27 episodes

Dette er lydopptak av forelesningene i INF1080 – Logiske metoder for informatikk, et kurs i grunnleggende matematiske og logiske metoder som holdes ved Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo. Det legges vekt på forståelse og tilvenning av matematiske begreper og notasjon som er relevante for et studium i matematikk og informatikk. Kurset øver opp evnen til å tenke systematisk fra antakelser, løse teoretiske problemer, samt formalisere og gjennomføre matematiske resonnementer selv. Læreboken som benyttes i kurset er «Logiske metoder – Kunsten å tenke abstrakt og matematisk» utgitt på Universitetsforlaget (2014): http://www.universitetsforlaget.no/nettbutikk/logiske-metoder.html Foredragsholder og kursansvarlig er Roger Antonsen.

INF1080 – Logiske metoder for informatikk (kun lyd) Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo

    • Education

Dette er lydopptak av forelesningene i INF1080 – Logiske metoder for informatikk, et kurs i grunnleggende matematiske og logiske metoder som holdes ved Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo. Det legges vekt på forståelse og tilvenning av matematiske begreper og notasjon som er relevante for et studium i matematikk og informatikk. Kurset øver opp evnen til å tenke systematisk fra antakelser, løse teoretiske problemer, samt formalisere og gjennomføre matematiske resonnementer selv. Læreboken som benyttes i kurset er «Logiske metoder – Kunsten å tenke abstrakt og matematisk» utgitt på Universitetsforlaget (2014): http://www.universitetsforlaget.no/nettbutikk/logiske-metoder.html Foredragsholder og kursansvarlig er Roger Antonsen.

Top Podcasts In Education