23 min

KA HANA INO Ka Alala

    • Language Learning

Ua hana ino ia oe? Ooe paha ka mea nana i hana ino ia hai? Hookae ia ka hana ino e ka poe pono ma ka naau, aka aole hiki ke hoopau loa i keia hana. Noonoo au ma ke ano he makua mea keiki. Ke hana ino ia ka’u mau keiki, oia ka wa e aoao aku ai no ka hana ino me na hana e koho ai. Hiki ke ae i ka hana ino ia mai a i ole hiki ke lanakila maluna o ka mea hana ino. Pehea ko oukou mau manao?

Ua hana ino ia oe? Ooe paha ka mea nana i hana ino ia hai? Hookae ia ka hana ino e ka poe pono ma ka naau, aka aole hiki ke hoopau loa i keia hana. Noonoo au ma ke ano he makua mea keiki. Ke hana ino ia ka’u mau keiki, oia ka wa e aoao aku ai no ka hana ino me na hana e koho ai. Hiki ke ae i ka hana ino ia mai a i ole hiki ke lanakila maluna o ka mea hana ino. Pehea ko oukou mau manao?

23 min