204 episodes

Israel Next er podcasten som inspirerer til et sunt Israelengasjement. Vi tar opp aktuelle nyheter slik de oppfattes i Israel, kultur, religion og hverdagsliv, den bibelske koblingen, og vi svarer på spørsmål. I studio sitter Roar Sørensen, leder for Israel Next, og Alette Sørensen.

Israel Next Podcast Israel Next

  • Education

Israel Next er podcasten som inspirerer til et sunt Israelengasjement. Vi tar opp aktuelle nyheter slik de oppfattes i Israel, kultur, religion og hverdagsliv, den bibelske koblingen, og vi svarer på spørsmål. I studio sitter Roar Sørensen, leder for Israel Next, og Alette Sørensen.

  Inside Out 73 - NORWEGIAN

  Inside Out 73 - NORWEGIAN

  Hamas truer med krig på grunn av vifting av israelske flagg i Gamlebyen – Israel vil sannsynligvis ikke trekke seg slik de gjorde i fjor. Den rettsbeordrede evakueringen av Chomeshbosetningen kan velte regjeringen, allerede på søndag. Nok en gang kan ikke de israelske domstolene løse den gordiske knuten; har jøder lov til å be på Tempelhøyden? Og CNN har talt: Israelske soldater skjøt og drepte Al Jazeera-journalisten Shireen Abu Aqleh med vilje. Er det noen som fortsatt lytter til denne upålitelige mediekanalen? I den ukentlige Toralesingen snakker vi om inngraverte lover og om å tømme lageret ditt

  • 52 min
  Inside Out 73 - ENGLISH

  Inside Out 73 - ENGLISH

  Hamas threatens with war due to the waving of Israeli flags in the Old City – Israel not likely to back down as they did last year. The court-ordered evacuation of the Chomesh settlement may topple the government already on Sunday. Once again the Israeli courts cannot solve the Gordian knot; are Jews allowed to pray on the Temple Mount? And the CNN has spoken: Israeli soldiers shot and killed Al Jazeera Journalist Shireen Abu Aqleh intentionally. Is anyone still listening to this unreliable media channel? In the weekly Torah portion we speak about engraved laws and empty your storage.

  • 53 min
  Inside Out 72 - NORWEGIAN

  Inside Out 72 - NORWEGIAN

  Foreløpige undersøkelser gjør det stadig mer sannsynlig at det var en IDF-kule som drepte journalisten Shireen Abu Aqleh. Nok et koalisjonsmedlem forlater den allerede vaklende regjeringen. Israel må bekrefte sin suverenitet i de østlige delene av Jerusalem eller risikere å miste bydelen. I Libanon minsket Hizb'Allah sin innflytelse etter valget, men i det virkelige livet ser det annerledes ut. Tusenvis av israelere melder seg som sivile vakter for å forhindre det neste arabisk-israelske opprøret. Og i den ukentlige Toralesingen vi snakker om en sunn økonomi og viktigheten av familien.

  • 46 min
  Inside Out 72 - ENGLISH

  Inside Out 72 - ENGLISH

  Preliminary investigations make it seem increasingly likely that an IDF bullet shot and killed Shireen Abu Aqleh. Yet another coalition member leaves the already shaky government. Israel needs to affirm its sovereignty in the eastern parts of Jerusalem or risk losing it. In Lebanon Hizb’Allah loses power in the election, but not in real life. Thousands of Israelis sign up as civil guards to prevent the next Arab-Israeli riot. And in the weekly Torah portion, we speak of a sound economy and the importance of the family.

  • 49 min
  Inside Out 71 - NORWEGIAN

  Inside Out 71 - NORWEGIAN

  Det palestinske selvstyret blåser opp under flammene av hat og delegitimering av Israel etter journalisten Shireen Abu Aqlehs tragiske død. Men de nekter samtidig en skikkelig etterforskning. I mellomtiden fortsetter terrorbølgen, og israelere føler en allmen usikkerhet i hele landet. Politisk blir regjeringens økende avhengighet av ikke-sionistiske arabiske partier stadig mer problematisk. Og rettssaken mot Netanyahu fortsetter å bli svekket av påtalemyndighetens egne vitner.

  • 50 min
  Inside Out 71 - ENGLISH

  Inside Out 71 - ENGLISH

  The Palestinian Authority is fanning the flames of hatred and delegitimization of Israel after the tragic death of journalist Shireen Abu Aqleh. But they refuse a proper investigation. Meanwhile, the wave of terror continues and Israelis are feeling a general insecurity. Politically, the government’s increasing dependency on non-Zionist Arab parties is getting problematic, and the court case against Netanyahu continues to be weakened by state witnesses.

  • 45 min

Top Podcasts In Education

The Atlantic
TED and PRX
Dr. Jordan B. Peterson
iHeartPodcasts
Daily Stoic | Wondery
Motiversity

You Might Also Like

Folket Som Överlevde
Aftenposten
NRK
BATONG MEDIA og Podplay
NRK
Simon Holst