33 min

Jan Školník: Umění odejít je disciplína, kterou je potřeba ovládat Můžeš podnikat

    • Entrepreneurship

Jak se dostal k firmě Hobra - Školník? Kde se cítí být doma? V čem jej posunuly chyby a selhání? Čím se jeho firma zabývá? Když by srovnal továrnu v době, kdy ji koupil, a nyní, co by řekl? Proč už firmu neřídí? Kdo řízení firmy převzal? Proč je důležitá důvěra?

Jan Školník je zakladatelem firmy Hobra - Školník. Je poutník, podnikl pouť ze Zlína do Zlína - nachodil při tom 200 kilometrů. Je velkým podporovatelem Broumovska.

Jak se dostal k firmě Hobra - Školník? Kde se cítí být doma? V čem jej posunuly chyby a selhání? Čím se jeho firma zabývá? Když by srovnal továrnu v době, kdy ji koupil, a nyní, co by řekl? Proč už firmu neřídí? Kdo řízení firmy převzal? Proč je důležitá důvěra?

Jan Školník je zakladatelem firmy Hobra - Školník. Je poutník, podnikl pouť ze Zlína do Zlína - nachodil při tom 200 kilometrů. Je velkým podporovatelem Broumovska.

33 min