25 min

KA HOOMANA KALIKIANO ME KA HOOMANA KAHIKO Ka Alala

    • Language Learning

Hookae a hoowahawaha ka poe naaupo i na kupuna i huli i ka hoomana kalikiano. Hoahewaia hoi ka poe mikanele i lawe mai i ka euanelio i Hawaii nei, aka ua hooholo na kupuna, na alii e haalele i ka hoomana kahiko a e holo imua ma o keia hoomana hou, oia hoi ke kalikiano.

Hookae a hoowahawaha ka poe naaupo i na kupuna i huli i ka hoomana kalikiano. Hoahewaia hoi ka poe mikanele i lawe mai i ka euanelio i Hawaii nei, aka ua hooholo na kupuna, na alii e haalele i ka hoomana kahiko a e holo imua ma o keia hoomana hou, oia hoi ke kalikiano.

25 min