11 episodes

IVA-podden är Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens podcast. Programledarna Lars Nilsson och Linda Olsson gästas av spännande personer som har expertis inom teknik och samhälle, bland annat digitalisering, hållbarhet, klimat och energi.

IVA-podden Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien

  • Science

IVA-podden är Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens podcast. Programledarna Lars Nilsson och Linda Olsson gästas av spännande personer som har expertis inom teknik och samhälle, bland annat digitalisering, hållbarhet, klimat och energi.

  11. Så påverkar Corona koldioxidutsläppen

  11. Så påverkar Corona koldioxidutsläppen

  I IVA-podden träffar vi Johan Kuylenstierna, vice ordförande i klimatpolitiska rådet och adjungerad professor på Stockholms universitet, och samtalar bland annat om hur coronakrisen påverkar arbetet med att minska utsläppen av växthusgaser. Hur stora är de långsiktiga effekterna när vi nu ser minskade utsläpp av koldioxid? Eller är det bara ett hack i en stigande kurva? Hur påverkar globala kriser beteenden och vår konsumtion? Johan Kuylenstierna berättar om sina många videomöten och sitt f

  • 29 min
  10: Proteinforskaren Sophia Hober om hur ett corona-test togs fram på rekordtid

  10: Proteinforskaren Sophia Hober om hur ett corona-test togs fram på rekordtid

  I IVA-podden 10 träffar vi KTH-professorn Sophia Hober som berättar hur hon tillsammans med forskarkollegor på Albanova i Stockholm lyckades ta fram ett nytt corona-test på bara en månad. Ett test som redan i de första proven visast sig ha hög träffsäkerhet när det gäller att hitta antikroppar, som avslöjar om en person smittats av viruset. Lika snabbt som forskarna gick från ord till handling lyckades man skaka fram finansiering.

  • 23 min
  9. Hållbarhetsexperten Elin Larsson om hur vi kan bli bättre på att återvinna och återanvända gamla kläder

  9. Hållbarhetsexperten Elin Larsson om hur vi kan bli bättre på att återvinna och återanvända gamla kläder

  I IVA-podden 9 träffar vi Elin Larsson, tidigare hållbarhetschef på Filippa K och idag programchef för RE:Source på forskningsinstitutet Rise, för ett samtal om återvinning och återanvändning av kläder och andra textilier.

  • 27 min
  Hydrologiprofessorn Gia Destouni om hur vattenförsörjningen påverkas av klimatförändringar

  Hydrologiprofessorn Gia Destouni om hur vattenförsörjningen påverkas av klimatförändringar

  I IVA-podden avsnitt 8 träffar vi Gia Destouni, professor i hydrologi, hydrogeologi och vattenresurser vid Stockholms universitet och samtalar om hur klimatförändringar påverkar vår vattenförsörjning och om vi kan lita på att det finns rent vatten imorgon också? Vi får lära oss om hur bra det är med höstregn och hur det påverkar vårt grundvatten.

  • 27 min
  7: Elkraftprofessorn Lina Bertling Tjernberg om hur kraftnäten ska klara ökat elbehov

  7: Elkraftprofessorn Lina Bertling Tjernberg om hur kraftnäten ska klara ökat elbehov

  I IVA-podden avsnitt 7 träffar vi Lina Bertling Tjernberg professor i elkraftnät vid KTH och samtalar om hur de svenska näten ska klara ett växande behov av el. 2045 ska Sverige vara fossilfritt, både personbilar och lastbilar ska var eldrivna, industrin ställer om och även hushållen efterfrågar mer el. Samtidigt växer andelen vindkraft i produktionen av el. Klarar kraftnäten att balansera de olika energislagen? Finns det tillräcklig kapacitet i de befintliga näten?

  • 29 min
  6: Historikern Gunnar Wetterberg om hur IVA föddes för hundra år sedan

  6: Historikern Gunnar Wetterberg om hur IVA föddes för hundra år sedan

  Historikern Gunnar Wetterberg för ett samtal om hur akademien föddes för hundra år sedan. Wetterberg är författare till årets minnesskrift som handlar om IVA:s grundare Axel F. Enström. Men varför bildades egentligen IVA? Och hur såg det ut i Sverige i när ingenjören var framtidsman och allt fler människor sökte sig till städerna för att söka jobb. Det och annat ger Gunnar Wetterberg svar på och förklarar varför det ”vita kolet” var så viktigt för att försörja landet med elektr

  • 34 min

Top Podcasts In Science