40 min

inspire to make social impacts: find the right path ft. Dinh-Long Pham the insight

    • Society & Culture

anh phạm đình long là một trong những podcast host đầu tiên mình tìm đến để châm nguồn cảm hứng bắt đầu kênh audio của bản thân. tập mở bát 2022 này chúng mình sẽ cùng tìm hiểu về anh long và quá trình hình thành The Life Line Podcast, cũng như cách anh hướng đến vai trò làm công tác xã hội, kết nối những người trẻ đa sắc tộc trong phần I: tìm con đường đúng đắn. cùng đeo tai nghe và get-the-insight nhé.

ngôn ngữ: tiếng anh

starting off 2022 with some dry humour, tech-geek talented dinh-long pham, creator of The Life Line Podcast. in this episode, we take a walk with anh long on his journey of forming his channel and the path of doing social works, supporting youth to achieve greater impact. he is currently working with young social entrepreneurs and community builders across Asia-Pacific through Youth Co:Lab, an initiative co-led by UNDP and Citi Foundation.

language: english

--------

listen to more stories of changemakers: Life Line - Stories of Changemakers for the SDGs

more about "The Life Line": www.lifelinethepodcast.com

--------

PART II - inspire to make social impacts: create sustainable values premieres at 18:00 (GMT+07) saturday, february 26th on the insight podcast

---

Send in a voice message: https://anchor.fm/linhnguyeninsight/message

anh phạm đình long là một trong những podcast host đầu tiên mình tìm đến để châm nguồn cảm hứng bắt đầu kênh audio của bản thân. tập mở bát 2022 này chúng mình sẽ cùng tìm hiểu về anh long và quá trình hình thành The Life Line Podcast, cũng như cách anh hướng đến vai trò làm công tác xã hội, kết nối những người trẻ đa sắc tộc trong phần I: tìm con đường đúng đắn. cùng đeo tai nghe và get-the-insight nhé.

ngôn ngữ: tiếng anh

starting off 2022 with some dry humour, tech-geek talented dinh-long pham, creator of The Life Line Podcast. in this episode, we take a walk with anh long on his journey of forming his channel and the path of doing social works, supporting youth to achieve greater impact. he is currently working with young social entrepreneurs and community builders across Asia-Pacific through Youth Co:Lab, an initiative co-led by UNDP and Citi Foundation.

language: english

--------

listen to more stories of changemakers: Life Line - Stories of Changemakers for the SDGs

more about "The Life Line": www.lifelinethepodcast.com

--------

PART II - inspire to make social impacts: create sustainable values premieres at 18:00 (GMT+07) saturday, february 26th on the insight podcast

---

Send in a voice message: https://anchor.fm/linhnguyeninsight/message

40 min