30 min

Katecheza dorosłych o relacjach nauka-religia 0. EWOLUCJA a STWORZENIE - zapowiedź

    • Religion & Spirituality

Warsztat wygłoszony podczas VI Forum Ewangelizacyjnego Archidiecezji Poznańskiej (w dniu 16.11.2019), który poświęcony został omówieniu cyklu konferencji popularnonaukowych o zbiorczym tytule „EWOLUCJA a STWORZENIE”. W ramach tych konferencji szukamy spójnej wizji świata i człowieka uwzględniającej zarówno treści biblijne, jak i wyniki najnowszych badań naukowych. Więcej informacji na stronie: www.nauka-religia.pl

Warsztat wygłoszony podczas VI Forum Ewangelizacyjnego Archidiecezji Poznańskiej (w dniu 16.11.2019), który poświęcony został omówieniu cyklu konferencji popularnonaukowych o zbiorczym tytule „EWOLUCJA a STWORZENIE”. W ramach tych konferencji szukamy spójnej wizji świata i człowieka uwzględniającej zarówno treści biblijne, jak i wyniki najnowszych badań naukowych. Więcej informacji na stronie: www.nauka-religia.pl

30 min

Top Podcasts In Religion & Spirituality

Ascension Catholic Faith Formation
D-Group
Joel Osteen
Hank Smith & John Bytheway
Sadie Robertson
Blaze Podcast Network