21 episodes

Podden som breddar slöjdbegreppet och speglar det handgjorda skapandet idag. Programledare Peter Gropman träffar intressanta gäster med olika ingångar till slöjden. Produceras av Iris media på uppdrag av den statliga myndigheten Nämnden för hemslöjdsfrågor.

Handgjort Nämnden för hemslöjdsfrågor

  • Leisure

Podden som breddar slöjdbegreppet och speglar det handgjorda skapandet idag. Programledare Peter Gropman träffar intressanta gäster med olika ingångar till slöjden. Produceras av Iris media på uppdrag av den statliga myndigheten Nämnden för hemslöjdsfrågor.

  Den heta skolslöjden

  Den heta skolslöjden

  Skolslöjden är het! Ska den finnas på schemat eller inte? Vilken funktion har den? Har kritikerna missförstått allting? Det är frågor som dyker upp titt som tätt och i detta avsnitt av Handgjort tar vi ett helhetsgrepp om skolslöjden. Gäster är designern Bea Szenfeld och Maria Lantz, rektor på Konstfack som bland annat utbildar slöjdlärare. Programledare och producent: Peter Gropman, Iris media. 

  • 27 min
  Hon bevarar kopparslageriet på nätet

  Hon bevarar kopparslageriet på nätet

  Michaela Ivarsdotter brinner för kopparslageriet. Hon är en av få som behärskar kopparslageri i Sverige och hon ser till att historierna och kunskapen lever vidare på nätet. Handgjort besöker henne i hennes verkstad i Karlskrona. Förutom att vara fjärde generationens kopparslagmästare har Michaela ett museum och har sktivit böcker om sitt yrke och nu finns även informationen på nätet. Hon fick bidrag från Nämnden för hemslöjdsfrågor för att gå en kurs i att skapa en Wikipedia-sida. Reporter Peter Gropman, Iris media, på uppdrag av Nämnden för hemslöjdsfrågor. 

  • 27 min
  Nu lyfter korgen

  Nu lyfter korgen

  Skogstemat fortsätter i Handgjort – den här gången sätter vi fokus på korgtillverkarna som är beroende av materialet i skogen. Under senare tid har korgtillverkarna blivit färre och det är svårt att få tag på människor som kan lära ut den ädla konsten att tillverka en korg. Vi pratar med personerna bakom projektet ”Korgen lyfter”, de vill göra korgtillverkningen het igen. Programledare: Peter Gropman, Iris media, på uppdrag av Nämnden för hemslöjdsfrågor. 

  • 28 min
  Skogens outnyttjade slöjdguld

  Skogens outnyttjade slöjdguld

  Skogen är het! Men skogsbolag och slöjdare har olika syn på hur vi ska utnyttja skogen. Hemsslöjdkonsulenten Joakim Lilja kände att man inte tog vara på skogens resurser ur ett slöjdperspektiv, därför skapade han projektet ”Skogsklok”. Handgjort är i Skövdeskogen där Joakim berättar om projektet och olika trädsorter och vad materialet kan användas till. Dessutom hör vi om Skogsskyrelsens projekt "Ett mer variationsrikt skogsbruk". Programledare: Peter Gropman, Iris media, på uppdrag av Nämnden för hemslöjdsfrågor. 

  • 35 min
  Mår du bra när du slöjdar?

  Mår du bra när du slöjdar?

  Hur mår du när du slöjdar? De flesta svarar nog ja på den frågan. Men finns det vetenskapliga belägg för att påståendet stämmer? Ola Ling i Umeå ordnar slöjdkurser med deltagare inom autismspektrat, där översätter man utmaningar i slöjden till utmaningar i livet, som i sin tur skapar välmående. Niclas Flink har tillsammans med Lunds universitet dragit igång en vetenskaplig studie för att söka svaret på om det finns en koppling mellan att slöjda och må bra. Programledare Peter Gropman, Iris media, på uppdrag av Nämnden för hemslöjdsfrågor.

  • 31 min
  Slöjdens rum och platser

  Slöjdens rum och platser

  Handgjort besöker Svenshögens stationshus som fått liv nytt tack vare föreningen Stationen. Här ryms konst, performance och slöjd under samma tak. Stationen vill genom sina slöjdjuntor erbjuda en plats och ett sammanhang där slöjden får växa. Svenshögen håller sina kurser inomhus eller i stationsparken där tågen passerar mellan Göteborg och Uddevalla. Vi gör även ett nedslag i Malmö där Staden Malmös hemslöjdsförening har en mer ambulerande tillvaro och kan dyka upp lite här och var. Vad har platsen för betydelse när man arrangerar slöjd och hur når man ut? Har den traditionella anslagstavlan spelat ut sin roll? Vi tar även ett snack med Helene Wallin, handläggare på Nämnden för hemslöjdsfrågor. Reporter och programledare: Peter Gropman. Producerat av Iris media på uppdrag av Nämnden för hemslöjdsfrågor.

  • 33 min

Top Podcasts In Leisure

Lemonada Media
Critical Role
What’s Your Journey?
NPR
Clutterbug™
Si Robertson & Justin Martin

You Might Also Like

Nördic Knitting
Perfect Day Media
Perfect Day Media
mammastickar
Stickgäris
Pillerstickarn