga tao.

10 min

More by SBS

SBS
SBS
SBS
SBS
SBS
SBS