10 min

Hvordan vi forholder oss til stress - Droplet 28 BartJS Podcast

    • Technology

I denne droplet-episoden har Alfoni et behov for å lufte tankene rundt stress, som bringer samtalen inn på hvordan panelet forholder seg til nettopp det.

I denne droplet-episoden har Alfoni et behov for å lufte tankene rundt stress, som bringer samtalen inn på hvordan panelet forholder seg til nettopp det.

10 min

Top Podcasts In Technology