1 hr 37 min

Kürtler Anadolu'da var mıydı, Kürtler gelmeden önce - Orijinal Tarihi Belgeler Bedel Boseli

    • History

Kürtler Anadolu ve Karadeniz'de Vardı, Türkler Gelmeden Önce - Orijinal Tarihi Belgeler Bakalım.

Kürt tarihi Youtube Kanalı'na Destek Olmak İçin Tıklayın: https://bedelboseli.com/99/destek-you...

00:00 Kürtler Anadolu'da vardı, Türkler gelemeden önce
01:09 Kürt devletleri nerdeydi, Türkler gelirken
17:30 Balbal Mezarlar (Kurgan Stelleri), Türkler ve Kürtler
23:47 Kürt tarihi destek çağrısı
25:38 Mervaniler: Kürt Mervani Devleti
26:44 Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu sahte kavramı
27:28 1031'de Kürdistan mektubu, Kürt generalin
30:15 Kürt tarihi belgelelerini sahteleştiren Türk Tarih Kurumu
31:40 Yusuf Halaçoğlu, Kürt tarihi ve belge sahteciliği
39:29 Mervani adının kökeni ve Kürt tarihindeki önemi
39:54 Hurriler: Kürtlerin kadim ataları
40:18 Kürt, Muş, Malatya, Hakkari adının kökeni
41:50 Murad, Mardin, Mard adının tarihi kökeni
45:52 Bizans Kürtleri: Andolu'daki Kürtler
48:28 Kürt general Narseh (Teofobos/Theofobos)
51:01 Anadolu'da Alevi, Ezidi, Yarsan Kürtler
51:42 Bizans imparatoru ilan edilen Kürt Narseh
57:28 Birleşik Kürdistan mührü, Kürt Narseh'in (Teofobos/Theofobos)
58:15 Aryanlar ve İran hakkında bilgi
01:06:03 Med - Pers farkı nedir
01:14:41 Medler ve Med İmparatorluğu: Kürtler ataları
01:16:14 Medler Kürttür diyen 1800 yıllık kaynak ve 1. Erdeşir
01:19:18 Şehname'de Kürtler ve Erdeşir
01:21:10 Kürtler şiiri, Firdevsi Şehnamesi'nde
01:29:41 Ege ve Akdeniz'de Kürtler, 2200 yıl önce

Kürtler Anadolu'da var mıydı; Türkler Anadolu'ya gelmeden önce. Cevap şudur: Türkler Anadolu'ya gelmeden önce Kürtler vardı. Bırakın Türkler gelmeden önceyi, tarihte Türk diye bir halk, Türkçe diye bir dil yokken Kürtler Anadolu'da devletler, imparatorluklar ve medeniyetler kurdu. Bu imparatorluk ve medeniyetlerin resmi dil ve eğitim dili Kürtçeydi. Kürt tarihi hakkındaki bu videoda söylediklerimi ispatlayan binlerce yıllık orijinal belgeleri ekrana koyup açıklıyorum.

Türkler gelmeden önce Kürtler Andolu'da Kürt adıyla vardı, resmi dil Kürtçe idi: Türk tarihçilerin "Türkler Anadolu'ya geldiğinde Kürtler yoktu" şeklindeki yoğun söylemleri gerçek değil, kasıtlı olarak yanlış çevirilere dayanıyor. Hakikat şudur: Tarihte Türk diye bir halk yokken bile Kürtler Anadolu'da medeniyetler, İmparatorluklar kurdu. Günümüzdeki iç Anadolu, Kürdistan, Ermenistan, günümüz İran, Belucistan, Afganistan ve Orta Asya'ya tarihte Aryan ülkesi anlamında İran denir. Bu Aryan yani İran Medeniyetini Kürtlerin ataları Medler MÖ 678'de yani yaklaşık 2700 yıl önce kurdu. En basitinden Wikipedia'daki tarih sıralaması şablonuna bile baktığımızda İran tarihi Medler ile başlar yani Kürtler ile başlar. Proto Kürtçe yani Ön Kürtçe olan Medce bu İmparatorluğun resmi diliydi. Dolayısıyla ön Kürtçe medeniyet dili, İmparatorluk dili, resmi dil, eğitim diliyken Türkçe, Arapça ve Farsça gibi diller tarih sahnesinde yoktu.

Kürt Devletleri:
Türkler daha doğrusu Türkmenler en doğru ifadeyle Türkomanlar, İran'a geldiklerinde Kürt Büveyhi Devleti hakimdi, bu Kürt devletinin kuruluşu 934, yıkılışı 1062; Türkler Azerbaycan'a geldiklerinde burada Kürt Revadi Devleti hakimdi, bu Kürt devletinin kuruluşu 955, yıkılışı 1071; Kafkasya, Gürcistan ve Ermenistan'a geldiklerinde burada Kürt Şeddadi Devleti hakimdi, kuruluşu 951, yıkılışı 1174. Anadolu'ya geldiklerinde Anadolu'nun doğusunda Kürt Mervani devleti vardı, kuruluşu 990, yıkılışı 1100 senesi.

Kürdistan adının ilk kullanımı ve Urfalı Mateos:
Urfalı Matheos'un vakayiname adlı kidabı aracılığıyla günümüze ulaşan Kürt Mervani Devleti generali Bayel'in Urfa ve Harran savunması için başkent Meyafarqin'e gönderdiği mektubudur: O dönem Kürtler ülkeleri için Kürdistan diyordu. Bakın "Ben ve tüm Kürdistan zor durumdayız" diyor. Anadolu'nun doğusundaki Kürt Mervani devleti y

Kürtler Anadolu ve Karadeniz'de Vardı, Türkler Gelmeden Önce - Orijinal Tarihi Belgeler Bakalım.

Kürt tarihi Youtube Kanalı'na Destek Olmak İçin Tıklayın: https://bedelboseli.com/99/destek-you...

00:00 Kürtler Anadolu'da vardı, Türkler gelemeden önce
01:09 Kürt devletleri nerdeydi, Türkler gelirken
17:30 Balbal Mezarlar (Kurgan Stelleri), Türkler ve Kürtler
23:47 Kürt tarihi destek çağrısı
25:38 Mervaniler: Kürt Mervani Devleti
26:44 Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu sahte kavramı
27:28 1031'de Kürdistan mektubu, Kürt generalin
30:15 Kürt tarihi belgelelerini sahteleştiren Türk Tarih Kurumu
31:40 Yusuf Halaçoğlu, Kürt tarihi ve belge sahteciliği
39:29 Mervani adının kökeni ve Kürt tarihindeki önemi
39:54 Hurriler: Kürtlerin kadim ataları
40:18 Kürt, Muş, Malatya, Hakkari adının kökeni
41:50 Murad, Mardin, Mard adının tarihi kökeni
45:52 Bizans Kürtleri: Andolu'daki Kürtler
48:28 Kürt general Narseh (Teofobos/Theofobos)
51:01 Anadolu'da Alevi, Ezidi, Yarsan Kürtler
51:42 Bizans imparatoru ilan edilen Kürt Narseh
57:28 Birleşik Kürdistan mührü, Kürt Narseh'in (Teofobos/Theofobos)
58:15 Aryanlar ve İran hakkında bilgi
01:06:03 Med - Pers farkı nedir
01:14:41 Medler ve Med İmparatorluğu: Kürtler ataları
01:16:14 Medler Kürttür diyen 1800 yıllık kaynak ve 1. Erdeşir
01:19:18 Şehname'de Kürtler ve Erdeşir
01:21:10 Kürtler şiiri, Firdevsi Şehnamesi'nde
01:29:41 Ege ve Akdeniz'de Kürtler, 2200 yıl önce

Kürtler Anadolu'da var mıydı; Türkler Anadolu'ya gelmeden önce. Cevap şudur: Türkler Anadolu'ya gelmeden önce Kürtler vardı. Bırakın Türkler gelmeden önceyi, tarihte Türk diye bir halk, Türkçe diye bir dil yokken Kürtler Anadolu'da devletler, imparatorluklar ve medeniyetler kurdu. Bu imparatorluk ve medeniyetlerin resmi dil ve eğitim dili Kürtçeydi. Kürt tarihi hakkındaki bu videoda söylediklerimi ispatlayan binlerce yıllık orijinal belgeleri ekrana koyup açıklıyorum.

Türkler gelmeden önce Kürtler Andolu'da Kürt adıyla vardı, resmi dil Kürtçe idi: Türk tarihçilerin "Türkler Anadolu'ya geldiğinde Kürtler yoktu" şeklindeki yoğun söylemleri gerçek değil, kasıtlı olarak yanlış çevirilere dayanıyor. Hakikat şudur: Tarihte Türk diye bir halk yokken bile Kürtler Anadolu'da medeniyetler, İmparatorluklar kurdu. Günümüzdeki iç Anadolu, Kürdistan, Ermenistan, günümüz İran, Belucistan, Afganistan ve Orta Asya'ya tarihte Aryan ülkesi anlamında İran denir. Bu Aryan yani İran Medeniyetini Kürtlerin ataları Medler MÖ 678'de yani yaklaşık 2700 yıl önce kurdu. En basitinden Wikipedia'daki tarih sıralaması şablonuna bile baktığımızda İran tarihi Medler ile başlar yani Kürtler ile başlar. Proto Kürtçe yani Ön Kürtçe olan Medce bu İmparatorluğun resmi diliydi. Dolayısıyla ön Kürtçe medeniyet dili, İmparatorluk dili, resmi dil, eğitim diliyken Türkçe, Arapça ve Farsça gibi diller tarih sahnesinde yoktu.

Kürt Devletleri:
Türkler daha doğrusu Türkmenler en doğru ifadeyle Türkomanlar, İran'a geldiklerinde Kürt Büveyhi Devleti hakimdi, bu Kürt devletinin kuruluşu 934, yıkılışı 1062; Türkler Azerbaycan'a geldiklerinde burada Kürt Revadi Devleti hakimdi, bu Kürt devletinin kuruluşu 955, yıkılışı 1071; Kafkasya, Gürcistan ve Ermenistan'a geldiklerinde burada Kürt Şeddadi Devleti hakimdi, kuruluşu 951, yıkılışı 1174. Anadolu'ya geldiklerinde Anadolu'nun doğusunda Kürt Mervani devleti vardı, kuruluşu 990, yıkılışı 1100 senesi.

Kürdistan adının ilk kullanımı ve Urfalı Mateos:
Urfalı Matheos'un vakayiname adlı kidabı aracılığıyla günümüze ulaşan Kürt Mervani Devleti generali Bayel'in Urfa ve Harran savunması için başkent Meyafarqin'e gönderdiği mektubudur: O dönem Kürtler ülkeleri için Kürdistan diyordu. Bakın "Ben ve tüm Kürdistan zor durumdayız" diyor. Anadolu'nun doğusundaki Kürt Mervani devleti y

1 hr 37 min

Top Podcasts In History

Wondery
Slate Podcasts
WNYC Studios
Goalhanger Podcasts
Wondery
Sarah Marshall