74 episodes

Huomisen talous on Kuntarahoituksen oma podcast. Näkemyksiä taloudesta ja yhteiskunnasta tarjoavat Kuntarahoituksen pääekonomisti Timo Vesala sekä vaihtuvat asiantuntijavieraat eri aloilta.

Huomisen talous Kuntarahoitus

  • Business

Huomisen talous on Kuntarahoituksen oma podcast. Näkemyksiä taloudesta ja yhteiskunnasta tarjoavat Kuntarahoituksen pääekonomisti Timo Vesala sekä vaihtuvat asiantuntijavieraat eri aloilta.

  Oikeudenmukainen kestävyysmurros, kunnissa ja globaalisti

  Oikeudenmukainen kestävyysmurros, kunnissa ja globaalisti

  Maailma elää murroksen aikaa, jossa niin valtiot, yritykset kuin tavalliset ihmisetkin pyrkivät muuttamaan toimintaansa kestävämpään suuntaan. Kehitykseen liittyy kuitenkin kiperiä kysymyksiä siitä, pystyykö yhteiskunta käymään läpi näin suuren muutoksen tavalla, joka on kaikille oikeudenmukainen. 

  Kohteleeko kestävyysmurros Suomessa eri ryhmiä ja alueita tasapuolisesti? Mistä meidän tulee elintasossamme ja hyvinvoinnissamme luopua – mitä ehkä voimme saada tilalle? Ja mitä kunnat ja kaupungit voivat paikallisella tasolla tehdä, jotta siirtymä olisi vakaa ja toisi ennemmin mahdollisuuksia kuin uhrauksia? Muun muassa näistä kysymyksistä pääekonomisti Timo Vesalan vieraina ovat keskustelemassa Suomen ympäristökeskus Syken erikoistutkija ja ryhmäpäällikkö Katriina Alhola ja Pellervon taloustutkimus PTT:n tutkimusjohtaja Olli-Pekka Ruuskanen.

  • 51 min
  Sotekiinteistöjen kohtalo – hylätyt tilat, autiot pihat

  Sotekiinteistöjen kohtalo – hylätyt tilat, autiot pihat

  Soteuudistus astui voimaan yli vuosi sitten, mutta sen jälkijäristykset jatkuvat. Kuntaliiton viime vuonna toteuttamassa kyselyssä kuntapäättäjät arvioivat, että noin kolmannes kuntien hyvinvointialueille vuokraamista sote- ja pelastustoimentiloista voisi jäädä tyhjiksi, kun uudesta palveluverkostosta tehdään päätöksiä.

  Kuntien ratkaistavaksi jää, mitä kiinteistöille tämän jälkeen tapahtuu: keksitäänkö niille uutta käyttöä, löytyykö niille vuokralainen tai ostaja, vai onko edessä tilojen purku. Ongelma kohtelee kuntia eri tavoin: kasvukeskuksissa kiinteistöt houkuttelevat ostajia, kun taas pienenevissä kunnissa tyhjille tiloille on vaikea löytää ostajaa. Kuinka kiinteistöjen kohtalo ratkeaisi mahdollisimman kivuttomasti? Huomisen talous -podcastissa aihetta pohtivat pääekonomisti Timo Vesalan vieraana Kuntaliiton tilapalvelupäällikkö Mikko Simpanen ja Inspiran johtava konsultti Ville Riihinen.

  • 29 min
  Matalan syntyvyyden Suomi – tulevaisuus kasaantuu pienenevien ikäluokkien harteille

  Matalan syntyvyyden Suomi – tulevaisuus kasaantuu pienenevien ikäluokkien harteille

  Perheen perustamisen kulttuuri on muuttunut ja se näkyy syntyvyyden laskuna. Edessä häämöttää tulevaisuudenkuva, jossa maasta puuttuvat työikäiset eläkkeiden maksajat ja vanhat ikäpolvet harmaantuvat perheettöminä. Pienten kuntien on suunniteltava koulutuspalveluja tilanteessa, joissa lasten määrä voi puolittua vuosikymmenen aikana. 

  Suomalainen perhepolitiikka on ollut menestystarina, jossa naiset ovat pystyneet yhdistämään uran ja lastensaannin. Syntyvyyden laskuun ei 2000-luvulla ole kuitenkaan juuri reagoitu. Kasvaako Suomen väestö vai alkaako se supistua? Nyt on viimeinen aika käydä aiheesta keskustelua: pääekonomisti Timo Vesalan vieraana syntyvyyttä pohtivat Väestöliiton johtava tutkija Venla Berg ja väestönkehityksen asiantuntija Rasmus Aro MDI:stä.

  • 59 min
  Holiday Special with MuniFin’s Funding Team

  Holiday Special with MuniFin’s Funding Team

  The past year has been far from ordinary. Low interest rates and inflation have been replaced by a historically fast rate-hiking cycle. So how did MuniFin’s funding look like over this extraordinary year – and what’s in store for 2024?

  The final episode of 2023 in our Huomisen Talous (i.e., ”Tomorrow’s Economy”) podcast differs a little from our regular broadcasting and switches to English. MuniFin’s field covers the Finnish public sector, but our Funding team also works with a wide range of international partners and investors outside of Finland.

  Chief Economist Timo Vesala sits down with Senior Funding Manager Karoliina Kajova and Funding Analyst Aaro Koski to discuss MuniFin’s issuances in 2023 and what the market looked like, as well as what are the plans for next year and the Finnish economy’s current outlook.

  • 14 min
  Edessä hyinen talvi ennen uutta kasvua

  Edessä hyinen talvi ennen uutta kasvua

  Talouden korkoherkkyys on jouduttanut suhdanteen jäähtymistä Suomessa. Asuntomarkkinoilla ja rakentamisessa toipuminen tulee viemään aikaa. Maailmantalouden heikentymisen vuoksi myös vientisektorilla on luvassa vaikeuksia.

  Miten suhdanteet kohtelevat Suomea vuoden 2024 lähestyessä ja onko kuntakentän syytä varautua entistä kylmempään kyytiin? Näitä kysymyksiä pohditaan Huomisen talous -podcastissa, jossa vietetään Kuntarahoituksen vuoden viimeisen suhdanne-ennusteen etkoja. Tuomas Mäkisen haastattelussa ovat pääekonomisti Timo Vesala ja Inspiran kuntatalousasiantuntija Lauri Pekkilä.

  • 45 min
  Mistä lääkkeet kuluttajien kadonneeseen luottamukseen?

  Mistä lääkkeet kuluttajien kadonneeseen luottamukseen?

  Taantuma painaa kuluttajien luottamusta talouteen. Tavallisissa suomalaisissa huolta herättävät tällä hetkellä työllisyysnäkymien epävarmuus, kohonnut korkotaso ja omien rahojen riittävyys. Vastaavatko huolet kuitenkaan todellista taloustilannetta? Kenen kohdalle taloudellinen ahdinko keskittyy?  

  Huomisen talous -podcastin uusin jakso syventyy talouden näkymiin ja kuluttajien tunnelmiin haastavassa tilanteessa. Kuntarahoituksen pääekonomisti Timo Vesalan vieraana aihetta pohtii Säästöpankkiryhmän pääekonomisti Henna Mikkonen.

  • 38 min

Top Podcasts In Business

NerdWallet Personal Finance
Ramsey Network
Money News Network
Dan Fleyshman
Ed Mylett | Cumulus Podcast Network
Hala Taha | YAP Media Network

You Might Also Like

Nordea Markets
Nordea varallisuudenhoito
Poliittinen talous
inderes
Mika Maliranta & Matti Apunen
Sami Miettinen