75 episodes

Podcast by เรื่องเล่าสุขภาพดี โดย หมอแอมป์ นพ.ตนุพล วิรุฬหการุญ

Dr.Amp Podcast เรื่องเล่าสุขภาพดี โดย หมอแอมป์ นพ.ตนุพล วิรุฬหการุญ

  • Health & Fitness
  • 4.8 • 5 Ratings

Podcast by เรื่องเล่าสุขภาพดี โดย หมอแอมป์ นพ.ตนุพล วิรุฬหการุญ

  การออกกำลังกายของหมอแอมป์ EP.4 ในรายการ เคล็ด(ไม่)ลับเพื่อสุขภาพดี ของหมอแอมป์ [Dr.Amp Podcast]

  การออกกำลังกายของหมอแอมป์ EP.4 ในรายการ เคล็ด(ไม่)ลับเพื่อสุขภาพดี ของหมอแอมป์ [Dr.Amp Podcast]

  [Dr.Amp Podcast ตอนพิเศษ] เคล็ด(ไม่)ลับ เพื่อสุขภาพดีของหมอแอมป์ EP.4
  เรื่อง การออกกำลังกายของหมอแอมป์ 😊

  📌 โดย นายแพทย์ตนุพล วิรุฬหการุญ
  🏨ประธานคณะผู้บริหาร บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก จำกัด
  🏢นายกสมาคมแพทย์ฟื้นฟูสุขภาพและส่งเสริมการศึกษาโรคอ้วน กรุงเทพ (BARSO)

  ฟังเรื่องเล่าเคล็ดลับการออกกำลังกายของคุณหมอแอมป์ พร้อมที่มาของหลักการและวิธีคิดในการวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ของคุณหมอแอมป์ได้ที่ตอนนี้เลย

  +++++++++++++
  00:00 การออกกำลังกายของหมอแอมป์
  01:06 การออกกำลังกายแบ่งเป็น 3 อย่าง
  05:35 ตัวชี้วัดของหมอแอมป์ในการวางแผน การออกกำลังกาย
  7:32 การตรวจสมรรถภาพก่อนการออกกำลังกาย เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ Exercise Stress Test:EST
  9:00 การตรวจสมรรถภาพก่อนการออกกำลังกาย เครื่อง Exercise Stress Echo
  9:31 การตรวจสมรรถภาพก่อนการออกกำลังกาย CT Calcium Scoring
  10:45 การตรวจสุขภาพหลอดเลือดที่คอ Carotid ultrasound
  18:00 รหัสพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกาย
  32:11 เคล็ด(ไม่)ลับการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของหมอแอมป์

  drampCopyright 2022
  ออกอากาศเมื่อ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2565 เวลา 16.00 น.
  - เทปนี้มีลิขสิทธิ์ ห้ามนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต มีผลในทางกฏหมาย -

  🎥✨ตอนที่ เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกาย ✨
  ตอน ลดน้ำหนักอย่างไรไม่ให้โยโย่ by หมอแอมป์
  https://www.youtube.com/watch?v=LPueS1hcSiQ&t=494s

  📍แหล่งอ้างอิง (References) :
  1. Bruce CR, Hawley JA. Improvements in insulin resistance with aerobic exercise training: a lipocentric approach. Medicine and science in sports and exercise. 2004 Jul 1;36(7):1196-201.
  2. Page P. Current concepts in muscle stretching for exercise and rehabilitation. International journal of sports physical therapy. 2012 Feb;7(1):109.
  3. Sharma K, Kohli P, Gulati M. An update on exercise stress testing. Current problems in cardiology. 2012 May 1;37(5):177-202.
  4. Claessen G, La Gerche A, Voigt JU, Dymarkowski S, Schnell F, Petit T, Willems R, Claus P, Delcroix M, Heidbuchel H. Accuracy of echocardiography to evaluate pulmonary vascular and RV function during exercise. JACC: Cardiovascular Imaging. 2016 May;9(5):532-43.
  5. Versteylen MO, Joosen IA, Winkens MH, Laufer EM, Snijder RJ, Wildberger JE, Crijns HJ, Narula J, Hofstra L. Combined use of exercise electrocardiography, coronary calcium score and cardiac CT angiography for the prediction of major cardiovascular events in patients presenti

  • 43 min
  เพชฌฆาตเงียบโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCDs by หมอแอมป์ [Dr.Amp Podcast]

  เพชฌฆาตเงียบโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCDs by หมอแอมป์ [Dr.Amp Podcast]

  ✨ตอน เพชฌฆาตเงียบ"โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 𝑵𝑪𝑫𝒔" กับ หมอแอมป์ (นพ.ตนุพล วิรุฬหการญ) ✨🤩 [🎙𝑫𝒓.𝑨𝒎𝒑 𝑷𝒐𝒅𝒄𝒂𝒔𝒕]

  📌 โดย นายแพทย์ตนุพล วิรุฬหการุญ
  🏨ประธานคณะผู้บริหาร บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก จำกัด
  🏢นายกสมาคมแพทย์ฟื้นฟูสุขภาพและส่งเสริมการศึกษาโรคอ้วน กรุงเทพ (BARSO)

  ฟังเรื่องเพชฌฆาตเงียบ"โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 𝑵𝑪𝑫𝒔 ป้องกันได้เริ่มที่ตัวเรากับคุณหมอแอมป์ ให้ติดตามกันถึงภัยร้าย 𝑵𝑪𝑫𝒔 ต่อประชากรโลกและประชากรไทย สถิติการเสียชีวิตและการเกิดโรค𝑵𝑪𝑫𝒔 รวมถึงแนวทางในการป้องกันโรค𝑵𝑪𝑫𝒔 ที่สามารถทำได้ด้วยตนเอง

  📍แหล่งอ้างอิง (References) :
  1. Noncommunicable diseases progress monitor 2022. Geneva: World Health Organization; 2022
  2. World Health Organization and the United Nations Development Programme. โรคโควิด 19 และปัจจัยเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง [อินเทอร์เน็ต].World Health Organization; 2564 [เข้าถึงเมื่อ 31 กรกฎาคม 2565].เข้าถึงได้จาก: https://cdn.who.int/media/docs/default-source/thailand/ncds/uniatf_policy-brief_ncds-and-covid_final_th.pdf?sfvrsn=5c166f07_3
  3. Dietz W, Santos-Burgoa C. Obesity and its Implications for COVID-19 Mortality. Obesity. 2020.
  4. World Health Organization. (2018). Noncommunicable diseases country profiles 2018.
  5. World Health Organization. (1998). Obesity: preventing and managing the global epidemic. WHO: Geneva, Switzerland.
  6. Chooi YC, Ding C, Magkos F. The epidemiology of obesity. Metabolism. 2019;92:6-10.
  7. Tomlinson DJ, Erskine RM, Morse CI, Onambélé GL. Body fat percentage, body mass index, fat mass index and the ageing bone: their singular and combined roles linked to physical activity and diet. Nutrients. 2019;11(1):195.
  8. World Health Organization. (2016). Global Health Observatory (GHO) data: Obesity. Available from : https://www.who.int/data/gho/data/themes/topics/topic-details/GHO/ncd-risk-factors 2016;17.
  9. 2. หนังสือเอกสารเผยแพร่ ไร้พุง ลดโรค กินถูกส่วน 2:1:1 โดยสำนักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เข้าถึงได้จาก: https://detudomhospital.org/hospital-detudom/web/uploads/general/20170916041404.pdf

  • 33 min
  การดูแลสุขภาพผิวของหมอแอมป์ EP.3 ในรายการ เคล็ด(ไม่)ลับเพื่อสุขภาพดี ของหมอแอมป์ [Dr.Amp Podcast]

  การดูแลสุขภาพผิวของหมอแอมป์ EP.3 ในรายการ เคล็ด(ไม่)ลับเพื่อสุขภาพดี ของหมอแอมป์ [Dr.Amp Podcast]

  [Dr.Amp Podcast ตอนพิเศษ] เคล็ด(ไม่)ลับ เพื่อสุขภาพดีของหมอแอมป์ EP.3
  เรื่อง การดูแลผิวพรรณของหมอแอมป์ 😊

  📌 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิคุณ นายแพทย์ตนุพล วิรุฬหการุญ
  🏨ประธานคณะผู้บริหาร บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก จำกัด
  🏢นายกสมาคมแพทย์ฟื้นฟูสุขภาพและส่งเสริมการศึกษาโรคอ้วน กรุงเทพ (BARSO)

  ฟังเรื่องเล่าเคล็ดลับการดูแลผิวพรรณของคุณหมอแอมป์ พร้อมที่มาของหลักการและวิธีคิดในการวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ของคุณหมอแอมป์ได้ที่ตอนนี้เลย

  +++++++++++++

  drampCopyright 2022
  ออกอากาศเมื่อ วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 16.00 น.
  -เทปนี้มีลิขสิทธิ์ ห้ามนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต มีผลในทางกฏหมาย-

  📍แหล่งอ้างอิง (References) :

  1.Akalın G, Selamoglu Z. Nutrition and Foods for Skin Health. Journal of Pharmaceutical Care. 2019 Oct 23;7(1-2):31-3.
  2.Elsner P, Hölzle E, Diepgen T, Grether‐Beck S, Hönigsmann H, Krutmann J, Scharffetter‐Kochanek K, Schwarz T, Luger T. Recommendation: Daily sun protection in the prevention of chronic UV‐induced skin damage. JDDG: Journal der Deutschen Dermatologischen Gesellschaft. 2007 Feb;5(2):166-73.
  3.American Academy of Dermatology Association. How do FDA sunscreen guidelines affect my sunscreen?. [Internet]. 2020. (accessed on June 24, 2020) Available from: www.aad.org/public/everyday-car…ents/sunscreen-faqs
  4.Kenney WL. Dietary water and sodium requirements for active adults. Sports Sci. 2004;17:92.
  5.Pullar JM, Carr AC, Vissers M. The roles of vitamin C in skin health. Nutrients. 2017 Aug;9(8):866.
  6.Costa A, Pereira ES, Assumpção EC, dos Santos FB, Ota FS, de Oliveira Pereira M, Fidelis MC, Fávaro R, Langen SS, de Arruda LH, Abildgaard EN. Assessment of clinical effects and safety of an oral supplement based on marine protein, vitamin C, grape seed extract, zinc, and tomato extract in the improvement of visible signs of skin aging in men. Clinical, cosmetic and investigational dermatology. 2015;8:319.
  7.Stephens TJ, Sigler ML, Hino PD, Le Moigne A, Dispensa L. A Randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trial evaluating an oral anti-aging skin care supplement for treating photodamaged skin. The Journal of clinical and aesthetic dermatology. 2016 Apr;9(4):25.
  8.Akbari M, Ostadmohammadi V, Lankarani KB, Tabrizi R, Kolahdooz F, Khatibi SR, Asemi Z. The effects of alpha-lipoic acid supplementation on glucose control and lipid profiles among patients with metabolic diseases: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Metabolism. 2018 Oct 1;87:56-69.
  9.Skibska B, Goraca A. The protective effect of lipoic acid on selected cardiovascular diseases caused by age-related oxidative stress. Oxidative Medicine and Cellular Longevity. 2015 Jan 1;2015.
  10.Saboori S, Falahi E, Eslampour E, Khosroshahi MZ, Rad EY. Effects of alpha-lipoic acid supplementation on C-reactive protein level: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled clinical trials. Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases. 2018 Aug 1;28(8):779-86.
  11.Sherif S, Bendas ER, Badawy S. The clinical efficacy of cosmeceutical applicat

  • 36 min
  Wellness Tourism การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ยูนิคอร์นใหม่เศรษฐกิจไทย by หมอแอมป์ [Dr.Amp Podcast]

  Wellness Tourism การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ยูนิคอร์นใหม่เศรษฐกิจไทย by หมอแอมป์ [Dr.Amp Podcast]

  Wellness Tourism การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ยูนิคอร์นใหม่เศรษฐกิจไทยยุคโควิด by หมอแอมป์ [Dr.Amp Podcast]

  📌 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิคุณ นายแพทย์ตนุพล วิรุฬหการุญ
  🏨ประธานคณะผู้บริหาร บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก จำกัด
  🏢นายกสมาคมแพทย์ฟื้นฟูสุขภาพและส่งเสริมการศึกษาโรคอ้วน กรุงเทพ (BARSO)

  มาร่วมแบ่งปันข้อมูล เรื่องความสัมพันธ์ด้านปัญหาสุขภาพของคนในยุคปัจจุบันกับการดูแลสุขภาพ และการเปลี่ยนแปลงของพีระมิดอายุประชากร ว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมในระดับใหญ่ทั่วโลก ระดับประเทศ และระดับครอบครัวอย่างไร ภายใต้สถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness Tourism ) ยูนิคอร์นใหม่เศรษฐกิจไทยในยุคโควิด พร้อมคำแนะนำสำหรับผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจเพื่อเตรียมรับกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพไปกับคุณหมอแอมป์ได้ที่ตอนนี้กันค่ะ

  ++++++++++

  drampCopyright 2022
  ออกอากาศเมื่อ วันที่ 5 พฤษภาคม พศ.2565 เวลา 16.00 น.
  -เทปนี้มีลิขสิทธิ์ ห้ามนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต มีผลในทางกฏหมาย-

  🔎✨แหล่งอ้างอิง
  1. Derived based on the data from Global Health Estimates 2020: Deaths by Cause, Age, Sex, by Country and by Region, 2000-2019. Geneva, World Health Organization; 2020. Link: https:// www.who.int/data/gho/data/themes
  /mortality-and-global-health-estimates/ghe-leading-causes-of-death
  2. Cause of death, by non-communicable diseases (% of total) [Internet]. Data World Bank. 2020 [cited 21 January 2022]. Available from: https://data.worldbank.org/indicator/SH.DTH.NCOM .ZS
  3. กองโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง.จำนวนและอัตราตายด้วย 5 โรคไม่ติดต่อ (NCD) ปี 2559 - 2563 [อินเทอร์เน็ต].นนทบุรี:กรมควบคุมโรค; 2565 [เข้าถึงเมื่อ 21 มกราคม 2565].เข้าถึงได้จาก:http://www.thaincd.com/ 2016/mission/documents-detail.php?id=14220&tid=32&gid=1-020
  4. United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2019). Probabilistic Population Projections Rev. 1 based on the World Population Prospects 2019 Rev. 1: http://population.un.org/wpp/
  5. Global Wellness Institute. Global Wellness Tourism Economy [Internet]. Miami: Global Wellness Institute; 2018 [cited 21 January 2022]. Available from: https://globalwellnessinstitute.org/wp-content/uploads/2018/11/GWI_Global
  WellnessTourismEconomyReport.pdf
  6. Global Wellness Institute. The Global Wellness Economy: Looking

  • 49 min
  การนอนดีเพื่อสุขภาพของหมอแอมป์ EP.2 ในรายการ เคล็ด(ไม่)ลับเพื่อสุขภาพดี ของหมอแอมป์ [Dr.Amp Podcast]

  การนอนดีเพื่อสุขภาพของหมอแอมป์ EP.2 ในรายการ เคล็ด(ไม่)ลับเพื่อสุขภาพดี ของหมอแอมป์ [Dr.Amp Podcast]

  [Dr.Amp Podcast ตอนพิเศษ] เคล็ด(ไม่)ลับ เพื่อสุขภาพดีของหมอแอมป์ EP.2
  เรื่อง การนอนดีเพื่อสุขภาพของหมอแอมป์ 😊💤

  📌 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิคุณ นายแพทย์ตนุพล วิรุฬหการุญ
  🏨ประธานคณะผู้บริหาร บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก จำกัด
  🏢นายกสมาคมแพทย์ฟื้นฟูสุขภาพและส่งเสริมการศึกษาโรคอ้วน กรุงเทพ (BARSO)

  ฟังเรื่องเล่าเคล็ดลับการนอนเพื่อสุขภาพของคุณหมอแอมป์ พร้อมที่มาของหลักการและวิธีคิดในการวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ของคุณหมอแอมป์ได้ที่ตอนนี้เลย

  +++++++++++++

  drampCopyright 2022
  ออกอากาศเมื่อ วันที่ 4 เมษายน พศ.2565 เวลา 18.00 น.
  -เทปนี้มีลิขสิทธิ์ ห้ามนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต มีผลในทางกฏหมาย-

  แหล่งอ้างอิง (References) :
  1. Copinschi G, Nedeltcheva A, Leproult R, Morselli LL, Spiegel K, Martino E, Legros JJ, Weiss RE, Mockel J, Van Cauter E. Sleep disturbances, daytime sleepiness, and quality of life in adults with growth hormone deficiency. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. 2010 May 1;95(5):2195-202.
  2. Anam MR, Akter S, Hossain F, Bonny SQ, Akter J, Zhang C, Rahman M, Mian M, Basher A. Association of sleep duration and sleep quality with overweight/obesity among adolescents of Bangladesh: a multilevel analysis. BMC Public Health. 2022 Dec;22(1):1-9.
  3.Crocker A, Sehgal A. Genetic analysis of sleep. Genes & development. 2010 Jun 15;24(12):1220-35.
  4.Wittert G. The relationship between sleep disorders and testosterone in men. Asian journal of andrology. 2014 Mar;16(2):262.
  5.Park SY, Oh MK, Lee BS, Kim HG, Lee WJ, Lee JH, Lim JT, Kim JY. The effects of alcohol on quality of sleep. Korean journal of family medicine. 2015 Nov;36(6):294.
  6. Liao Y, Xie L, Chen X, Kelly BC, Qi C, Pan C, Yang M, Hao W, Liu T, Tang J. Sleep quality in cigarette smokers and nonsmokers: findings from the general population in central China. BMC Public Health. 2019 Dec;19(1):1-9.
  7. Sack RL, Auckley D, Auger RR, Carskadon MA, Wright Jr KP, Vitiello MV, Zhdanova IV. Circadian rhythm sleep disorders: part I, basic principles, shift work and jet lag disorders. Sleep. 2007 Nov 1;30(11):1460-83.
  8. Jackowska M, Hamer M, Carvalho LA, Erusalimsky JD, Butcher L, Steptoe A. Short sleep duration is associated with shorter telomere length in healthy men: findings from the Whitehall II cohort study. PloS one. 2012 Oct 29;7(10):e47292.
  9. Wang H, Kim H, Baik I.Associations of alcohol consumption and alcohol flush reaction with leukocyte telomere length in Korean adults. Nutrition research and practice. 2017 Aug1;11(4):334-9.
  10. Epel ES, Blackburn EH, Lin J, Dhabhar FS, Adler NE, Morrow JD, et al. Accelerated telomere shortening in response to life stress. Proceedings of the National Academy of Sciences. 2004;101(49):17312-5.
  11. Xie L, Kang H, Xu Q, Chen MJ, Liao Y, Thiyagarajan M, et al. Sleep drives metabolite clearance from the adult brain. science. 2013;342(6156):373-7.
  12. Mander BA, Winer JR, Walker MP. Sleep and human aging. Neuron. 2017 Apr 5;94(1):19-36.
  13. Benveniste H. The Brain's Waste-Removal System. Cerebrum. 2018;2018:cer-09-18.
  14. Fondell E, Axelsson J, Fran

  • 52 min
  เทโลเมียร์ Telomere อายุจริง คุณอายุเท่าไหร่? By หมอแอมป์

  เทโลเมียร์ Telomere อายุจริง คุณอายุเท่าไหร่? By หมอแอมป์

  เพราะอายุของร่างกายไม่เท่ากับอายุบนบัตรประชาชน
  "เทโลเมียร์" คือคำตอบ มาทำความรู้จักกับเทโลเมียร์หรือ อายุจริงทางชีวภาพของร่างกายเรากับหมอแอมป์ได้ในคลิปนี้เลย

  📌 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิคุณ นายแพทย์ตนุพล วิรุฬหการุญ
  🏨ประธานคณะผู้บริหาร บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก จำกัด
  🏢นายกสมาคมแพทย์ฟื้นฟูสุขภาพและส่งเสริมการศึกษาโรคอ้วน กรุงเทพ (BARSO)

  รายการใกล้หมอชะลอวัย ออกอากาศทางช่อง PPTV HD 36 เมื่อปี พ.ศ. 2556
  (Published 2013)

  drampCopyright 2015
  -เทปนี้มีลิขสิทธิ์ ห้ามนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาติ มีผลในทางกฏหมาย-

  Reference:
  1. Linpei Jia, Weiguang Xhang, Rufu Jia, Hongliang Zhang, Xiangmei Chen. Construction formula of biological age using the principal component analysis. BioMed Research International 2016
  2. Calos Lopez-Otin, Maria A. Blasco, Linda Partridge, Manuel Serrano, Guido Kroemer. The hallmarks of Aging. Cell 2013
  3. Hobbs WR, Woler JH. Prediction of Mortality Usine on-Line, Self-Reported Health Data: Empirical test of the Realage Score. PLoS ONE 2014, 9(1):e86385
  4. Matteo Tosato, Valentina Zamboni, Alessandro Ferrini, Matteo Cesari. The Aging process and potential interventions to extend life expectancy. Clinicla Interventions in Aging 2007:2(3);401-412
  5. Nathan J O’Callaghan, Michael Fenech, A quantitative PCR method for measuring absolute telomere length. Biological Procedures Online 2011, 13:3

  เพิ่มเติม:
  https://docs.google.com/document/d/1xNDQFqrdEa-TgFrT9rWu5eaQPhdGMI-KDSYNbQy1qUY/edit?usp=sharing

  • 8 min

Customer Reviews

4.8 out of 5
5 Ratings

5 Ratings

Top Podcasts In Health & Fitness

Scicomm Media
Jay Shetty
Aubrey Gordon & Michael Hobbes
Ten Percent Happier
Lysa TerKeurst
Peter Attia, MD

You Might Also Like

Single Being
Mission To The Moon Media
THE STANDARD
THE STANDARD
Roundfinger Channel
THE STANDARD