10 episodes

Den här podden har som ambition att vara en inspirationskälla och ett navigationsstöd i ett pågående civilisationsskifte. Vår nuvarande civilisation är på flera sätt ett under av framsteg. Men den är inte kronan på verket och historiens slut. En ny civilisation, som tar avstamp i människans bättre sidor, vill bryta fram. Det är de många, på djupet koordinerade men på ytan decentraliserade initiativen, som utgör dess grogrund. Fredrik Lidman och Karl-Erik Edris samtalar med varandra och med inbjudna gäster om hur man kan navigera i detta skifte.

I fjärilens tid I fjärilens tid

  • Society & Culture

Den här podden har som ambition att vara en inspirationskälla och ett navigationsstöd i ett pågående civilisationsskifte. Vår nuvarande civilisation är på flera sätt ett under av framsteg. Men den är inte kronan på verket och historiens slut. En ny civilisation, som tar avstamp i människans bättre sidor, vill bryta fram. Det är de många, på djupet koordinerade men på ytan decentraliserade initiativen, som utgör dess grogrund. Fredrik Lidman och Karl-Erik Edris samtalar med varandra och med inbjudna gäster om hur man kan navigera i detta skifte.

  10. Klas Hallberg, föreläsare och författare ”Det höll på att gå helt åt pipan…”

  10. Klas Hallberg, föreläsare och författare ”Det höll på att gå helt åt pipan…”

  Klas berättar om en intensiv smärtpunkt som ung vuxen, som genom hans val kom att bli en vändpunkt. Sedan dess har han arbetat intensivt och konsekvent för att få sitt medvetna jag att lyssna in och följa det svårfångade inre jag som finns bortom språket och dess fyrkantigheter. Den solide fjärilsarbetarens obändiga tro på människan och kraften i hennes bättre sidor har ofta sin grund i den här typen av inre arbete.

  • 57 min
  9. Anders Kompass, fd diplomat och FN-tjänsteman: ”Att stå upp för sanningen”

  9. Anders Kompass, fd diplomat och FN-tjänsteman: ”Att stå upp för sanningen”

  Anders Kompass tilldelades 2016 års Hillesgårdspris för medmänsklighet och mod efter att han som hög FN-tjänsteman haft modet att stå upp för sanningen och slå larm när FN-soldater utsatte barn för sexuella övergrepp. Vi utforskar i ett nära samtal vad som har format honom i livet till att kunna stå fast även när det blåser upp rejält.

  • 57 min
  8. Philipp Weiss, Puttmyra Skogsträdgård: ”Att upptäcka sin egen livsväg”

  8. Philipp Weiss, Puttmyra Skogsträdgård: ”Att upptäcka sin egen livsväg”

  Philipp Weiss såg framför sig att han skulle göra karriär genom att arbeta med hållbarhetsfrågor inom etablerade organisationer. Men ganska snabbt kände han ett intensivt inre motstånd. Livet ville helt enkelt ta en annan väg. Det blev med ens en spännande upptäcktsresa för Philipp. I vårt samtal berör vi hur det nya livet steg för steg tar form, samtidigt som vi fördjupar oss i Philipps erfarenheter av nya odlingsformer och reflekterar över de stora framtidsfrågorna för världen och mänskligheten.

  • 1 hr 47 min
  7. Jeanette Åkerlund, Ebbas Änglar: ”Från djupaste kris till ny mening”

  7. Jeanette Åkerlund, Ebbas Änglar: ”Från djupaste kris till ny mening”

  Jeanette Åkerlunds dotter dog i terrordådet på Drottninggatan den 7 april 2017. Året efter fick Jeanette Hillesgårdspriset för medmänsklighet och förlåtelse, för sitt förhållningssätt till Ebbas bortgång. Vi samtalar om hur fjärilsprojektet Stiftelsen Ebbas Änglar direkt började spira mitt i sorgen och smärtan. Ett projekt helt i Ebbas anda som har gett Jeanettes liv en ny inriktning och en ny mening.

  • 57 min
  6. Stina Balkfors, Tillitsverket: ”Om att hitta sig själv och sitt framtidsskapande sammanhang”

  6. Stina Balkfors, Tillitsverket: ”Om att hitta sig själv och sitt framtidsskapande sammanhang”

  I detta avsnitt samtalar vi med Stina Balkfors om hennes utvecklingsresa som människa, och hur den påverkat hennes skapande kraft. Stina har medskapat Tillitsverket som stöttar barn, unga och vuxna att bevara tilltron till sina egna förmågor. För denna insats fick hon Hillesgårdspriset för medmänsklighet och förståelse år 2017.

  • 59 min
  5. Daniel Lundqvist, NAV: ”Genom mötet med andra förändras världen”

  5. Daniel Lundqvist, NAV: ”Genom mötet med andra förändras världen”

  I detta avsnitt samtalar vi – Fredrik Lidman och Karl-Erik Edris – med Daniel Lundqvist. Daniel leder den öppna nätverksarenan NAV som är en plats för gränsöverskridande utveckling, innovation och lärande runt samhällets gemensamma utmaningar. Vi ser Daniel som en äkta ”fjärilsarbetare”, det vill säga en person som ser och arbetar för det vackra som kan vecklas ut ur vårt kaotiska nu, där larven kämpar för att upprätthålla sin ordning.

  • 42 min

Top Podcasts In Society & Culture