50 min

Jesteś tak dobry, jak dobrzy są Twoi menedżerowie SCEO 39 Skuteczny CEO

    • Management

W tym odcinku zachęcam do przeprowadzenia transformacji przywództwa w firmie. Nie ma zaangażowania wśród pracowników, jeśli nie ma zaangażowania ich bezpośrednich przełożonych - menedżerów. To oni decydują o wszystkim i powodują, że pracownik czuje przynależność do organizacji, lub z niej odchodzi.

Jeśli chcesz porozmawiać o tym, w jaki sposób możemy pomóc zająć się menedżerami w Waszej firmie, aby rozumieli swoją rolę, chcieli wziąć odpowiedzialność, zostali wyposażeni w odpowiednie narzędzia do budowania empatycznego, zdolnego do adaptacji środowiska pracy, czyli do zbudowania ogromnej przewagi konkurencyjnej, zapraszam do współpracy: https://leanpassion.pl/bezplatna-konsultacja/

W odcinku 39:

Menedżerowie to klucz do zaangażowania ludzi, dlatego upewnij się, że Twoi liderzy:
• rozumieją swoją rolę,
• chcą być w tej firmie,
• utożsamiają się z organizacją,
• chcą się rozwijać,
• chcą pełnić rolę lidera,
• czerpią radość z dawania radości innym.

Pytania, jakie powinien zadać sobie bezpośredni przełożony pracowników:
1. Jaki procent pracowników poleca mnie jako szefa?
2. Na którym poziomie przywództwa widzę siebie dzisiaj? (5 poziomów przywództwa)
3. Jaki procent pracowników w moim zespole rozumie procesy, które wykonuje?
4. Czy doprowadziłem do sytuacji, że moi pracownicy zgadzają się co do tego, ile jest wartości dodanej, a ile marnotrawstwa w procesie?
5. O ile podniosłem produktywność zespołu w ubiegłym roku? Czy widzę te wyniki w moim rachunku zysków i strat?
6. Czy nadaję sens istnienia i buduję poczucie przynależności do zespołu i do firmy?
7. Jaki procent osób w moim zespole potrafi wskazać, że ich cele wspierają cele firmy?
8. Dla jakiego procenta osób w moim zespole jest zrobiony plan rozwoju?
9. Jaki procent osób w moim zespole jest zaangażowanych w ciągłe doskonalenie?
10. Na ile ja i mój zespół wspieramy strategię organizacji?

Drogi CEO, jesteś tak dobry, jak dobrzy są Twoi menedżerowie. Uzyskanie bardzo dużej przewagi konkurencyjnej, zarówno na rynku konkurowania o klienta, jak i o pracownika, zależy głownie od tego, jakich masz menedżerów w organizacji. Dlatego zachęcam do określenia potencjału i przeprowadzenia transformacji przywództwa w Twojej firmie.

Możesz skontaktować się ze mną przez LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/rados%C5%82aw-drzewiecki-a4b4718/ , r.drzewiecki@leanpassion.pl, lub na skutecznyceo@leanpassion.pl

Radek Drzewiecki

W tym odcinku zachęcam do przeprowadzenia transformacji przywództwa w firmie. Nie ma zaangażowania wśród pracowników, jeśli nie ma zaangażowania ich bezpośrednich przełożonych - menedżerów. To oni decydują o wszystkim i powodują, że pracownik czuje przynależność do organizacji, lub z niej odchodzi.

Jeśli chcesz porozmawiać o tym, w jaki sposób możemy pomóc zająć się menedżerami w Waszej firmie, aby rozumieli swoją rolę, chcieli wziąć odpowiedzialność, zostali wyposażeni w odpowiednie narzędzia do budowania empatycznego, zdolnego do adaptacji środowiska pracy, czyli do zbudowania ogromnej przewagi konkurencyjnej, zapraszam do współpracy: https://leanpassion.pl/bezplatna-konsultacja/

W odcinku 39:

Menedżerowie to klucz do zaangażowania ludzi, dlatego upewnij się, że Twoi liderzy:
• rozumieją swoją rolę,
• chcą być w tej firmie,
• utożsamiają się z organizacją,
• chcą się rozwijać,
• chcą pełnić rolę lidera,
• czerpią radość z dawania radości innym.

Pytania, jakie powinien zadać sobie bezpośredni przełożony pracowników:
1. Jaki procent pracowników poleca mnie jako szefa?
2. Na którym poziomie przywództwa widzę siebie dzisiaj? (5 poziomów przywództwa)
3. Jaki procent pracowników w moim zespole rozumie procesy, które wykonuje?
4. Czy doprowadziłem do sytuacji, że moi pracownicy zgadzają się co do tego, ile jest wartości dodanej, a ile marnotrawstwa w procesie?
5. O ile podniosłem produktywność zespołu w ubiegłym roku? Czy widzę te wyniki w moim rachunku zysków i strat?
6. Czy nadaję sens istnienia i buduję poczucie przynależności do zespołu i do firmy?
7. Jaki procent osób w moim zespole potrafi wskazać, że ich cele wspierają cele firmy?
8. Dla jakiego procenta osób w moim zespole jest zrobiony plan rozwoju?
9. Jaki procent osób w moim zespole jest zaangażowanych w ciągłe doskonalenie?
10. Na ile ja i mój zespół wspieramy strategię organizacji?

Drogi CEO, jesteś tak dobry, jak dobrzy są Twoi menedżerowie. Uzyskanie bardzo dużej przewagi konkurencyjnej, zarówno na rynku konkurowania o klienta, jak i o pracownika, zależy głownie od tego, jakich masz menedżerów w organizacji. Dlatego zachęcam do określenia potencjału i przeprowadzenia transformacji przywództwa w Twojej firmie.

Możesz skontaktować się ze mną przez LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/rados%C5%82aw-drzewiecki-a4b4718/ , r.drzewiecki@leanpassion.pl, lub na skutecznyceo@leanpassion.pl

Radek Drzewiecki

50 min