10 min

Hvordan vi forholder oss til stress - Droplet 28 BartJS Podcast

    • Technology

I denne droplet-episoden har Alfoni et behov for å lufte tankene rundt stress, som bringer samtalen inn på hvordan panelet forholder seg til nettopp det.

I denne droplet-episoden har Alfoni et behov for å lufte tankene rundt stress, som bringer samtalen inn på hvordan panelet forholder seg til nettopp det.

10 min

Top Podcasts In Technology

Lex Fridman
Jason Calacanis
The New York Times
NPR
Cal Newport
Jack Rhysider