13 episodes

Vill du gå djupare än bara spionhistorier och anekdoter? Vi diskuterar underrättelseverksamhet ur ett forskningsperspektiv, t.ex. de metoder som används, varför någon blir spion, polisiär underrättelseverksamhet, kontraspionage, kontraterrorism, organiserad brottslighet, populärkulturella skildringar av underrättelseverksamhet, och mycket mer. Av och med Tony Ingesson, fil.dr. och universitetslektor med inriktning underrättelseanalys samt Magnus Andersson, doktorand i underrättelseanalys och analysgruppchef inom polisens underrättelseverksamhet.

Underrättelsepodden Tony Ingesson

  • Science

Vill du gå djupare än bara spionhistorier och anekdoter? Vi diskuterar underrättelseverksamhet ur ett forskningsperspektiv, t.ex. de metoder som används, varför någon blir spion, polisiär underrättelseverksamhet, kontraspionage, kontraterrorism, organiserad brottslighet, populärkulturella skildringar av underrättelseverksamhet, och mycket mer. Av och med Tony Ingesson, fil.dr. och universitetslektor med inriktning underrättelseanalys samt Magnus Andersson, doktorand i underrättelseanalys och analysgruppchef inom polisens underrättelseverksamhet.

  Avsnitt 11: Honungsfällor

  Avsnitt 11: Honungsfällor

  Tony & Magnus ger en uppdatering om sina respektive forskningsprojekt, och diskuterar därefter honungsfällor, såväl manliga som kvinnliga, med exempel från KGB, SVR, Stasi, kinesiska säkerhetstjänsten och MI 5 (för att nämna några exempel). Vad är en honungsfälla, och hur kan vi förstå konceptet som strategi och verktyg?

  Källor:
  "Anna Chapman, Russian Spy, Allegedly ‘Got Close’ To Obama’s Inner Circle", Huffington Post, 3 april 2012"Chinese 'Honey Traps' and Highly Coordinated Intelligence", Stratfor Analysis, 11 feb 2011 Lefebvre, Stéphane (2015). "Sex Again: the Smith-Leung Case", International Journal of Intelligence and Counterintelligence, vol. 18, no. 2, s. 296-304Lokhova, Svetlana (2018). The Spy Who Changed History: The Untold History of the Soviet Union Won the Race for America's Top Secrets. William CollinsMatthews, Jason (2013). Red Sparrow. ScribnerMack, Jefferson (1996). Running A Ring Of Spies: Spycraft And Black Operations In The Real World Of Espionage. ‎ Paladin Press McPherson, Alan (2019). Ghosts of Sheridan Circle: How a Washington Assassination Brought Pinochet's Terror State to Justice. ‎ University of North Carolina PressMiller, Joan (1986). One Girl's War: Personal Exploits in MI5's Most Secret Station. Brandon / Mount Eagle PublicationsPressly, Linda (2004) "The spy who loved her", The Guardian

  • 1 hr 19 min
  Avsnitt 10: Femtio nyanser av gråzon

  Avsnitt 10: Femtio nyanser av gråzon

  Tony & Magnus är tillbaka med ett avsnitt om gråzonsproblematik: är det verkligen så nytt som en del påstår? Det blir idel tillbakablickar till kalla kriget och i vissa fall ännu tidigare: kuppberedskap, skymningsläge, lönnmord, m.m.

  Källor:
  Boghardt, Thomas, ”Operation Infektion: Soviet Bloc Intelligence and Its Aids Disinformation
  Campaign", Studies in Intelligence, Vol. 53, No. 4, December 2009, 1-23
  Eriksson, Johan (2004). Kampen om hotbilden: rutin och drama i svensk säkerhetspolitik. Santérus förlag
  Nylander, Bengt och Wilhelm Agrell (2016). Det som inte berättats: 25 år vid SÄPOs kontraspionage. Hjalmarson och Högbergs bokförlag
  Tracz, Katarina (red.). Gråzon. Frivärld
  Wennerström, Stig (1972). Från början till slutet. Bonniers
  Zatlin, Jonathan R. (2008). "Out of Sight: Industrial Espionage, Ocular Authority and East German Communism, 1965-1990", Contemporary European History, Vol. 17, No. 1, 45-71

  • 57 min
  Avsnitt 9: Kriminellas underrättelseverksamhet

  Avsnitt 9: Kriminellas underrättelseverksamhet

  Underrättelsepodden är äntligen tillbaka efter ett längre uppehåll. Denna gång diskuterar Tony och Magnus kriminellas underrättelseverksamhet. Hur fungerar det när i synnerhet organiserad brottslighet inhämtar information för att förbereda brott? Vad finns det för likheter med terrororganisationer, och framför allt, vad kan vi lära oss om kriminellas underrättelseverksamhet genom att titta på The Fast & The Furious? Andra aspekter som tas upp är hur kriminella organisationer arbetar med skydd av den egna organisationen (en form av säkerhetstjänst), riskreduktion, och insyn i samt påverkan av myndigheter.

  Källor:
  Cockayne, James (2016). Hidden Power: The Strategic Logic of Organized Crime. New York: Oxford University Press
  Hulnick, Arthur S. (2006). "What's wrong with the Intelligence Cycle", Intelligence and National Security, Vol. 21, No. 6, 959-979
  Mobley, Blake W. (2019). "The Cali Cartel and Counterintelligence", International Journal of Intelligence and Counterintelligence, Vol. 32, No. 1, 30-53
  Mobley, Blake (2012). Terrorism and Counterintelligence. New York: Columbia University Press
  Shelley, Louise I. (2014).  Dirty Entanglements: Corruption, Crime, and Terrorism. Cambridge: Cambridge University Press
  Stewart, Scott (2014). "Demystifying the Criminal Planning Cycle", Stratfor Worldview, https://worldview.stratfor.com/article/demystifying-criminal-planning-cycle 

  • 57 min
  Ett kort meddelande från Tony

  Ett kort meddelande från Tony

  Vi har spelat in ett specialavsnitt av podden som ligger på YouTube, där vi testar datorspelet Sid Meier's Covert Action från 1990. Du kan hitta det här:

  https://www.youtube.com/watch?v=QYJ7anvxBWA

  • 1 min
  Bonusavsnitt: Professionalisering, Napoleon & KGB

  Bonusavsnitt: Professionalisering, Napoleon & KGB

  Ett bonusavsnitt med enbart Tony som medverkande, producerat för tankesmedjan i Underrättelseanalys vid Lunds universitet. En kort genomgång av en av Tonys senaste artiklar, på temat beslutsfattande och professionalisering inom militär utbildning och underrättelseverksamhet. Napoleon och KGB analyseras utifrån ett Clausewitz-perspektiv, för att illustrera varför man bör ta hänsyn till den roll en intelligent motståndare spelar inom såväl militärt beslutsfattande som underrättelseanalys.

  Källor:

  A Tradecraft Primer: Structured Analytic Techniques for Improving Intelligence Analysis, 2009. Central Intelligence Agency. https://www.cia.gov/library/publications/publications-rss-updates/tradecraft-primer-may-4-2009.html
  An Assessment of the Aldrich H. Ames Espionage Case and its Implications for U.S. Intelligence, 1994. The Select Committee on Intelligence, United States Senate. Washington: U.S. Government Printing Office
  Arméreglemente del 2: Taktik, 1982. M7741-100611. Stockholm: Chefen för armén och Försvarets läromedelscentral
  Boycott-Brown, Martin, 2001. The Road to Rivoli: Napoleon’s First Campaign. London: Cassell & Co
  Brante, Thomas, 2011. ”Professions as Science-Based Occupation”, Professions & Professionalism 1(1), s 4-20
  Byrne, Robert, 2000. ”CHESS; How Kramnik Kept Kasparov Off His Game”, New York Times, 5 november 2000. https://www.nytimes.com/2000/11/05/nyregion/chess-how-kramnik-kept-kasparov-off-his-game.html
  Clausewitz, Carl von, 1832/1989. On War. Övers. Howard & Paret. Princeton: Princeton University Press
  Coulthart, Stephen J., 2017. ”An Evidence-Based Evaluation of 12 Core Structured Analytic Techniques”, International Journal of Intelligence and CounterIntelligence, 30(2), s 368-391
  Fischer, Benjamin B., 2011. ”Spy Dust and Ghost Surveillance: How the KGB Spooked the CIA and Hid Aldrich Ames in Plain Sight”, International Journal of Intelligence and CounterIntelligence, 24(2), s 268–306
  Gentry, John A., 2016. ”The ’Professionalization’ of Intelligence Analysis: A Skeptical Perspective”, International Journal of Intelligence and CounterIntelligence, 29(4), s 643-676
  Hosaka, Sanshiro, 2019. ”Putin the ‘Peacemaker’? Russian Reflexive Control During the 2014 August Invasion of Ukraine”, Journal of Slavic Military Studies, 32(3), 324-346

  Orsini, Ryan, 2019. ”U.S. Army Mission Command at a Crossroads”, The Strategy Bridge, 29 oktober 2019, https://thestrategybridge.org/the-bridge/2019/10/29/us-army-mission-command-at-a-crossroads

  Rummage, E.M., 2019a. Age of Napoleon: episode 27. Podcast. https://ageofnapoleon.com
  Rummage, E.M., 2019b. Age of Napoleon: episode 63. Podcast. https://ageofnapoleon.com

  Smedberg, Marco, 2004. Krigföring: från Austerlitz till Bagdad. Lund: Historiska Media
  Sun Tzu, 2008. ”The Art of War”, övers. Lionel Giles, i The Complete Art of War. Radford: Wilder Publications
  Thomas, Timothy L., 2004. ”Russia’s Reflexive Control Theory and the Military”, Journal of Slavic Military Studies 17(2), 237-256
  Ulfving, Lars, 2000. Den stora maskeraden: Sovjetrysk militär vilseledning. Stockholm: Förvarshögskolan
  Zetterling, Niklas, 2008. Blixtkrig: 1939-1941. Stockholm: Månpocket

  • 41 min
  Avsnitt 8: Kultur och underrättelsevärlden

  Avsnitt 8: Kultur och underrättelsevärlden

  Efter ett långt uppehåll är vi tillbaka, denna gång för att diskutera kopplingarna mellan kultur och underrättelsevärlden. Vi talar om Scorpions påstådda CIA-kopplingar, Rudyard Kipling, Mission: Impossible, John Le Carré, James Bond, och mycket annat.

  Källor:

  Falsk identitet (Le Bureau des Légendes, 2015). TV-serie.

  E.7 (1939). Jag är spion. Malmö: Tidskriftsbolaget Allhem

  Kipling, Rudyard (1901). Kim. London: MacMilla

  McCrisken, Trevor & Christopher Moran (2018). "James Bond, Ian Fleming and intelligence: breaking down the boundary between the 'real' and the 'imagined'", Intelligence and National Security, Vol. 33, No. 6, 804-821

  Mission: Impossible (1966-1973). TV-serie

  Spy Game (2001). Film.

  The Americans (2013). TV-serie.

  Le Carré, John (1963). The Spy Who Came in from the Cold.  London: Victor Gollancz

  Le Carré, John (1974). Tinker, Tailor, Soldier, Spy. London: Hodder & Stoughton

  Tinker, Tailor, Soldier, Spy (2011). Film.

  Wind of Change (2020). Podcast. https://crooked.com/podcast-series/wind-of-change/ 

  • 1 hr 4 min

Top Podcasts In Science

Listeners Also Subscribed To