11 min

Interview podcast-nhạc podcast mua ở đâu- mua mic gì cho người mới Làm Podcast với The Blue Expat

    • How To

Trong số podcast này Po trả lời về công cụ sử dụng để thu podcast phỏng vấn từ xa.

Về nhạc podcast: Po mua nhạc cho podcast Sinh ra từ ngõ và kênh Làm podcast này tại Pond5 .com và Arches audio .com

Các kênh được nhắc tới trong số podcast: Epidemicsound; FMA - Free Music Archive

Ngoài ra, bạn nên theo dõi bài viết tổng hợp (được cập nhật thường xuyên) để tìm nhạc phù hợp cho mình: Tìm nhạc cho podcast ở đâu: https://lampodcast.com/tim-nhac-cho-podcast-o-dau/

Để gửi câu hỏi về cho Po, bạn gửi qua bản đăng ký: https://forms.gle/gPbrwy1S5Dq163pA7

Nếu muốn xuất hiện trên podcast với Po với vai trò co-host trong thời gian tới, bạn liên hệ tại: https://lampodcast.com/contact/

Cám ơn bạn đã quan tâm!

Câu hỏi trong số podcast được gửi về bởi kênh Huyền Expat:
https://open.spotify.com/show/0NasGfEgQeNRYN21PPOgbl

Kết nối với Huyền Expat: https://www.facebook.com/huyenexpat

Trong số podcast này Po trả lời về công cụ sử dụng để thu podcast phỏng vấn từ xa.

Về nhạc podcast: Po mua nhạc cho podcast Sinh ra từ ngõ và kênh Làm podcast này tại Pond5 .com và Arches audio .com

Các kênh được nhắc tới trong số podcast: Epidemicsound; FMA - Free Music Archive

Ngoài ra, bạn nên theo dõi bài viết tổng hợp (được cập nhật thường xuyên) để tìm nhạc phù hợp cho mình: Tìm nhạc cho podcast ở đâu: https://lampodcast.com/tim-nhac-cho-podcast-o-dau/

Để gửi câu hỏi về cho Po, bạn gửi qua bản đăng ký: https://forms.gle/gPbrwy1S5Dq163pA7

Nếu muốn xuất hiện trên podcast với Po với vai trò co-host trong thời gian tới, bạn liên hệ tại: https://lampodcast.com/contact/

Cám ơn bạn đã quan tâm!

Câu hỏi trong số podcast được gửi về bởi kênh Huyền Expat:
https://open.spotify.com/show/0NasGfEgQeNRYN21PPOgbl

Kết nối với Huyền Expat: https://www.facebook.com/huyenexpat

11 min