31 min

John Peder Samdal | Lukas 17:7-10 Norsk Luthersk Lekmannsmisjon

    • Christianity

11.09.2022 | Søndagsmøte på Fossnes

11.09.2022 | Søndagsmøte på Fossnes

31 min