25 min

KA IMI ANA I KA HAUOLI Ka Alala

    • Language Learning

Imi mau ia ka hauoli e kanaka, aole paha kakou noonoo, aka pololei no hoi. O keia ka mea nui maluna o na a pau. O ke kala oe, o ka hanohano oe, o ka hooheno oe, o ke kaulana. Ke loaa ka hauoli, e malamaia i ka wa pau ole.

Imi mau ia ka hauoli e kanaka, aole paha kakou noonoo, aka pololei no hoi. O keia ka mea nui maluna o na a pau. O ke kala oe, o ka hanohano oe, o ka hooheno oe, o ke kaulana. Ke loaa ka hauoli, e malamaia i ka wa pau ole.

25 min