73 episodes

Đăng ký tài khoản sàn Binace để trade Bitcoin :
https://www.binance.com/vi/register?ref=12289522

Đăng ký tài khoản sàn Exness để trade forex
https://www.exness.asia/a/jeyr09nfjh

Đăng ký tài khoản sàn FBS nhận 100% tiền thưởng ký quý:
https://fbs.com/promo/100depositbonus?ppk=fxtradingbroker&lang=viBUY ME A COFFEE: hãy DONATE
Paypal: blognhadaututhongminh@gmail.com
Ví BTC: bc1qf8llfa6fce8anshqdkevfk02z76fvms67x7h2t
Ví ETH: 0xe37558ced715db180fb17741db25d7875132d012

Nhà Đầu Tư Thông Minh Nhà Đầu Tư Thông Minh

  • Business

Đăng ký tài khoản sàn Binace để trade Bitcoin :
https://www.binance.com/vi/register?ref=12289522

Đăng ký tài khoản sàn Exness để trade forex
https://www.exness.asia/a/jeyr09nfjh

Đăng ký tài khoản sàn FBS nhận 100% tiền thưởng ký quý:
https://fbs.com/promo/100depositbonus?ppk=fxtradingbroker&lang=viBUY ME A COFFEE: hãy DONATE
Paypal: blognhadaututhongminh@gmail.com
Ví BTC: bc1qf8llfa6fce8anshqdkevfk02z76fvms67x7h2t
Ví ETH: 0xe37558ced715db180fb17741db25d7875132d012

  10 Sai Lầm Nghiêm Trọng Trader Hay Mắc Phải Với Cái Giá Rất Đắt

  10 Sai Lầm Nghiêm Trọng Trader Hay Mắc Phải Với Cái Giá Rất Đắt

  Đăng ký tài khoản sàn Binace để trade Bitcoin :

  https://www.binance.com/vi/register?ref=12289522  Đăng ký tài khoản sàn Exness để trade forex

  https://www.exness.asia/a/jeyr09nfjh  Đăng ký tài khoản sàn FBS nhận 100% tiền thưởng ký quý:

  https://fbs.com/promo/100depositbonus?ppk=fxtradingbroker&lang=vi  Đăng ký tài khoản sàn XM nhận $30 Thưởng giao dịch

  https://clicks.pipaffiliates.com/c?c=554486&l=vi&p=1

  BUY ME A COFFEE: hãy DONATE

  Paypal:        blognhadaututhongminh@gmail.com

  Ví BTC:        bc1qf8llfa6fce8anshqdkevfk02z76fvms67x7h2t 

  Ví ETH:        0xe37558ced715db180fb17741db25d7875132d012

  Ví BNB:       bnb1c3a3rnkta2gngstf4d44nurf7c0vxjgeww8fr9

  • 9 min
  Cách Phân Tích Thị Trường Vào CUỐI TUẦN Của Nial Fuller Bậc Thầy Price Action

  Cách Phân Tích Thị Trường Vào CUỐI TUẦN Của Nial Fuller Bậc Thầy Price Action

  Đăng ký tài khoản sàn Binace để trade Bitcoin :

  https://www.binance.com/vi/register?ref=12289522  Đăng ký tài khoản sàn Exness để trade forex

  https://www.exness.asia/a/jeyr09nfjh  Đăng ký tài khoản sàn FBS nhận 100% tiền thưởng ký quý:

  https://fbs.com/promo/100depositbonus?ppk=fxtradingbroker&lang=vi  Đăng ký tài khoản sàn XM nhận $30 Thưởng giao dịch

  https://clicks.pipaffiliates.com/c?c=554486&l=vi&p=1

  BUY ME A COFFEE: hãy DONATE

  Paypal:        blognhadaututhongminh@gmail.com

  Ví BTC:        bc1qf8llfa6fce8anshqdkevfk02z76fvms67x7h2t 

  Ví ETH:        0xe37558ced715db180fb17741db25d7875132d012

  Ví BNB:       bnb1c3a3rnkta2gngstf4d44nurf7c0vxjgeww8fr9

  • 11 min
  Tôi Đã THẤT BẠI Như Thế Nào Để Đạt Được THÀNH CÔNG Trên Thị Trường

  Tôi Đã THẤT BẠI Như Thế Nào Để Đạt Được THÀNH CÔNG Trên Thị Trường

  Đăng ký tài khoản sàn Binace để trade Bitcoin :

  https://www.binance.com/vi/register?ref=12289522  Đăng ký tài khoản sàn Exness để trade forex

  https://www.exness.asia/a/jeyr09nfjh  Đăng ký tài khoản sàn FBS nhận 100% tiền thưởng ký quý:

  https://fbs.com/promo/100depositbonus?ppk=fxtradingbroker&lang=vi  Đăng ký tài khoản sàn XM nhận $30 Thưởng giao dịch

  https://clicks.pipaffiliates.com/c?c=554486&l=vi&p=1

  BUY ME A COFFEE: hãy DONATE

  Paypal:        blognhadaututhongminh@gmail.com

  Ví BTC:        bc1qf8llfa6fce8anshqdkevfk02z76fvms67x7h2t 

  Ví ETH:        0xe37558ced715db180fb17741db25d7875132d012

  Ví BNB:       bnb1c3a3rnkta2gngstf4d44nurf7c0vxjgeww8fr9

  • 10 min
  Tôi Ước Mình Biết Trước Những Điều Này Khi Mới Bước Chân Vào Nghề Trading

  Tôi Ước Mình Biết Trước Những Điều Này Khi Mới Bước Chân Vào Nghề Trading

  Đăng ký tài khoản sàn Binace để trade Bitcoin :

  https://www.binance.com/vi/register?ref=12289522  Đăng ký tài khoản sàn Exness để trade forex

  https://www.exness.asia/a/jeyr09nfjh  Đăng ký tài khoản sàn FBS nhận 100% tiền thưởng ký quý:

  https://fbs.com/promo/100depositbonus?ppk=fxtradingbroker&lang=vi

  BUY ME A COFFEE: hãy DONATE

  Paypal:        blognhadaututhongminh@gmail.com

  Ví BTC:        bc1qf8llfa6fce8anshqdkevfk02z76fvms67x7h2t 

  Ví ETH:        0xe37558ced715db180fb17741db25d7875132d012

  Ví BNB:       bnb1c3a3rnkta2gngstf4d44nurf7c0vxjgeww8fr9

  • 6 min
  Tôi Đã Đốt Tiền Tiết Kiệm Cho Thị Trường Forex Như Thế Nào Bài Học Rút Ra

  Tôi Đã Đốt Tiền Tiết Kiệm Cho Thị Trường Forex Như Thế Nào Bài Học Rút Ra

  Đăng ký tài khoản sàn Binace để trade Bitcoin :

  https://www.binance.com/vi/register?ref=12289522  Đăng ký tài khoản sàn Exness để trade forex

  https://www.exness.asia/a/jeyr09nfjh  Đăng ký tài khoản sàn FBS nhận 100% tiền thưởng ký quý:

  https://vnfbs.com/promo/100depositbonus?ppk=koinfx&lang=vi

  BUY ME A COFFEE: hãy DONATE

  Paypal:        blognhadaututhongminh@gmail.com

  Ví BTC:        bc1qf8llfa6fce8anshqdkevfk02z76fvms67x7h2t 

  Ví ETH:        0xe37558ced715db180fb17741db25d7875132d012

  Ví BNB:       bnb1c3a3rnkta2gngstf4d44nurf7c0vxjgeww8fr9

  • 8 min
  5 Quy Tắc Giao Dịch Giúp Phù Thuỷ Ed Seykota Kiếm 250000 Trong Hơn 1 Thập Kỷ

  5 Quy Tắc Giao Dịch Giúp Phù Thuỷ Ed Seykota Kiếm 250000 Trong Hơn 1 Thập Kỷ

  Đăng ký tài khoản sàn Binace để trade Bitcoin :

  https://www.binance.com/vi/register?ref=12289522  Đăng ký tài khoản sàn Exness để trade forex

  https://www.exness.asia/a/jeyr09nfjh  Đăng ký tài khoản sàn FBS nhận 100% tiền thưởng ký quý:

  https://vnfbs.com/promo/100depositbonus?ppk=koinfx&lang=vi

  BUY ME A COFFEE: hãy DONATE

  Paypal:        blognhadaututhongminh@gmail.com

  Ví BTC:        bc1qf8llfa6fce8anshqdkevfk02z76fvms67x7h2t 

  Ví ETH:        0xe37558ced715db180fb17741db25d7875132d012

  Ví BNB:       bnb1c3a3rnkta2gngstf4d44nurf7c0vxjgeww8fr9

  • 11 min

Top Podcasts In Business

Ramsey Network
NPR
Andy Frisella #100to0
Jocko DEFCOR Network
Wondery
Guy Raz | Wondery

You Might Also Like