11 min

Inflation del 2 Allt som är fel i finans

    • Investing

Vissa ämnen tåls att tas upp igen och inflationen är ett ämne som i allra högsta grad är relevant med tanke på världsläget. Kristina och Carl spekulerar om hur den närmsta framtiden kommer te sig och Carl får också anledning att ge avbön för sin egen tes från första avsnittet om inflation. Denna podcast presenteras i samarbete med Sigmastocks och produceras av Fredag CBWP.

www.sigmastocks.com

www.fredag.se

Vissa ämnen tåls att tas upp igen och inflationen är ett ämne som i allra högsta grad är relevant med tanke på världsläget. Kristina och Carl spekulerar om hur den närmsta framtiden kommer te sig och Carl får också anledning att ge avbön för sin egen tes från första avsnittet om inflation. Denna podcast presenteras i samarbete med Sigmastocks och produceras av Fredag CBWP.

www.sigmastocks.com

www.fredag.se

11 min