3 episodes

Indsigt.nu Podcast leverer episoder om udvikling, innovation og lederskab i form af interview og diskussioner.

De Lytter er en serie episoder med Mogens Nørgaard og Jan Horsager i samtaler om alt det digitale; med interview og diskussioner mellem digitaliseringens intressenter. Formålet er at give digitaliseringen den nødvendige kant.

Find episoderne her efterhånden som de udgives.

Indsigt.nu Podcast Jan Horsager

  • Business

Indsigt.nu Podcast leverer episoder om udvikling, innovation og lederskab i form af interview og diskussioner.

De Lytter er en serie episoder med Mogens Nørgaard og Jan Horsager i samtaler om alt det digitale; med interview og diskussioner mellem digitaliseringens intressenter. Formålet er at give digitaliseringen den nødvendige kant.

Find episoderne her efterhånden som de udgives.

  Flyt dit udsyn 42 grader og få øje sammenhænge

  Flyt dit udsyn 42 grader og få øje sammenhænge

  3 episode af podcasten på Indsigt.nu er dels en eftertanke baseret på det aktuelle stadie af digital transformation men også tanker om digital ædruelighed og, hvordan Norden kan være med til at sætte retningen i en tid, hvor globaliseringen ligger bag os.

  Det er også en slags programerklæring for indsigt nu i efteråret.

  Aktuelle links fra dette afsnit:

  Economist: Open Future:
  Globalisation is dead and we need to invent a new world order

  Lean ICT:
  Towards Digital Sobriety

  • 5 min
  De Lytter: Digitaliseringsparat lovgivning eller lovgivningsparat digitalisering

  De Lytter: Digitaliseringsparat lovgivning eller lovgivningsparat digitalisering

  Den anden episode handler om, at Digitaliseringsparat lovgivning skal  sikre enkle og fleksible love i Danmark for at matche en digital transformeret verden. Det er blandt andet en positiv effekt af Danmarks offentlige digitaliserings strategier siden 2001.
  Men er vi samtidig i gang med at lave digitalisering som er “lovgivningsparat” og altså kræver endnu mere lovgivning for ikke at skabe problemer? For eksempel “Udkast til Lov om ændring af Lov om Center for Cybersikkerhed” 

  • 28 min
  De Lytter: Kineserne kommer; og kan vi tale den digitale transformation ihjel

  De Lytter: Kineserne kommer; og kan vi tale den digitale transformation ihjel

  I denne første episode taler Mogens og Jan om, hvordan danskerne er ved at få øjnene op for, at kinserne er en større digital trussel end russerne og behovet for en Cyber Geneva Konvention, som Europa og Norden passende kan gå i spidsen for arbejdet med. Men også om, hvordan den mulighed trues af, at vi snakker den digitale transformation ihjel ved hele tiden at for eller imod i stedet for at håntere etik og politik i digitaliseringen. 

  • 26 min

Top Podcasts In Business

DOAC
Boston Consulting Group BCG
Ramsey Network
Money News Network
NPR
WaitWhat