130 episodes

Om hantverket att behandla psykisk ohälsa med kognitiv-beteendeterapi. Diskussioner, rollspel, intervjuer, boktips och frågor. För dig som vill bli en bättre behandlare. Värd: Lena Olsson-Lalor Leg. psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi samt studierektor för KBTarnas Grundläggande psykoterapiutbildning.

KBT-podden Lena Olsson Lalor KBTarna - Bli en bättre behandlare BBB

  • Education

Om hantverket att behandla psykisk ohälsa med kognitiv-beteendeterapi. Diskussioner, rollspel, intervjuer, boktips och frågor. För dig som vill bli en bättre behandlare. Värd: Lena Olsson-Lalor Leg. psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi samt studierektor för KBTarnas Grundläggande psykoterapiutbildning.

  130. Bra att veta om sex och intimitet när du jobbar med behandling. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Malin Drevstam

  130. Bra att veta om sex och intimitet när du jobbar med behandling. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Malin Drevstam

  Om sånt som kan vara bra att veta om sex och intimitet när du jobbar med behandling
   
   
  Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor
  Gäst: Malin Drevstam
    
  Vad är skillnaden mellan sex och intimitet?
  Vad är spontan lust och responsiv lust?
  Hur jobbar man med klientens sexuella gas och broms?
  I dagens avsnitt intervjuar Lena Olsson-Lalor Malin Drevstam om sex och intimitet som kan vara bra att veta när du jobbar med behandling.
  Lena Olsson-Lalor och Malin Drevstam hjälper oss att sortera, informerar och inspirerar dig till att bli en bättre behandlare.
   
  Malin Drevstam Socionom, leg. psykoterapeut, sexolog föreläsare och författare.
  Lena Olsson-Lalor Leg.psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi - KBT, - KBT, MI-trainer, certifierad i Prolonged Exposure samt studierektor för grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå.
   
  Besök KBT-podden på Bli en bättre behandlare för hållplatser mm:
  http://www.blienbattrebehandlare.se/130-bra-att-veta-om-sex-och-intimitet-nar-du-jobbar-med-behandling/ 
   
  Kontakt:
  http://www.blienbattrebehandlare.se 
  info@blienbattrebehandlare.se 
   
  KBT-podden publiceras av KBTarna - Bli en bättre behandlare BBB 
  Anmäl dig gärna till vårt nyhetsbrev för att ta del av extra material mm:
  https://gansub.com/s/gLEQ37YYT8cLF/ 
   
  https://www.facebook.com/blienbattrebehandlare/

  • 47 min
  129. Traumafokuserad KBT (TF-KBT) för barn och ungdomar. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Anette Birgersson

  129. Traumafokuserad KBT (TF-KBT) för barn och ungdomar. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Anette Birgersson

  Om traumafokuserad KBT (TF-KBT) för barn och ungdom
   
  Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor
  Gäst: Anette Birgersson
    
  Vilka delar innehåller traumafokuserad KBT för barn och ungdomar?
  Hur går  TF-KBT till?
  Vad står ”PRACTICE” för?
  Hur skriver man boken om traumat (traumanarritiv)?
  När jobbar man med barnet och när jobbar man med föräldrarna och har de gemensamma samtal?
   
  I dagens avsnitt intervjuar Lena Olsson-Lalor Anette Birgersson om tramafokuserad KBT (TF-KBT) för barn och ungdomar.
  Lena Olsson-Lalor och Anette Birgersson hjälper oss att sortera, informerar och inspirerar dig till att bli en bättre behandlare.
   
  Anette Birgersson Socionom, leg. psykoterapeut/Licensed Psychotherapist Adjunkt/Lecturer Barnafrid - Swedish National Centre of Research and Knowledge in Child Abuse.
  Lena Olsson-Lalor Leg.psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi - KBT, - KBT, MI-trainer, certifierad i Prolonged Exposure samt studierektor för grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå.
   
  Besök KBT-podden på Bli en bättre behandlare för hållplatser mm:
  https://www.blienbattrebehandlare.se/129-tramafokuserad-kbt-(tf-kbt)-for-barn-och-ungdomar/ 
   
  Kontakt:
  http://www.blienbattrebehandlare.se 
  info@blienbattrebehandlare.se 
   
  KBT-podden publiceras av KBTarna - Bli en bättre behandlare BBB 
  Anmäl dig gärna till vårt nyhetsbrev för att ta del av extra material mm:
  https://gansub.com/s/gLEQ37YYT8cLF/ 
   
  https://www.facebook.com/blienbattrebehandlare/

  • 45 min
  128. Trauma och PTSD hos barn och ungdom. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Anette Birgersson

  128. Trauma och PTSD hos barn och ungdom. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Anette Birgersson

  Om Trauma och PTSD hos barn och ungdom
   
  Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor
  Gäst: Anette Birgersson
    
  Vilka symtom får barn och ungdomar vid en potentiell tramuahändelse?
  Vad kan ett ”single trauma” vara och ett ”komplext trauma”?
  Hur pratar man om fight, flight, freeeze and a piece med barn och ungdomar?
  Hur blir det för föräldrarna till barn som lider av PTSD?
   
  I dagens avsnitt intervjuar Lena Olsson-Lalor Anette Birgersson om trauma och PTSD hos barn och ungdom.
  Lena Olsson-Lalor och Anette Birgersson hjälper oss att sortera, informerar och inspirerar dig till att bli en bättre behandlare.
   
  Anette Birgersson Socionom, leg. psykoterapeut/Licensed Psychotherapist Adjunkt/Lecturer Barnafrid - Swedish National Centre of Research and Knowledge in Child Abuse.
  Lena Olsson-Lalor Leg.psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi - KBT, - KBT, MI-trainer, certifierad i Prolonged Exposure samt studierektor för grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå.
   
  Besök KBT-podden på Bli en bättre behandlare för hållplatser mm:
  https://www.blienbattrebehandlare.se/128-trauma-och-ptsd-hos-barn-och-ungdom/ 
   
  Kontakt:
  http://www.blienbattrebehandlare.se 
  info@blienbattrebehandlare.se 
   
  KBT-podden publiceras av KBTarna - Bli en bättre behandlare BBB 
  Anmäl dig gärna till vårt nyhetsbrev för att ta del av extra material mm:
  https://gansub.com/s/gLEQ37YYT8cLF/ 
   
  https://www.facebook.com/blienbattrebehandlare/

  • 40 min
  127. Återhämtning vid utmattning och stress - recovery behaviour interventions. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Niclas Almén

  127. Återhämtning vid utmattning och stress - recovery behaviour interventions. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Niclas Almén

  Om Återhämtning vid utmattning och stress - recovery behaviour interventions
   
  Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor
  Gäst: Niclas Almén
   
   
  Hur ser interventionen ut för återhämtningsbeteende för personer som erfar stress?
   
  Vilka återhämtningsinterventioner ger resultat enligt Niclas studie?
   
  Vad  är viktigt att tänka på när man jobbar med återhämtning i behandling?
   
  Vilka är de olika stadierna i återhämtningen?
   
  I dagens avsnitt intervjuar Lena Olsson-Lalor Niclas Almén om studien Behavioral stress recovery management intervention.
  Lena Olsson-Lalor och Niclas Almén hjälper oss att sortera, informerar och inspirerar dig till att bli en bättre behandlare.
   
  Niclas Almén är Leg. psykolog, specialist i klinisk psykologi. Leg.psykoterapeut, KBT. Universitetsadjunkt och doktorand vid mittuniversitetet Campus Östersund.
  Lena Olsson-Lalor Fil.Mag.Klin. Psyk. Leg psykoterapeut. Handledare och lärare i psykoterapi, KBT samt studierektor på Grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå.
   
  Besök KBT-podden på Bli en bättre behandlare för hållplatser mm:
  https://www.blienbattrebehandlare.se/127-aterhamtning-vid-utmattning-och-stress---recovery-behaviour-interventions/ 
   
  Kontakt:
  http://www.blienbattrebehandlare.se 
  info@blienbattrebehandlare.se 
   
  KBT-podden publiceras av KBTarna - Bli en bättre behandlare BBB 
  Anmäl dig gärna till vårt nyhetsbrev för att ta del av extra material mm:
  https://gansub.com/s/gLEQ37YYT8cLF/ 
   
  https://www.facebook.com/blienbattrebehandlare/

  • 47 min
  126. Ätstörning, autism och ADHD. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Elisabet Wentz

  126. Ätstörning, autism och ADHD. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Elisabet Wentz

  Om Ätstörning - autism och ADHD
   
  Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor
  Gäst: Elisabet Wentz
   
  Skiljer sig ätstörningar vid autism och ADHD från individer utan dessa funktionsvariationer?
   
  Vad behöver man ta i beaktning när man arbetar med en individ med ätstörning och autism och/eller ADHD?
   
  Vilka är socialstyrelsens riktlinjer för behandling av ätstörningar och speciellt vid autism och ADHD?
   
  I dagens avsnitt intervjuar Lena Olsson-Lalor Elisabet Wentz om Ätstörning - autism och ADHD
  Lena Olsson-Lalor och Elisabet Wentz hjälper oss att sortera, informerar och inspirerar dig till att bli en bättre behandlare.
   
  Elisabet Wentz är professor/överläkare. Professor i Psykiatri Barn och ungdoms och allmän psykiatri., inriktning ätstörningar Sahlgrenska akademin i Göteborgsuniversitet.
  Lena Olsson-Lalor Fil.Mag.Klin. Psyk. Leg psykoterapeut. Handledare och lärare i psykoterapi, KBT samt studierektor på Grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå.
   
  Besök KBT-podden på Bli en bättre behandlare för hållplatser mm:
  http://www.blienbattrebehandlare.se/126-atstorning---autism-och-adhd/ 
   
  Kontakt:
  http://www.blienbattrebehandlare.se 
  info@blienbattrebehandlare.se 
   
  KBT-podden publiceras av KBTarna - Bli en bättre behandlare BBB 
  Anmäl dig gärna till vårt nyhetsbrev för att ta del av extra material mm:
  https://gansub.com/s/gLEQ37YYT8cLF/ 
   
  https://www.facebook.com/blienbattrebehandlare/

  • 40 min
  125. Ätstörning - fakta och forskning. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Elisabet Wentz

  125. Ätstörning - fakta och forskning. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Elisabet Wentz

  Om Ätstörning - fakta och forskning
   
  Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor
  Gäst: Elisabet Wentz
   
  I dagens avsnitt intervjuar Lena Olsson-Lalor Elisabet Wentz om Ätstörning - fakta och forskning.
  Lena Olsson-Lalor och Elisabet Wentz hjälper oss att sortera, informerar och inspirerar dig till att bli en bättre behandlare.
   
  Elisabet Wentz är professor/överläkare. Professor i Psykiatri Barn och ungdoms och allmän psykiatri., inriktning ätstörningar Sahlgrenska akademin i Göteborgsuniversitet.
  Lena Olsson-Lalor Fil.Mag.Klin. Psyk. Leg psykoterapeut. Handledare och lärare i psykoterapi, KBT samt studierektor på Grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå.
   
  Besök KBT-podden på Bli en bättre behandlare för hållplatser mm:
  https://www.blienbattrebehandlare.se/125-atstorning---fakta-och-forskning/ 
   
  Kontakt:
  http://www.blienbattrebehandlare.se 
  info@blienbattrebehandlare.se 
   
  KBT-podden publiceras av KBTarna - Bli en bättre behandlare BBB 
  Anmäl dig gärna till vårt nyhetsbrev för att ta del av extra material mm:
  https://gansub.com/s/gLEQ37YYT8cLF/ 
   
  https://www.facebook.com/blienbattrebehandlare/

  • 42 min

Top Podcasts In Education

Listeners Also Subscribed To