10 episodes

Podcast by John&Partners - Operational Excellence

John&Partners - Operational Excellence John&Partners - Operational Excellence

  • Education

Podcast by John&Partners - Operational Excellence

  Podcast - Quản trị doanh nghiệp với OPPM và thiết lập mục tiêu với SMART - PHẦN 2

  Podcast - Quản trị doanh nghiệp với OPPM và thiết lập mục tiêu với SMART - PHẦN 2

  Podcast - Quản trị doanh nghiệp với OPPM và thiết lập mục tiêu với SMART - PHẦN 2

  Tiếp nối chuỗi các bộ công cụ quản trị doanh nghiệp hiệu quả. Một trong những công cụ được đánh giá rất cao hiện nay giúp doanh nghiệp quản lý và kiểm soát được công việc một cách tinh gọn và nhanh chóng - Đấy chính là công cụ OPPM (Quản trị dự án trên một trang giấy). Kết hợp với OPPM là công cụ RACI, SMART,... sẽ giúp cho doanh nghiệp có được phương pháp quản trị doanh nghiệp hiệu quả hơn.
  --
  Thông tin về Chuyên gia:
  1. Ts. Ngô Công Trường
  - Tiến sĩ Kinh Tế - Đại học Châu Âu
  - Sáng lập và Giám đốc chuyên môn tại John&Partners
  - Giám đốc của Hiệp hội Chất lượng Mỹ (ASQ) tại Việt Nam
  - Nhiều năm kinh nghiệm trong thiết lập, triển khai, đào tạo, tư vấn Tối ưu hóa cấu trúc vận hành doanh nghiệp
  2. Ths. Đoàn Đức Minh
  - Đồng sáng lập tại John&Partners
  - Giảng viên Viện đào tạo quốc tế ISB - ĐH Kinh tế TPHCM
  - Nguyên giám đốc quan hệ khách hàng và quản lý rủi ro - Ngân hàng Shinhan Việt Nam
  - Chuyên gia đào tạo huấn luyện về tài chính doanh nghiệp, dịch vụ khách hàng cao cấp, văn hóa doanh nghiệp
  --
  Tìm hiểu thêm về John&Partners tại:
  - Website: http://john-partners.com
  - Linkedin: https://www.linkedin.com/company/john...
  - Fanpage: https://www.facebook.com/johnandpartners
  --
  Thông tin liên hệ:
  - Văn phòng TP. Hồ Chí Minh: 193 Đường số 5, Khu đô thị LakeView City, 697 Đường Đỗ Xuân Hợp, Phương An Phú, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
  - Văn phòng Hà Nội: Lầu 9, Toà Nhà Detech 2, 107 Đường Nguyễn Phong Sắc, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
  - Website: www.john-partners.com
  - Email: info@john-partners.com
  - Phone: (028) 3636 2311 - (024) 3202 0007
  #OPPM
  #SMART
  #RACI

  • 9 min
  Podcast - Quản trị doanh nghiệp với OPPM và thiết lập mục tiêu với SMART - PHẦN 1

  Podcast - Quản trị doanh nghiệp với OPPM và thiết lập mục tiêu với SMART - PHẦN 1

  Podcast - Quản trị doanh nghiệp với OPPM và thiết lập mục tiêu với SMART - PHẦN 1

  Tiếp nối chuỗi các bộ công cụ quản trị doanh nghiệp hiệu quả. Một trong những công cụ được đánh giá rất cao hiện nay giúp doanh nghiệp quản lý và kiểm soát được công việc một cách tinh gọn và nhanh chóng - Đấy chính là công cụ OPPM (Quản trị dự án trên một trang giấy). Kết hợp với OPPM là công cụ RACI, SMART,... sẽ giúp cho doanh nghiệp có được phương pháp quản trị doanh nghiệp hiệu quả hơn.
  --
  Thông tin về Chuyên gia:
  1. Ts. Ngô Công Trường
  - Tiến sĩ Kinh Tế - Đại học Châu Âu
  - Sáng lập và Giám đốc chuyên môn tại John&Partners
  - Giám đốc của Hiệp hội Chất lượng Mỹ (ASQ) tại Việt Nam
  - Nhiều năm kinh nghiệm trong thiết lập, triển khai, đào tạo, tư vấn Tối ưu hóa cấu trúc vận hành doanh nghiệp
  2. Ths. Đoàn Đức Minh
  - Đồng sáng lập tại John&Partners
  - Giảng viên Viện đào tạo quốc tế ISB - ĐH Kinh tế TPHCM
  - Nguyên giám đốc quan hệ khách hàng và quản lý rủi ro - Ngân hàng Shinhan Việt Nam
  - Chuyên gia đào tạo huấn luyện về tài chính doanh nghiệp, dịch vụ khách hàng cao cấp, văn hóa doanh nghiệp
  --
  Tìm hiểu thêm về John&Partners tại:
  - Website: http://john-partners.com
  - Linkedin: https://www.linkedin.com/company/john...
  - Fanpage: https://www.facebook.com/johnandpartners
  --
  Thông tin liên hệ:
  - Văn phòng TP. Hồ Chí Minh: 193 Đường số 5, Khu đô thị LakeView City, 697 Đường Đỗ Xuân Hợp, Phương An Phú, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
  - Văn phòng Hà Nội: Lầu 9, Toà Nhà Detech 2, 107 Đường Nguyễn Phong Sắc, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
  - Website: www.john-partners.com
  - Email: info@john-partners.com
  - Phone: (028) 3636 2311 - (024) 3202 0007
  #OPPM
  #SMART
  #RACI

  • 8 min
  Podcast - Đào tạo theo mô hình mô phỏng - Operational Excellence Simulation/Gamification - PHẦN 2

  Podcast - Đào tạo theo mô hình mô phỏng - Operational Excellence Simulation/Gamification - PHẦN 2

  Podcast - Đào tạo theo mô hình mô phỏng - Operational Excellence Simulation/Gamification - PHẦN 2

  Hình thức đào tạo hiện nay vô cùng đa dạng với nhiều hình thức khác nhau. Trong đó nổi lên hiện nay là Simulation hay Gamification với sự hiệu quả mang lại rất cao.
  Hãy cùng lắng nghe những chia sẻ thiết thực đến từ Ts. Ngô Công Trường để hiểu hơn về 02 khái niệm này và cách triển khai hiệu quả tại doanh nghiệp nhé.
  --
  Thông tin về Chuyên gia:
  1. Ts. Ngô Công Trường
  - Tiến sĩ Kinh Tế - Đại học Châu Âu
  - Sáng lập và Giám đốc chuyên môn tại John&Partners
  - Giám đốc của Hiệp hội Chất lượng Mỹ (ASQ) tại Việt Nam
  - Nhiều năm kinh nghiệm trong thiết lập, triển khai, đào tạo, tư vấn Tối ưu hóa cấu trúc vận hành doanh nghiệp
  2. Ths. Đoàn Đức Minh
  - Đồng sáng lập tại John&Partners
  - Giảng viên Viện đào tạo quốc tế ISB - ĐH Kinh tế TPHCM
  - Nguyên giám đốc quan hệ khách hàng và quản lý rủi ro - Ngân hàng Shinhan Việt Nam
  - Chuyên gia đào tạo huấn luyện về tài chính doanh nghiệp, dịch vụ khách hàng cao cấp, văn hóa doanh nghiệp
  --
  Tìm hiểu thêm về John&Partners tại:
  - Website: http://john-partners.com
  - Linkedin: https://www.linkedin.com/company/john...
  - Fanpage: https://www.facebook.com/johnandpartners
  --
  Thông tin liên hệ:
  - Văn phòng TP. Hồ Chí Minh: 193 Đường số 5, Khu đô thị LakeView City, 697 Đường Đỗ Xuân Hợp, Phương An Phú, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
  - Văn phòng Hà Nội: Lầu 9, Toà Nhà Detech 2, 107 Đường Nguyễn Phong Sắc, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
  - Website: www.john-partners.com
  - Email: info@john-partners.com
  - Phone: (028) 3636 2311 - (024) 3202 0007
  #Gamification
  #VanHoaDoanhNghiep
  #Simulation
  #DaoTaoMoPhong

  • 11 min
  Podcast - Đào tạo theo mô hình mô phỏng - Operational Excellence Simulation/Gamification - PHẦN 1

  Podcast - Đào tạo theo mô hình mô phỏng - Operational Excellence Simulation/Gamification - PHẦN 1

  Podcast - Đào tạo theo mô hình mô phỏng - Operational Excellence Simulation/Gamification - PHẦN 1

  Hình thức đào tạo hiện nay vô cùng đa dạng với nhiều hình thức khác nhau. Trong đó nổi lên hiện nay là Simulation hay Gamification với sự hiệu quả mang lại rất cao.
  Hãy cùng lắng nghe những chia sẻ thiết thực đến từ Ts. Ngô Công Trường để hiểu hơn về 02 khái niệm này và cách triển khai hiệu quả tại doanh nghiệp nhé.
  --
  Thông tin về Chuyên gia:
  1. Ts. Ngô Công Trường
  - Tiến sĩ Kinh Tế - Đại học Châu Âu
  - Sáng lập và Giám đốc chuyên môn tại John&Partners
  - Giám đốc của Hiệp hội Chất lượng Mỹ (ASQ) tại Việt Nam
  - Nhiều năm kinh nghiệm trong thiết lập, triển khai, đào tạo, tư vấn Tối ưu hóa cấu trúc vận hành doanh nghiệp
  2. Ths. Đoàn Đức Minh
  - Đồng sáng lập tại John&Partners
  - Giảng viên Viện đào tạo quốc tế ISB - ĐH Kinh tế TPHCM
  - Nguyên giám đốc quan hệ khách hàng và quản lý rủi ro - Ngân hàng Shinhan Việt Nam
  - Chuyên gia đào tạo huấn luyện về tài chính doanh nghiệp, dịch vụ khách hàng cao cấp, văn hóa doanh nghiệp
  --
  Tìm hiểu thêm về John&Partners tại:
  - Website: http://john-partners.com
  - Linkedin: https://www.linkedin.com/company/john...
  - Fanpage: https://www.facebook.com/johnandpartners
  --
  Thông tin liên hệ:
  - Văn phòng TP. Hồ Chí Minh: 193 Đường số 5, Khu đô thị LakeView City, 697 Đường Đỗ Xuân Hợp, Phương An Phú, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
  - Văn phòng Hà Nội: Lầu 9, Toà Nhà Detech 2, 107 Đường Nguyễn Phong Sắc, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
  - Website: www.john-partners.com
  - Email: info@john-partners.com
  - Phone: (028) 3636 2311 - (024) 3202 0007
  #Gamification
  #VanHoaDoanhNghiep
  #Simulation
  #DaoTaoMoPhong

  • 10 min
  Podcast - Văn hóa doanh nghiệp với góc nhìn TRƯỚC ĐÂY và HIỆN TẠI - PHẦN 2 | John&Partners

  Podcast - Văn hóa doanh nghiệp với góc nhìn TRƯỚC ĐÂY và HIỆN TẠI - PHẦN 2 | John&Partners

  Podcast - Văn hóa doanh nghiệp với góc nhìn TRƯỚC ĐÂY và HIỆN TẠI - PHẦN 2 | John&Partners

  Văn hóa doanh nghiệp truyền tải chiến lược công ty, thúc đẩy sự phát triển, truyền cảm hứng cho nhân viên, đồng nhất giá trị doanh nghiệp. Đồng thời, VHDN như keo sơn gắn kết nhân viên, tăng hiệu quả và chất lượng công việc.
  Vì vậy, việc duy trì VHDN là việc cần thiết cho tất cả doanh nghiệp. Ngoài việc duy trì, doanh nghiệp cần phát triển, nâng cao nó sao cho phù hợp với thời đại và mang tính khác biệt, mặt khác vẫn phù hợp với mục tiêu và chiến lược lâu dài của doanh nghiệp. Cũng giống như việc duy trì thương hiệu riêng cho doanh nghiệp.
  --
  Thông tin về Chuyên gia:
  1. Ts. Ngô Công Trường
  - Tiến sĩ Kinh Tế - Đại học Châu Âu
  - Sáng lập và Giám đốc chuyên môn tại John&Partners
  - Giám đốc của Hiệp hội Chất lượng Mỹ (ASQ) tại Việt Nam
  - Nhiều năm kinh nghiệm trong thiết lập, triển khai, đào tạo, tư vấn Tối ưu hóa cấu trúc vận hành doanh nghiệp
  2. Ths. Đoàn Đức Minh
  - Đồng sáng lập tại John&Partners
  - Giảng viên Viện đào tạo quốc tế ISB - ĐH Kinh tế TPHCM
  - Nguyên giám đốc quan hệ khách hàng và quản lý rủi ro - Ngân hàng Shinhan Việt Nam
  - Chuyên gia đào tạo huấn luyện về tài chính doanh nghiệp, dịch vụ khách hàng cao cấp, văn hóa doanh nghiệp
  --
  Tìm hiểu thêm về John&Partners tại:
  - Website: http://john-partners.com
  - Linkedin: https://www.linkedin.com/company/john...
  - Fanpage: https://www.facebook.com/johnandpartners
  --
  Thông tin liên hệ:
  - Văn phòng TP. Hồ Chí Minh: 193 Đường số 5, Khu đô thị LakeView City, 697 Đường Đỗ Xuân Hợp, Phương An Phú, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
  - Văn phòng Hà Nội: Lầu 9, Toà Nhà Detech 2, 107 Đường Nguyễn Phong Sắc, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
  - Website: www.john-partners.com
  - Email: info@john-partners.com
  - Phone: (028) 3636 2311 - (024) 3202 0007
  #VHDN
  #VanHoaDoanhNghiep
  #CorporateCulture

  • 6 min
  Podcast - Văn hóa doanh nghiệp với góc nhìn TRƯỚC ĐÂY và HIỆN TẠI - PHẦN 1 | John&Partners

  Podcast - Văn hóa doanh nghiệp với góc nhìn TRƯỚC ĐÂY và HIỆN TẠI - PHẦN 1 | John&Partners

  Podcast - Văn hóa doanh nghiệp với góc nhìn TRƯỚC ĐÂY và HIỆN TẠI - PHẦN 1 | John&Partners

  Văn hóa doanh nghiệp truyền tải chiến lược công ty, thúc đẩy sự phát triển, truyền cảm hứng cho nhân viên, đồng nhất giá trị doanh nghiệp. Đồng thời, VHDN như keo sơn gắn kết nhân viên, tăng hiệu quả và chất lượng công việc.
  Vì vậy, việc duy trì VHDN là việc cần thiết cho tất cả doanh nghiệp. Ngoài việc duy trì, doanh nghiệp cần phát triển, nâng cao nó sao cho phù hợp với thời đại và mang tính khác biệt, mặt khác vẫn phù hợp với mục tiêu và chiến lược lâu dài của doanh nghiệp. Cũng giống như việc duy trì thương hiệu riêng cho doanh nghiệp.
  --
  Thông tin về Chuyên gia:
  1. Ts. Ngô Công Trường
  - Tiến sĩ Kinh Tế - Đại học Châu Âu
  - Sáng lập và Giám đốc chuyên môn tại John&Partners
  - Giám đốc của Hiệp hội Chất lượng Mỹ (ASQ) tại Việt Nam
  - Nhiều năm kinh nghiệm trong thiết lập, triển khai, đào tạo, tư vấn Tối ưu hóa cấu trúc vận hành doanh nghiệp
  2. Ths. Đoàn Đức Minh
  - Đồng sáng lập tại John&Partners
  - Giảng viên Viện đào tạo quốc tế ISB - ĐH Kinh tế TPHCM
  - Nguyên giám đốc quan hệ khách hàng và quản lý rủi ro - Ngân hàng Shinhan Việt Nam
  - Chuyên gia đào tạo huấn luyện về tài chính doanh nghiệp, dịch vụ khách hàng cao cấp, văn hóa doanh nghiệp
  --
  Tìm hiểu thêm về John&Partners tại:
  - Website: http://john-partners.com
  - Linkedin: https://www.linkedin.com/company/john...
  - Fanpage: https://www.facebook.com/johnandpartners
  --
  Thông tin liên hệ:
  - Văn phòng TP. Hồ Chí Minh: 193 Đường số 5, Khu đô thị LakeView City, 697 Đường Đỗ Xuân Hợp, Phương An Phú, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
  - Văn phòng Hà Nội: Lầu 9, Toà Nhà Detech 2, 107 Đường Nguyễn Phong Sắc, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
  - Website: www.john-partners.com
  - Email: info@john-partners.com
  - Phone: (028) 3636 2311 - (024) 3202 0007
  #VHDN
  #VanHoaDoanhNghiep
  #CorporateCulture

  • 8 min

Top Podcasts In Education