12 min

Idziesz za Dobrym Pasterzem czy za Najemnikiem #S2E22 Szklanka dobrej rozmowy

    • Christianity

#kazanie #homilia #Szklanka_Dobrej_Rozmowy

Niedziela Dobrego Pasterza. On - Jezus - najlepiej nas zna, a co znaczy poznać w sensie biblijnym? Jak zachowuje się owca kiedy pasterz już ściąga ją z swych ramion? Co się dzieje, kiedy dopuszczamy Jezusa do decyzji w naszym życiu, kiedy pozwolimy Mu wypowiedzieć Jego zdanie, zanim podejmiemy jakaś decyzję? "Kiedy Jezus wchodzi w nasze życie z swoją miłością zabiera miłość do alkoholu".

IV Niedziela Wielkanocna

Czytania liturgiczne 
Kolor szat: biały

1. czytanie (Dz 4, 8-12)
Kamień odrzucony przez budujących stał się kamieniem węgielnym

Psalm (Ps 118 (117), 1bc i 8-9. 21-23. 26 i 28 (R.: por. 22))
Kamień wzgardzony stał się fundamentem
Albo: Alleluja

2. czytanie (1 J 3, 1-2)
Jesteśmy dziećmi Bożymi

Aklamacja (J 10, 14)
Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia
(J 10, 11-18)
Jezus jest dobrym pasterzem

25 kwietnia 2021
Niedziela, IV Tydzień Wielkanocny
Rok B, I
Czwarta Niedziela Wielkanocna
ks. Marek Studenski

więcej na www.studenski.pl

#kazanie #homilia #Szklanka_Dobrej_Rozmowy

Niedziela Dobrego Pasterza. On - Jezus - najlepiej nas zna, a co znaczy poznać w sensie biblijnym? Jak zachowuje się owca kiedy pasterz już ściąga ją z swych ramion? Co się dzieje, kiedy dopuszczamy Jezusa do decyzji w naszym życiu, kiedy pozwolimy Mu wypowiedzieć Jego zdanie, zanim podejmiemy jakaś decyzję? "Kiedy Jezus wchodzi w nasze życie z swoją miłością zabiera miłość do alkoholu".

IV Niedziela Wielkanocna

Czytania liturgiczne 
Kolor szat: biały

1. czytanie (Dz 4, 8-12)
Kamień odrzucony przez budujących stał się kamieniem węgielnym

Psalm (Ps 118 (117), 1bc i 8-9. 21-23. 26 i 28 (R.: por. 22))
Kamień wzgardzony stał się fundamentem
Albo: Alleluja

2. czytanie (1 J 3, 1-2)
Jesteśmy dziećmi Bożymi

Aklamacja (J 10, 14)
Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia
(J 10, 11-18)
Jezus jest dobrym pasterzem

25 kwietnia 2021
Niedziela, IV Tydzień Wielkanocny
Rok B, I
Czwarta Niedziela Wielkanocna
ks. Marek Studenski

więcej na www.studenski.pl

12 min