50 min

Kam smeruje EÚ? (24.4.2024 21:55‪)‬ Do kríža

    • Politics

Stredoeurópska diskusia o smerovaní Európskej únie. Kam sa EÚ za 20 rokov od vstupu Slovenska posunula? Aké je jej súčasné ekonomické, medzinárodno-politické a ideologické smerovanie?

Hostia:
Dalibor Balšínek, český novinár (šéfredaktor týždenníka Echo), Grzegorz Górny (poľský novinár a filmár), prof. Peter Zajac (literárny vedec, bývalý poslanec NRSR)

Stredoeurópska diskusia o smerovaní Európskej únie. Kam sa EÚ za 20 rokov od vstupu Slovenska posunula? Aké je jej súčasné ekonomické, medzinárodno-politické a ideologické smerovanie?

Hostia:
Dalibor Balšínek, český novinár (šéfredaktor týždenníka Echo), Grzegorz Górny (poľský novinár a filmár), prof. Peter Zajac (literárny vedec, bývalý poslanec NRSR)

50 min