20 episodes

Interessert i hvordan norske kommuner kan redusere utslipp av klimagasser? Hva kommunene kan gjøre for å sette klimaarbeidet i system og skape engasjement for lokalt klimaarbeid? Da er dette en podcast for deg.

I episodene får du blant annet høre hvordan rådgivere, ordførere og andre jobber for å kutte utslipp av klimagasser. Lær og bli inspirert av dem som har skapt endring og resultater rundt omkring i hele landet.

Podcasten er laget av Miljødirektoratet. Miljødirektoratet administrerer Klimasats, en støtteordning for kommuner som vil redusere utslipp av klimagasser. I podcasten deles erfaringer fra Klimasats-prosjekter og annet lokalt klimaarbeid.

Finn oss på www.klimapodcast.no

Musikken i episodene er laget og spilt inn av Einar Flaa for Miljødirektoratet.

Klimapodcast fra Miljødirektoratet Miljødirektoratet

  • Government

Interessert i hvordan norske kommuner kan redusere utslipp av klimagasser? Hva kommunene kan gjøre for å sette klimaarbeidet i system og skape engasjement for lokalt klimaarbeid? Da er dette en podcast for deg.

I episodene får du blant annet høre hvordan rådgivere, ordførere og andre jobber for å kutte utslipp av klimagasser. Lær og bli inspirert av dem som har skapt endring og resultater rundt omkring i hele landet.

Podcasten er laget av Miljødirektoratet. Miljødirektoratet administrerer Klimasats, en støtteordning for kommuner som vil redusere utslipp av klimagasser. I podcasten deles erfaringer fra Klimasats-prosjekter og annet lokalt klimaarbeid.

Finn oss på www.klimapodcast.no

Musikken i episodene er laget og spilt inn av Einar Flaa for Miljødirektoratet.

  Hva kan grønn teknologi gjøre for kommunene?

  Hva kan grønn teknologi gjøre for kommunene?

  Jenny Skagestad jobbet flere år i Oslo kommune med klima og energi, før hun begynte i miljøstiftelsen Zero som rådgiver med ansvar for storbyer og transport.
  Zero er kjent for å ha spisskompetanse på den nyeste, grønne teknologien, og vi ville gjerne høre hva slags teknologier de mener kommunene bør utnytte for å kutte utslipp. Jenny Skagestad forteller også om hvordan Zero på ulike måter jobber for å styrke kommunenes klimaarbeid.
  I intervjuet forteller hun også om hvordan det lokale klimaarbeidet har utviklet seg de siste ti årene. Det som var nybrottsarbeid i 2010, er nå blitt standardløsninger. Det er en inspirerende historie, som Zero og mange kommuner har bidratt til å realisere.
  (Merk: I intervjuet sier Jenny Skagestad at Oslo hadde mål om å bli utslippsfri i 2020, det korrekte målet var oljefri i 2020.)
  Les mer:
  Zeros sjekklister for klimatiltak og klimaledelse
  Kontakt oss Kontakt oss på klimapodcast@miljodir.no
  Podcastens hjemmeside: www.klimapodcast.no
  Hjelp til lokalt klimaarbeid Miljødirektoratet har mange ressurser for deg som jobber med lokalt klimaarbeid, blant annet:
  Klimasats - støtte til klimasatsing i kommunene
  Kommuner og fylkeskommuner kan søke om støtte til prosjekter som reduserer utslipp av klimagasser.
  Webinarer om lokalt klimaarbeid
  Webinarer er gratis seminarer via nett. Her kan du melde deg på webinarene, eller se tidligere webinarer i opptak.
  Hjelp til å kutte utslipp av klimagasser
  Her finner du veiledning i klima- og energiplanlegging og hvordan kommunen kan kutte utslipp i ulike sektorer, oversikt over utslipp i alle kommuner og andre ressurser du kan bruke i klimaarbeidet lokalt.
  Lær av Klimasats-prosjekter
  Her kan du søke i alle prosjekter som har fått Klimasats-støtte, og lese søknader, tilsagn og annen informasjon.

  • 26 min
  Er vi like gode som svenskene?

  Er vi like gode som svenskene?

  Helsingborg kommune tar en klimaavgift på ansattes tjenestereiser med fly og bil. Pengene setter de i et fond for klimatiltak i egen virksomhet.
  Avgiften er på 50 prosent av reisens kostnad. Nå er antallet flyreiser for kommunalt ansatte kuttet med en tredjedel. Pengene i fondet brukes til å dekke tjenestereiser på buss og tog, og innkjøp av elsykler. Ordningen kalles "klimatväxling".
  Helsingborg er med i Klimatkommunerna, en organisasjon for svenske kommuner og regioner som har høye ambisjoner i klimaarbeidet. I dag samler de 37 kommuner og en region, Skåne. Flere av dem driver med "klimaveksling" som ett av mange klimatiltak.
  Nylig lagde Klimatkommunerna en liste med ti klimatips for kommuner. En del av dem er godt kjent for norske kommuner. Noen av dem, som klimaveksling, har vi kanskje ikke snakket så mye om i Norge.
  Nysgjerrige som vi er, ringte vi opp Filippa Borgstrøm i Klimatkommunernas sekretariat, for å høre mer om disse rådene og hvordan svenske kommuner jobber med å redusere utslipp av klimagasser. Om vi kan konkludere med at norske eller svenske kommuner er best på klimatiltak etter dette? Neppe. Men at vi har noe å lære av hverandre, er ganske sikkert.
  Les mer om Klimatkommunerna: Klimatkommunernas kunnskapsbank og 10-punktsliste
  Klimatiltak som involverer barn og ungdom
  Kontakt oss Kontakt oss på klimapodcast@miljodir.no
  Podcastens hjemmeside: www.klimapodcast.no
  Hjelp til lokalt klimaarbeid Miljødirektoratet har mange ressurser for deg som jobber med lokalt klimaarbeid, blant annet:
  Klimasats - støtte til klimasatsing i kommunene
  Kommuner og fylkeskommuner kan søke om støtte til prosjekter som reduserer utslipp av klimagasser.
  Webinarer om lokalt klimaarbeid
  Webinarer er gratis seminarer via nett. Her kan du melde deg på webinarene, eller se tidligere webinarer i opptak.
  Hjelp til å kutte utslipp av klimagasser
  Her finner du veiledning i klima- og energiplanlegging og hvordan kommunen kan kutte utslipp i ulike sektorer, oversikt over utslipp i alle kommuner og andre ressurser du kan bruke i klimaarbeidet lokalt.
  Lær av Klimasats-prosjekter
  Her kan du søke i alle prosjekter som har fått Klimasats-støtte, og lese søknader, tilsagn og annen informasjon.
   

  • 31 min
  Mer effektivt klimaarbeid

  Mer effektivt klimaarbeid

  Hvorfor er det så vanskelig for kommunene å nå klimamålene sine? Kim Øvland forsker på saken, og har noen forslag til hva kommunene kan gjøre.
  Så tidlig som i 1997 startet Kristiansand kommune å planlegge for utslippskutt. Men ser vi på statistikken, som går tilbake til 2009, har utslippene i kommunen vært temmelig stabile gjennom det siste tiåret.
  Kim Øvland er strategi- og bærekraftsrådgiver i kommunen. Han stilte seg spørsmålet: Hvorfor klarer vi ikke å nå klimamålene, selv om vi har både planer og strategier? Og hva skal til for at kommunen faktisk skal klare å nå målene?
  For to år siden begynte han å forske på dette. Doktorgraden ved Universitetet i Agder er ikke være klar før om to nye år, men i dette intervjuet deler han erfaringene sine så langt.
  Les mer:
  Se utslippene av klimagasser i Kristiansand kommune
  Mer om klimaarbeidet i Kristiansand kommune
  Kontakt oss Kontakt oss på klimapodcast@miljodir.no
  Podcastens hjemmeside: www.klimapodcast.no
  Hjelp til lokalt klimaarbeid Miljødirektoratet har mange ressurser for deg som jobber med lokalt klimaarbeid, blant annet:
  Klimasats - støtte til klimasatsing i kommunene
  Kommuner og fylkeskommuner kan søke om støtte til prosjekter som reduserer utslipp av klimagasser.
  Webinarer om lokalt klimaarbeid
  Webinarer er gratis seminarer via nett. Her kan du melde deg på webinarene, eller se tidligere webinarer i opptak.
  Hjelp til å kutte utslipp av klimagasser
  Her finner du veiledning i klima- og energiplanlegging og hvordan kommunen kan kutte utslipp i ulike sektorer, oversikt over utslipp i alle kommuner og andre ressurser du kan bruke i klimaarbeidet lokalt.
  Lær av Klimasats-prosjekter
  Her kan du søke i alle prosjekter som har fått Klimasats-støtte, og lese søknader, tilsagn og annen informasjon.

  • 35 min
  Fritt reisevalg

  Fritt reisevalg

  På Bergens mobilpunkter kan du velge reisemåte på øverste hylle: Bil, sykkel eller kollektivt – alt etter hva som passer deg best, akkurat den dagen.
  Hvordan kan vi gjøre hverdagsreisene enklere for oss, og mer klimavennlige? Og kanskje også billigere, både for oss personlig, også for kommunene og staten?
  Når alle skal eie sin egen bil, trengs det mye plass. Mye plass på veiene, og mye parkeringsplass. Selv om bilen er elektrisk. Men hvis vi kan dele på bilene, så trenger vi ikke så mye plass. Da kan vi frigjøre plass til syklister og fotgjengere og andre gode formål.
  Mobilpunkter Dette har Bergen kommune jobbet mye med de siste årene. Nå har kommunen seks såkalte mobilpunkter spredd rundt i byen. Dette er steder som ligger nær en holdeplass, hvor folk kan låne en bil eller en sykkel, finne trygg sykkelparkering eller parkere og lade elbil.
  I denne episoden har vi snakket med Lars Ove Kvalbein, mobilitetsrådgiver i bymiljøetaten i Bergen. Vi ringte ham opp på hjemmekontoret sitt, under trappa i boligen på Landås litt utenfor Bergen sentrum.
  Vi spurte om ham om hvordan mobilpunktene fungere og hvordan folk i Bergen bruker dem. Vi spurte også om han tror deling av biler og sykler kan være effektive tiltak på mindre steder – vanlige norske tettsteder og småbyer.
  Kommunen sier selv at en typisk familie kan halvere kostnadene til bilhold gjennom bildeling - og få tilgang til en stor flåte av moderne biler i alle størrelser som dekker de fleste behov.
  Les mer: 

  Mobilpunktene i Bergen


  Klimasats-støtte til mobilpunkter


  Share North - EU-prosjektet om delingsmobilitet som Bergen kommune deltar i


  Kontakt oss Kontakt oss på klimapodcast@miljodir.no
  Podcastens hjemmeside: www.klimapodcast.no
  Hjelp til lokalt klimaarbeid Miljødirektoratet har mange ressurser for deg som jobber med lokalt klimaarbeid, blant annet:
  Klimasats - støtte til klimasatsing i kommunene
  Kommuner og fylkeskommuner kan søke om støtte til prosjekter som reduserer utslipp av klimagasser.
  Webinarer om lokalt klimaarbeid
  Webinarer er gratis seminarer via nett. Her kan du melde deg på webinarene, eller se tidligere webinarer i opptak.
  Hjelp til å kutte utslipp av klimagasser
  Her finner du veiledning i klima- og energiplanlegging og hvordan kommunen kan kutte utslipp i ulike sektorer, oversikt over utslipp i alle kommuner og andre ressurser du kan bruke i klimaarbeidet lokalt.
  Lær av Klimasats-prosjekter
  Her kan du søke i alle prosjekter som har fått Klimasats-støtte, og lese søknader, tilsagn og annen informasjon.

  • 22 min
  Bygg i tre - sett karbonet i husarrest

  Bygg i tre - sett karbonet i husarrest

  Kommuner bør bygge skoler, idrettshaller og andre store bygg i massivtre, sier tredriver Kristin Vedum.
  Nesten 40 prosent av Norges landarealer er dekket av skog. Og skogen driver helt naturlig fangst og lagring av klimagassen CO2. Hvert år tar skog og andre landområder i Norge til seg en mengde CO2 som tilsvarer halvparten av klimagassutslippene våre.
  Karbonet bindes i treet fram til det råtner eller vi fyrer det opp i peisen. Men når vi bygger noe av treet, så holdes karbonet unna atmosfæren så lenget bygget står. Skogen kan bli et "kinderegg" som byr på bygningsmaterialer, inntekter og karbonlagring i ett og samme produkt.
  I denne episoden snakker vi med Kristin Vedum, som har stillingsbeskrivelsen "tredriver i Agder". Tredriver-prosjektet er etablert av Innovasjon Norge, og er et landsdekkende nettverk av pådrivere for økt bruk av tre i store bygg. Tredrivene kan bistå kommuner og andre som vil øke bruken av tre i bygg.
  Kristin Vedum leder også to kommunenettverk for økt bruk av tre i Buskerud og Vestfold/Telemark, og jobber for rådgivningsselskapet Silva Consult. Hør henne svare på spørsmål som:
  Er det dyrere å bygge i tre enn å bygge i stål og beting? Er det brannsikkert? Tar det lengre tid å bygge store bygg i tre? Hva kan kommunene gjøre for å øke bruken av tre i bygg? Les mer:
  Tredriver-ordningen (Innovasjon Norge) Flesberg svømmehall Vestsiden ungdomsskole, Kongsberg Byggprosjekter som har fått Klimasats-støtte Kontakt oss Kontakt oss på klimapodcast@miljodir.no
  Podcastens hjemmeside: www.klimapodcast.no
  Hjelp til lokalt klimaarbeid Miljødirektoratet har mange ressurser for deg som jobber med lokalt klimaarbeid, blant annet:
  Klimasats - støtte til klimasatsing i kommunene
  Kommuner og fylkeskommuner kan søke om støtte til prosjekter som reduserer utslipp av klimagasser.
  Webinarer om lokalt klimaarbeid
  Webinarer er gratis seminarer via nett. Her kan du melde deg på webinarene, eller se tidligere webinarer i opptak.
  Hjelp til å kutte utslipp av klimagasser
  Her finner du veiledning i klima- og energiplanlegging og hvordan kommunen kan kutte utslipp i ulike sektorer, oversikt over utslipp i alle kommuner og andre ressurser du kan bruke i klimaarbeidet lokalt.
  Lær av Klimasats-prosjekter
  Her kan du søke i alle prosjekter som har fått Klimasats-støtte, og lese søknader, tilsagn og annen informasjon.

  • 29 min
  Den dyktige bonden

  Den dyktige bonden

  Bli med til en klimasmart bonde på Hadeland, og lær om alt fra klimavennlig traktorkjøring, biokull og flisfyring til klimamerking av oksesæd.
  Hva kan en bonde gjøre for å redusere utslippene av klimagasser? Og hvordan kan kommunene hjelpe dem?
  Prosjektet Den dyktige bonden er et samarbeid mellom kommunene Gran, Lunner, Jevnaker og Østre Toten. Formålet er å samarbeide om å styrke arbeidet for økt matproduksjon i kombinasjon med lavere utslipp av klimagasser, mer binding av karbon i jorda og mindre avrenning av næringsstoffer til vassdrag. Opplæring er en vesentlig del av prosjektet, med blant annet kurs og studieturer for bønder i området. Prosjektet fikk Klimasats-støtte i 2019, og skal i første omgang vare i tre år.
  Prosjektleder Marte Helene Tøfte tok oss med på Røysum gård for å møte gårdbruker Jon Tøfte. Vi får høre om hvordan flisfyring sørger for varme på hele gården, hvordan bonden kan minimere utslipp fra traktorkjøring, planer om solceller på låvetaket og muligheter for å lage biogass fra kumøkka. Vi besøker også melkefjøset og får høre hvordan utslippet av metan fra kuene kan kuttes.
  Mer om Den dyktige bonden Den dyktige bonden Den dyktige bonden på Facebook Klimasats-søknaden til Den dyktige bonden Kontakt oss Kontakt oss på klimapodcast@miljodir.no
  Podcastens hjemmeside: www.klimapodcast.no
  Hjelp til lokalt klimaarbeid Miljødirektoratet har mange ressurser for deg som jobber med lokalt klimaarbeid, blant annet:
  Klimasats - støtte til klimasatsing i kommunene
  Kommuner og fylkeskommuner kan søke om støtte til prosjekter som reduserer utslipp av klimagasser.
  Webinarer om lokalt klimaarbeid
  Webinarer er gratis seminarer via nett. Her kan du melde deg på webinarene, eller se tidligere webinarer i opptak.
  Hjelp til å kutte utslipp av klimagasser
  Her finner du veiledning i klima- og energiplanlegging og hvordan kommunen kan kutte utslipp i ulike sektorer, oversikt over utslipp i alle kommuner og andre ressurser du kan bruke i klimaarbeidet lokalt.
  Lær av Klimasats-prosjekter
  Her kan du søke i alle prosjekter som har fått Klimasats-støtte, og lese søknader, tilsagn og annen informasjon.

  • 43 min

Top Podcasts In Government

Listeners Also Subscribed To