136 episodes

Praktyczna, profesjonalna pomoc dla Księgowych i Kadrowych w bieżącym stosowaniu przepisów z zakresu VAT, PIT, CIT, rachunkowości i prawa pracy.


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

GOFIN: Podatki, Księgowość, Prawo pracy Wydawnictwo Podatkowe GOFIN

  • Business

Praktyczna, profesjonalna pomoc dla Księgowych i Kadrowych w bieżącym stosowaniu przepisów z zakresu VAT, PIT, CIT, rachunkowości i prawa pracy.


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

  Brak zleceń a amortyzacja środków trwałych

  Brak zleceń a amortyzacja środków trwałych

  Chwilowy brak zleceń nie skutkuje koniecznością wstrzymania amortyzacji środków trwałych.
  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

  • 1 min
  Kierowanie na badania wstępne w okresie zagrożenia epidemicznego w razie ponownego zatrudnienia

  Kierowanie na badania wstępne w okresie zagrożenia epidemicznego w razie ponownego zatrudnienia

  Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, w określonych warunkach pracodawca nie musi kierować pracownika ponownie zatrudnianego na wstępne badania lekarskie. W okresie zagrożenia epidemicznego, na mocy specustawy, zostały one częściowo zmienione.
  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

  • 1 min
  Wartość niematerialna i prawna otrzymana w formie darowizny

  Wartość niematerialna i prawna otrzymana w formie darowizny

  Nieodpłatnie otrzymane wartości niematerialne i prawne, w tym w drodze darowizny, powinny zostać ujęte w księgach rachunkowych w wartości wynikającej z umowy darowizny. W przypadku gdy wartość ta nie została określona, wyceny dokonuje się według ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu.
  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

  • 3 min
  Kiedy dostawa działek budowlanych podlega zwolnieniu z VAT?

  Kiedy dostawa działek budowlanych podlega zwolnieniu z VAT?

  Dostawa niezabudowanych działek budowlanych podlega – co do zasady - opodatkowaniu 23% stawką VAT. W przypadkach ściśle wskazanych w ustawie lub przepisach wykonawczych transakcja ta może być zwolniona z VAT.
  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

  • 2 min
  Kierowca-przedsiębiorca w ruchu międzynarodowym nadal może zaliczać diety do kosztów - stanowisko Ministerstwa Finansów

  Kierowca-przedsiębiorca w ruchu międzynarodowym nadal może zaliczać diety do kosztów - stanowisko Ministerstwa Finansów

  Od 2 lutego 2022 r. kierowca wykonujący zadania służbowe w ramach międzynarodowych przewozów drogowych nie jest w podróży służbowej w rozumieniu Kodeksu pracy. Tak wynika z art. 21b ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1412 ze zm.). Pomimo tej zmiany kierowca-przedsiębiorca w ruchu międzynarodowym nadal może zaliczać do kosztów uzyskania przychodu wartość diet zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 52 updof.
  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

  • 3 min
  Wyższe wynagrodzenie dla płatnika podatku

  Wyższe wynagrodzenie dla płatnika podatku

  Płatnikowi przysługuje wynagrodzenie za terminowe wpłacanie do organu podatkowego podatku pobranego od podatnika. Wynagrodzenie w wysokości 0,6% pobranego podatku należy się w przypadku terminowego uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych pobranego w okresie od dnia 1 lipca 2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. od dochodu podlegającego opodatkowaniu przy zastosowaniu skali podatkowej.
  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

  • 2 min

You Might Also Like

Marcin Iwuć
Tomasz Rożek
Michał Wilk
Joanna Kołaczkowska i Szymon Majewski
Maciej Okraszewski
Dariusz Rosiak