15 episodes

HR in Business er DANSK HR’s podcast om HR og ledelse.
Det handler om HR, der skaber værdi og gør en forskel i din organisation.

Værten har hver gang en gæst i studiet, hvor de taler om et relevant og aktuelt emne. Gæsten deler ud af sine erfaringer og viden, der balanceres mellem teori, strategi og praksis og du får praktiske eksempler og konkrete værktøjer. Når du har lyttet til podcasten, har du fået fornyet inspiration og konkrete gode råd og tips, der klæder dig på til at skabe værdi og gøre en forskel i din organisation.
DANSK HR er Danmarks største professionelle, uafhængige, netværksbaserede HR-organisation for HR-direktører, HR-chefer, HR Business Partners, HR-ansvarlige og HR-konsulenter.
HR-afdelingen skal sikre virksomheder kompetente medarbejdere og skabe grobund for økonomisk og personalemæssig stabil udvikling. DANSK HR er HR-afdelingernes HR-videncenter, som gennem høj faglighed, aktuel viden, rådgivning og netværk understøtter alle medlemmer og deres virksomheder i det daglige HR-arbejde med at forbedre konkurrenceevnen.

HR in Business DanskHR

  • Business

HR in Business er DANSK HR’s podcast om HR og ledelse.
Det handler om HR, der skaber værdi og gør en forskel i din organisation.

Værten har hver gang en gæst i studiet, hvor de taler om et relevant og aktuelt emne. Gæsten deler ud af sine erfaringer og viden, der balanceres mellem teori, strategi og praksis og du får praktiske eksempler og konkrete værktøjer. Når du har lyttet til podcasten, har du fået fornyet inspiration og konkrete gode råd og tips, der klæder dig på til at skabe værdi og gøre en forskel i din organisation.
DANSK HR er Danmarks største professionelle, uafhængige, netværksbaserede HR-organisation for HR-direktører, HR-chefer, HR Business Partners, HR-ansvarlige og HR-konsulenter.
HR-afdelingen skal sikre virksomheder kompetente medarbejdere og skabe grobund for økonomisk og personalemæssig stabil udvikling. DANSK HR er HR-afdelingernes HR-videncenter, som gennem høj faglighed, aktuel viden, rådgivning og netværk understøtter alle medlemmer og deres virksomheder i det daglige HR-arbejde med at forbedre konkurrenceevnen.

  Kompetencer i HR, i forhold til fremtiden - med Bjarne Nybo

  Kompetencer i HR, i forhold til fremtiden - med Bjarne Nybo

  Denne udgave af HR in Business handler om dynamikker og disciplinen i det at samarbejde, samt vigtige kompetencer i HR, i forhold til den fremtid, vi bevæger os i retningen af.
  Vært Ulrik Nerløe har fået besøg af founder af CFMM, foredragsholder og forfatter, Bjarne Nybo. Han taler blandt andet om trivsel, emotionel intelligens, mental sundhed, kommunikation og ledelse. Bjarne har en baggrund fra inventarbranchen, men har haft et langt professionelt virke, hvor han sideløbende har haft et behov for at arbejde med andre aspekter af sig selv, oprindeligt for sin egen balances skyld. Dette kommer nu andre til gode qua hans undervisning.
  Mangel på trivsel er stærkt stigende i organisationer. Ubalance er mere til stede, end balance er. Når ledere leder, fungerer det som en megafon til resten af virksomheden. Ser man derfor en leder i balance, vil resten af organisationen vibrere med den balance, og desværre også omvendt. Den tid, vi i øjeblikket befinder os i kræver, at HR skal med omkring bordet. HR-professionelle er nemlig bærere af den kultur, der er i virksomheden og som er endnu mere udfordret nu, grundet den hybride arbejdsplads. Bjarne Nybo fremhæver her en særligt vigtig matrix, der handler om, hvordan vi mennesker kommunikerer og samarbejder, og om personlige og sociale kompetencer. Ulrik Nerløe og Bjarne Nybo kommer derfor ind på bl.a. ærlighed og tillid, den forudsigelig leder og vigtigheden i at skabe rum og plads til stilheden. Stilheden skaber nemlig en kontakt til det, der foregår indeni. Slutteligt kommer de omkring ”the connected model”, som Bjarne kalder en stjerne indenfor, hvordan vi forbinder os med hinanden på en arbejdsplads.
  Afsnittet er relevant for alle der på den ene eller anden måde arbejder med ledelse og samarbejde og herunder den vigtige balance det kræver. Det handler ikke om kvantitet, men kvalitet. Mennesker connecter med mennesker og er ikke bare roller, der connecter med roller.

  • 46 min
  Rekruttering og evnen til at tiltrække de rigtige medarbejdere - med Kaare Danielsen

  Rekruttering og evnen til at tiltrække de rigtige medarbejdere - med Kaare Danielsen

  I denne udgave af HR in Business får podcastvært Ulrik Nerløe besøg af Kaare Danielsen, stifter og ejer af JobIndex og Computerworld. Ulrik og Kaare kommer i dette afsnit ind på det aktuelle emne vedrørende arbejdsmarkeds nuværende situation, herunder rekruttering og evnen til at tiltrække og fastholde de rigtige medarbejdere.
  Vi står i en arbejdsmarkedssituation med mangel på arbejdskraft, samt et jobmarked der er langt mere specialiseret end nogensinde før. Kaare Danielsen argumenterer for at medarbejderen i dag kan ses, som en del af det produkt virksomheden sælger, idet vi i langt højere grad sælger serviceydelser gennem konsulent- og videns arbejde. Virksomheden sælger medarbejderens viden og service, hvorfor nøglen til succes ifølge Kaare skal findes hos medarbejderne. Rekruttering og HR har ifølge Kaare Danielsen ikke nært så stort fokus, som det burde have. Mange virksomheder har oftere større fokus på salg og markedsføring, hvoraf det vigtige er medarbejderne der producerer dem. Kaare Danielsen kommer i den forbindelse med konkrete råd til, hvordan du som virksomhed – stor eller lille – kan gøre dig mere attraktiv overfor de rigtige kandidater.
   
  En ny generation er ligeledes ved at indtage arbejdsmarked, og dertil følger nye udfordringer for virksomhederne i forhold til den yngre generations voksende krav til arbejdsgiverne. Lyt med i dette afsnit, og bliv klogere på den nuværende arbejdsmarkedssituation, og hvordan du kan gøre mere for at tiltrække og fastholde de rigtige medarbejdere.

  • 41 min
  Fremtidens HR - med René Dalgas Andersen

  Fremtidens HR - med René Dalgas Andersen

  Denne udgave af HR in Business omhandler Fremtidens HR, the new normal og hvilke erfaringer, vi har gjort os i de sidste 2-3 år, hvor der har været mange store forandringer.
  Vært Ulrik Nerløe har besøg af administrerende direktør og medejer af virksomheden Struqtures, René Dalgas Andersen. René er desuden lektor på Aalborg Universitet, og han er lige nu særligt optaget af forandringer, og hvilke elementer der skal til for, at disse forandringer føres ud i hverdagen.
  Usikkerhed og forandringer er i øjeblikket fokusområder for især de danske HR-afdelinger. Det kræver det rette fokus, at trives i usikkerheden, så hvordan tøjler man som virksomhed dette? Det giver René Dalgas Andersen nogle stærke bud på i denne podcast. Han tror nemlig på, at HR fremadrettet får en anden og mere central rolle til at ruste virksomheden, til en usikker fremtid. Inspirationen hertil kan, ifølge René, blandt andet hentes fra en soldats verden der ligeså altid kan forandre sig hurtigt og drastisk. Det handler om at være forberedt og indstillet til at forandringerne kommer. René mener at man i stedet for at fokusere på forandringsledelse, bør vurdere på en virksomheds forandringskapacitet. Man skal træne de væsentligste muskler i organisationen, så man er fleksibel og hurtigt kan lave både tempo- og retningsskift uden at blive skadet. I afsnittet kommer René og Ulrik tilmed ind på emner, som den autentiske leder, human touch, negativ formåen og hvordan omsorg og nærvær kan bringes mere i spil i ledelse.
  Lyt med, hvis du ønsker at få gode bud på, hvordan I som organisation kan styrke jeres tilgang til at lede mennesker og drive organisationen under store forandringer.

  • 45 min
  Det fulde potentiale og talenterne, særligt med fokus på generationsledelse - med Emilia Van Hauen

  Det fulde potentiale og talenterne, særligt med fokus på generationsledelse - med Emilia Van Hauen

  Vært Ulrik Nerløe har fået besøg af kultursociolog, forfatter og foredragsholder, Emilia Van Hauen. Emilia er uddannet på Københavns Universitet og har speciale indenfor moderne livsformer og trends og tendenser i samfundet.
  Hvordan bidrager vi til et stærkt fællesskab omkring virksomhedens formål og kultur, med særligt fokus på den yngre generation? Dette taler Ulrik og Emilia om i denne podcast. Den yngre generation er blevet trænet og opdraget til at være mere orienteret mod deres hjerte, end deres fornuft. Der er sket et skift fra den ældre generation til den yngre generations ønske om at have en livskarriere og ikke ”bare” en karriere. Der ses i øjeblikket en ungdomsrevolution i samfundet og på arbejdsmarkedet. Den er ikke bare strukturel. Revolutionen er mere social og personlig, som er med til at humanisere samfundet i en større grad, end før set. Afsnittet kommer derfor blandt andet omkring emner som, hvordan vi løser ”wicked problems”, begrebet kollegakærlighed, det sociale køn og hvordan man som organisation gør sig attraktiv for den yngre generation.
  Som HR-professionel kan du derfor lytte med og blive inspireret til, hvor I skal starte: hvem er du, hvordan er vi sammen og hvad kan vi ændre i verden, når vi er sammen?

  • 43 min
  Life-balance og et bæredygtigt arbejdsliv i vores organisationer - med Dennis Friis Thaagaard

  Life-balance og et bæredygtigt arbejdsliv i vores organisationer - med Dennis Friis Thaagaard

  Vært Ulrik Nerløe har fået besøg af Dennis Friis Thaagaard, CEO Sustainor. Dennis grundlagde Sustainor i 2013 og kommer med en baggrund som adm. direktør i flere større datterselskaber. Han har altid haft roller som en stærk sparringspartner til ledelsen, og kombineret med hans store passion indenfor bæredygtighed, har han udviklet en fremsynet og stærk indsigt i, hvordan netop en bæredygtig organisation ser ud samt værktøjer til at skabe den.
  I denne episode kan du sammen med Dennis Thaagaard få forståelsen og blive klogere på hvad bæredygtighed, sustainability, CSR og ESG er for nogle størrelser og hvad det rummer af muligheder samt krav til fremtidens organisationer. Han kommer omkring emnet både bredt og snævert: blandt andet med fokus på begrebernes betydning og udvikling historisk, mere konkret hvorfor millennials vægter bæredygtighed højt når der shoppes både cowboybukser og jobs, samt hvor Danmark ligger placeret i et globalt bæredygtighedsperspektiv. De vender også dilemmaerne omkring kønsdiversiteten i bestyrelserne og endvidere uddannelsesområdernes betydning for de kompetencer de ansatte har og meget, meget mere.
  Lyt med og få en all-round indføring i hvad vi kan forvente af life-balance og et bæredygtigt arbejdsliv.

  • 48 min
  Hvordan HR kan arbejde med Mangfoldighed og D&I - med Mia Thyregod Rasmussen

  Hvordan HR kan arbejde med Mangfoldighed og D&I - med Mia Thyregod Rasmussen

  Nu har vi i lang tid talt om, at vores arbejdspladser skal være mere diverse og inkluderende samt at vi er nødt til at skabe en mangfoldig arbejdsplads, hvor forskelligheder i f.eks. køn, etnicitet, religion og alder værdsættes. Men hvad vil det sige at skabe en mangfoldig arbejdsplads med diversitet og inklusion? Og endnu mere relevant, hvordan kommer vi derhen?
  I dette afsnit af HR in Business får vi nogle gode bud herpå af forsker ved Aalborg Universitet og ph.d. i Business Communication fra Aarhus Universitet, Mia Thyregod Rasmussen. Sammen med vært Ulrik Nerløe taler Mia om, at vi er nødt til at forholde os til det vi gør i dag, og hvordan vi kan arbejde med denne udfordring fremadrettet. Hun kommer ind på, hvordan vi kan bygge en kultur der holder på medarbejderne, og hvad vi er nødt til at være opmærksomme på specielt i rekrutteringsrejsen. Mia dykker blandt andet ned i, hvordan HR i sine organisationer kan skabe nogle rammer, hvori medarbejderne har lyst til at blive ved netop at være opmærksomme på den psykologiske kontrakt mellem medarbejder og arbejdsgiver. Er den tydelig og bliver den overholdt?
  Mia fortæller, at arbejdet med at bygge en mangfoldig kultur på mange måder er et tosidet sværd: hvis vi deler det nutidige billede af virksomheden, tiltrækker vi den type kandidater, vi plejer at tiltrække. Men hvis vi deler vores ambitioner for fremtiden, risikerer vi, at der opstår et mismatch i de psykologiske kontrakter hos de nuværende og nye medarbejdere, hvilket påvirker vores fastholdelse negativt. Så hvordan kommer vi derhen?
  Lyt med hvis du er nysgerrig efter at komme i gang med at bygge en mangfoldig kultur på din arbejdsplads. God fornøjelse.

  • 44 min

Top Podcasts In Business

Money Rehab with Nicole Lapin
Money News Network
REAL AF with Andy Frisella
Andy Frisella #100to0
The Ramsey Show
Ramsey Network
Habits and Hustle
Jen Cohen and Habit Nest
Planet Money
NPR
Prof G Markets
Vox Media Podcast Network