16 min

Hva er et Nok.senter? Hvordan kan de forebygge mot overgrep? Er ikke det utopi‪?‬ Ut Av Traume-Loopen

    • Mental Health

https://utavloopen.no
Nok. sentrene er en organisasjon som arbeider for å gi lavterskeltilbud til personer som har opplevd seksuelle overgrep, og deres pårørende, i hele Norge. Det finnes 15 Nok. sentre rundt om i landet.
Nok. sentrene jobber for å skape et likeverdig og tilgjengelig tilbud til alle som har behov for det, uavhengig av hvor de bor og hvilken bakgrunn de har. Sentrene tilbyr blant annet samtaler, rådgivning og støtte til overgrepsutsatte og pårørende, og har også kompetanse på området som de deler gjennom opplæring og veiledning til fagpersoner.
Organisasjonen jobber også med å øke bevisstheten og kunnskapen om seksuelle overgrep i samfunnet, for å bidra til å forebygge slike hendelser og forbedre tilbudet til dem som rammes. Nok. sentrene samarbeider tett med andre organisasjoner og instanser innenfor helse- og sosialsektoren, og er en viktig ressurs for personer som har opplevd seksuelle overgrep og deres pårørende over hele landet.
https://noknorge.no/finn-et-senter/

https://utavloopen.no
Nok. sentrene er en organisasjon som arbeider for å gi lavterskeltilbud til personer som har opplevd seksuelle overgrep, og deres pårørende, i hele Norge. Det finnes 15 Nok. sentre rundt om i landet.
Nok. sentrene jobber for å skape et likeverdig og tilgjengelig tilbud til alle som har behov for det, uavhengig av hvor de bor og hvilken bakgrunn de har. Sentrene tilbyr blant annet samtaler, rådgivning og støtte til overgrepsutsatte og pårørende, og har også kompetanse på området som de deler gjennom opplæring og veiledning til fagpersoner.
Organisasjonen jobber også med å øke bevisstheten og kunnskapen om seksuelle overgrep i samfunnet, for å bidra til å forebygge slike hendelser og forbedre tilbudet til dem som rammes. Nok. sentrene samarbeider tett med andre organisasjoner og instanser innenfor helse- og sosialsektoren, og er en viktig ressurs for personer som har opplevd seksuelle overgrep og deres pårørende over hele landet.
https://noknorge.no/finn-et-senter/

16 min