8 episodes

Kastration af grise, afklipning af haler, medicin. Det er nogle af de emner, vi kommer omkring i podcasten “Klog på Gris”. Der er nemlig en del fordomme, vi gerne vil til livs - og særligt vil vi gerne stille og besvare spørgsmålet “har den danske gris det godt?” Vi håber, Danske Svineproducenters podcast “Klog på Gris” gør dig klogere på den danske gris’ liv.

Klog på gris Danske Svineproducenter

  • Education

Kastration af grise, afklipning af haler, medicin. Det er nogle af de emner, vi kommer omkring i podcasten “Klog på Gris”. Der er nemlig en del fordomme, vi gerne vil til livs - og særligt vil vi gerne stille og besvare spørgsmålet “har den danske gris det godt?” Vi håber, Danske Svineproducenters podcast “Klog på Gris” gør dig klogere på den danske gris’ liv.

  Er teknologi blevet vigtigere end grise?

  Er teknologi blevet vigtigere end grise?

  Teknologi i danske svinestalde er emnet for denne episode af podcasten Klog på gris:
  Er teknologien blevet vigtigere end grisene?Hvad driver den teknologiske udvikling i landbruget?Hvilke eksempler er der på teknologisk udvikling?Slides til denne episode om teknologi i danske stalde:
  Hvis du er lærerstuderende eller lærer, kan du muligvis have gavn af disse slides med fakta om, teknologi og brugen af den i danske stalde med grise:
   Besøg en landmand, der har en gård med grise:
  Danske landmænd er stolte af deres gård og deres arbejde med dyrene. Mange af dem vil gerne have besøg af journaliststuderende, lærerstuderende, skoleklasser eller andre, som gerne vil vide mere om grise.

   Find en landmand i nærheden her.


  Her kan du finde baggrundsmateriale om teknologi i danske svinestalde:

  Se mere om hvilke råvarer en landmand kan blande i foderet.
  Et kik ind i en ny topmoderne slagtesvinsstald.
  Sådan fremstilles foderet.
  Oversigt over godkendt miljøteknologi, som landmanden kan bruge i stalden.
  Gyllekøling – en vidunderlig teknik.
  Nogle vægte kan selv sortere grisene.
  Vaskerobotter sparer tid, penge og kedeligt arbejde
  Her finder du undervisningsmateriale, du kan bruge til undervisning i folkeskolen.


  Om Klog på Gris:

  Podcasten Klog på gris er tænkt som målrettet folkeoplysning om danske svineproducenter og den typiske danske gris for at modvirke myter om dansk svineproduktion.

  Folketinget og producenterne af grise og svinekød har investeret rigtig mange penge i forsknings- og udviklingsaktiviteter for øget bæredygtighed, dyrevelfærd, sundhed og fødevaresikkerhed. De seneste årtier er der sket store forbedringer på bedrifterne, hvor danske svineproducenter kan bryste sig af øget dyrevelfærd og mindre miljø- og klimabelastning.

  Danske svineproducenter er stolte af, at for eksempel udledningen af kvælstof er mere end  halveret pr. gris siden 1985, at enzymet fytase i foderet har nedbragt fosforudledningen, at energiforbruget er faldende, at grisene er sundere og går i stier der tilgodeser dyrevelfærd, at antibiotikaforbruget er tæt overvåget og faldende, og at salmonellaniveauet i kødet er ekstremt lavt.

  Klog på gris er produceret af Søren Laursen, Patos Film, og Jeannette Refstrup, StrupStrup®, for Landsforeningen af Danske Svineproducenter og finansieret af Svineafgiftsfonden.

  • 23 min
  Hvad er der sket med Jens Hansens bondegård?

  Hvad er der sket med Jens Hansens bondegård?

  Størrelsen af de danske svinebesætninger og deres antal er en del af emnet for denne episode af Klog på gris.
   Vi skal blandt andet finde ud af:
  Hvordan grisens liv har ændret sig siden farfars tid?Hvordan dansk svineproduktion har udviklet sig?Hvorfor dansk svinekød er så attraktivt i udlandet?Slides til denne episode om strukturudviklingen i dansk svineproduktion:
  Hvis du er lærerstuderende eller lærer, kan du muligvis have gavn af disse slides med fakta om strukturudviklingen i dansk svineproduktion og eksport af dansk svinekød.
  Besøg en landmand, der har en gård med grise:
  Danske landmænd er stolte af deres gård og deres arbejde med dyrene. Mange af dem vil gerne have besøg af journaliststuderende, lærerstuderende, skoleklasser eller andre, som gerne vil vide mere om grise.

  Find en landmand i nærheden her.

  Her kan du finde uddybende baggrundsmateriale om dansk svinelandbrugs udvikling:
  Rapport om dansk svineproduktion i fremtiden:
  https://www.teknologisk.dk/_/media/53029_Rapport%20-%20Dansk%20svineproduktion%20i%20fremtiden.pdf 
  Ugentlig nyhedsopdatering for udviklingen i tal inden for landbruget:
  https://lf.dk/tal-og-analyser/markedsblik 
  En landmand fortæller om sine overvejelser om fremtiden:
  https://vimeo.com/105104095 
  Økonomisk analyse: 100års Løn og prisudvikling i landbruget:
  https://lf.dk/tal-og-analyser/samfundsanalyser/samfundsokonomiske-analyser/2016/100-aars-loen-og-prisudvikling-i-landbruget

  En undersøgelse blandt dyrlæger om dyrevelfærd:

  http://infolink2019.elbo.dk/Dvt/dokumenter/doc/9560.pdf
  Her finder du undervisningsmateriale, du kan bruge til undervisning i folkeskolen:
   https://skole.lf.dk/find-materialer?filter=Grise
  Om Klog på Gris:

  Podcasten Klog på gris er tænkt som målrettet folkeoplysning om danske svineproducenter og den typiske danske gris for at modvirke myter om dansk svineproduktion.

  Folketinget og producenterne af grise og svinekød har investeret rigtig mange penge i forsknings- og udviklingsaktiviteter for øget bæredygtighed, dyrevelfærd, sundhed og fødevaresikkerhed. De seneste årtier er der sket store forbedringer på bedrifterne, hvor danske svineproducenter kan bryste sig af øget dyrevelfærd og mindre miljø- og klimabelastning.

  Danske svineproducenter er stolte af, at for eksempel udledningen af kvælstof er mere end  halveret pr. gris siden 1985, at enzymet fytase i foderet har nedbragt fosforudledningen, at energiforbruget er faldende, at grisene er sundere og går i stier der tilgodeser dyrevelfærd, at antibiotikaforbruget er tæt overvåget og faldende, og at salmonellaniveauet i kødet er ekstremt lavt.

  Klog på gris er produceret af Søren Laursen, Patos Film, og Jeannette Refstrup, StrupStrup®, for Landsforeningen af Danske Svineproducenter og finansieret af Svineafgiftsfonden.
   

  • 13 min
  Får den danske gris for meget antibiotika?

  Får den danske gris for meget antibiotika?

  Får danske grise får meget antibiotika?Hvad gør landmande for at begrænse brug af antibiotika?Hvad er MRSA?Slides til denne episode brug af antibiotika til danske grise samt MRSA hos svin:
   Danske landmænd er stolte af deres gård og deres arbejde med dyrene. Mange af dem vil gerne have besøg af journaliststuderende, lærerstuderende, skoleklasser eller andre, som gerne vil vide mere om grise.
   Find en landmand i nærheden her.
  Uddybende materiale om antibiotika i dansk svineproduktion og MRSA hos grise:
  En landmand fortæller, hvordan han håndterer MRSA
  Informationsark om MRSA fra Statens Seruminstitut
  Vejledning om MRSA i Svinebesætninger fra Statens Seruminstitut
  MRSA: Viden og råd fra Statens Seruminstitut
  SSI-rapport viser begrænset smitte til andre personer end dem, der arbejder i stalden
  Forbrug af antibiotika til dyr og mennesker i Danmark (Danmap-rapporterne)
  Forbrug af antibiotika til dyr i EU (EU’s ESVAC-rapport)
  Fakta om opdræt af grise brug af uden antibiotika
  Statens MRSA-handlingsplan
  MRSA-ekspertgruppens årsrapport fra 2017


  Podcasten Klog på gris er tænkt som målrettet folkeoplysning om danske svineproducenter og den typiske danske gris for at modvirke myter om dansk svineproduktion.
   
   Folketinget og producenterne af grise og svinekød har investeret rigtig mange penge i forsknings- og udviklingsaktiviteter for øget bæredygtighed, dyrevelfærd, sundhed og fødevaresikkerhed. De seneste årtier er der sket store forbedringer på bedrifterne, hvor danske svineproducenter kan bryste sig af øget dyrevelfærd og mindre miljø- og klimabelastning.
   
   Danske svineproducenter er stolte af, at for eksempel udledningen af kvælstof er mere end  halveret pr. gris siden 1985, at enzymet fytase i foderet har nedbragt fosforudledningen, at energiforbruget er faldende, at grisene er sundere og går i stier der tilgodeser dyrevelfærd, at antibiotikaforbruget er tæt overvåget og faldende, og at salmonellaniveauet i kødet er ekstremt lavt.
   
   Klog på gris er produceret af Søren Laursen, Patos Film, og Jeannette Refstrup, StrupStrup®, for Landsforeningen af Danske Svineproducenter og finansieret af Svineafgiftsfonden.

  • 21 min
  Hvordan får grise sunde maver?

  Hvordan får grise sunde maver?

  Sunde maver for grisene i de danske stalde er emnet for dette afsnit af Klog på gris.
  Hvad det er for maveudfordringer, der rammer nogle danske grise?Hvorfor udfordringerne hos nogle grise udvikler sig til mavesår?Hvad landmanden gør for at forebygge mavesår hos sine grise?Slides til denne episode om danske grises maver:
   Hvis du er underviser, kan du have gavn af disse slides med fakta.
  Besøg en landmand, der har en gård med grise:
  Danske landmænd er stolte af deres gård og deres arbejde med dyrene. Mange af dem vil gerne have besøg af journaliststuderende, lærerstuderende, skoleklasser eller andre, som gerne vil vide mere om grise.
   
   Find en landmand i nærheden her
  Her kan du finde uddybende baggrundsmateriale om, hvordan grise får sunde maver:
  Se mere om hvilke råvarer en landmand kan blande i foderet:
  https://www.youtube.com/watch?v=efoOlUvurCw
  Landmandens tjekliste til god mavesundhed hos grise:
  https://svineproduktion.dk/viden/i-stalden/management/vejledninger/mavesundhed_hos_grise_tjekliste 
  Sådan fremstilles og opbevares foder til grise:
  https://svineproduktion.dk/viden/i-stalden/staldsystem/foder_vandsystem/foderfremstilling-og-opbevaring
  Hvis du vil vide endnu mere om foder til grise:
  https://svineproduktion.dk/viden/i-stalden/foder 
  Det ved man om maveforandringer hos grise:
  https://svineproduktion.dk/viden/om-grisen/sygdomme-og-behandling/mave_tarmsystemet/mavesaar
  Undersøgelse viser færre sobesætninger med mavesår end tidligere:
  https://svineproduktion.dk/services/-/media/697EE6C5AE3F4D9DBD07F70B9888576B.ashx

  Her finder du undervisningsmateriale, du kan bruge til undervisning i folkeskolen:
  Om Klog på Gris:

  Podcasten Klog på gris er tænkt som målrettet folkeoplysning om danske svineproducenter og den typiske danske gris for at modvirke myter om dansk svineproduktion.

  Folketinget og producenterne af grise og svinekød har investeret rigtig mange penge i forsknings- og udviklingsaktiviteter for øget bæredygtighed, dyrevelfærd, sundhed og fødevaresikkerhed. De seneste årtier er der sket store forbedringer på bedrifterne, hvor danske svineproducenter kan bryste sig af øget dyrevelfærd og mindre miljø- og klimabelastning.

  Danske svineproducenter er stolte af, at for eksempel udledningen af kvælstof er mere end  halveret pr. gris siden 1985, at enzymet fytase i foderet har nedbragt fosforudledningen, at energiforbruget er faldende, at grisene er sundere og går i stier der tilgodeser dyrevelfærd, at antibiotikaforbruget er tæt overvåget og faldende, og at salmonellaniveauet i kødet er ekstremt lavt.

  Klog på gris er produceret af Søren Laursen, Patos Film, og Jeannette Refstrup, StrupStrup®, for Landsforeningen af Danske Svineproducenter og finansieret af Svineafgiftsfonden.

  • 13 min
  Sviner flæskestegen klimaet?

  Sviner flæskestegen klimaet?

  Hvilke klima- og miljøudfordringer, der er ved dansk produktion af grise?Hvad landmanden gør for at belaste klimaet og miljøet mindre?Vi skal blandt andet høre om gylle, biogas og foder med protein
  Slides til denne episode om klima og miljø i forhold til svineproduktion:
  Hvis du er lærerstuderende eller lærer, kan du muligvis have gavn af disse slides med fakta om klima- og miljøudfordringen i svineproduktion.
  Besøg en landmand, der har en gård med grise:
  Danske landmænd er stolte af deres gård og deres arbejde med dyrene. Mange af dem vil gerne have besøg af journaliststuderende, lærerstuderende, skoleklasser eller andre, som gerne vil vide mere om grise.
   
   Find en landmand i nærheden her
  Her kan du finde uddybende baggrundsmateriale om svin, klima og miljø:
  Gylle er værdifuld mad for vores planter på marken:
  https://www.youtube.com/watch?v=1cSO5J6pRPk
  Oversigt over forskellige fødevares klimaaftryk:
  https://concito.dk/concito-bloggen/her-faar-du-mest-ernaering-klimaaftrykket 
  Certificering af den soja, som bruges i foderet til danske grise:
  https://svineproduktion.dk/aktuelt/nyheder/2020/08/260820_paa_vej_med_certificeret_soja 
  https://www.dieh.dk/projekter/dansk-alliance-for-ansvarlig-soja/certificeringsordninger/ 
  Sådan laver man biogas:
  https://natureenergy.dk/biogas 
  Oversigt over godkendt miljøteknologi, som landmanden kan bruge i stalden:
  https://mst.dk/erhverv/landbrug/miljoeteknologi-og-bat/teknologilisten/gaa-til-teknologilisten/
  Hvad er SkyClean?
  https://lf.dk/viden-om/klima/ny-teknologi-kan-halvere-landbrugets-klimaaftryk

  Her finder du undervisningsmateriale, du kan bruge til undervisning i folkeskolen


  Om Klog på Gris:

  Podcasten Klog på gris er tænkt som målrettet folkeoplysning om danske svineproducenter og den typiske danske gris for at modvirke myter om dansk svineproduktion.

  Folketinget og producenterne af grise og svinekød har investeret rigtig mange penge i forsknings- og udviklingsaktiviteter for øget bæredygtighed, dyrevelfærd, sundhed og fødevaresikkerhed. De seneste årtier er der sket store forbedringer på bedrifterne, hvor danske svineproducenter kan bryste sig af øget dyrevelfærd og mindre miljø- og klimabelastning.

  Danske svineproducenter er stolte af, at for eksempel udledningen af kvælstof er mere end  halveret pr. gris siden 1985, at enzymet fytase i foderet har nedbragt fosforudledningen, at energiforbruget er faldende, at grisene er sundere og går i stier der tilgodeser dyrevelfærd, at antibiotikaforbruget er tæt overvåget og faldende, og at salmonellaniveauet i kødet er ekstremt lavt.

  Klog på gris er produceret af Søren Laursen, Patos Film, og Jeannette Refstrup, StrupStrup®, for Landsforeningen af Danske Svineproducenter og finansieret af Svineafgiftsfonden.

  • 22 min
  Har en glad gris krølle på halen?

  Har en glad gris krølle på halen?

  Halekupering af danske grise er det overordnede emne i dette afsnit af podcasten "Klog på gris".
  Vi skal blandt andet finde ud af:
  ·      Hvorfor det kan være nødvendigt at kupere halen på en dansk gris?
  ·      Hvorfor grise kan finde på at bide hinanden i halen?
  ·      Hvad landmanden gør for at undgå halekupering og alligevel forhindre halebid?
  Slides til denne episode om halekupering af danske grise:
  Hvis du er lærerstuderende eller lærer, kan du muligvis have gavn af disse slides med fakta om halekupering af danske grise.
  Besøg en landmand, der har en gård med grise:
  Danske landmænd er stolte af deres gård og deres arbejde med dyrene. Mange af dem vil gerne have besøg af journaliststuderende, lærerstuderende, skoleklasser eller andre, som gerne vil vide mere om grise.
   
  Find en landmand i nærheden her:
   
   http://map.danskesvineproducenter.dk/
  Her kan du finde uddybende baggrundsmateriale om halekupering:
  Vi forestiller os, at baggrundsmaterialet kan være en hjælp for alle, der leder efter fakta om dansk svineproduktion, trivsel hos grise og halekupering
  Her kan du se halekupering af grise, mens grisene dier soen:
  https://vimeo.com/85023770 
  Vejledninger og regler vedrørende halekupering:
  https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Halekupering-af-svin.aspx 
  Sådan vurderer landmanden, om der er risiko for halebid og dermed behov for halekupering:
  https://svineproduktion.dk/aktuelt/temaer/halebid_risikovurdering 
  Sådan opstår halebid, og hvad gør man?:
  https://svineproduktion.dk/viden/om-grisen/sygdomme-og-behandling/hudskader/halebid

  En videnskabelig sammenligning mellem konventionelle grise og økologiske, frilandsgrise:

  https://link.springer.com/article/10.1186/2055-5660-1-4
   Her finder du undervisningsmateriale, du kan bruge til undervisning i folkeskolen:
  Om Klog på Gris:

  Podcasten "Klog på gris" er tænkt som målrettet folkeoplysning om danske svineproducenter og den typiske danske gris for at modvirke myter om dansk svineproduktion.

  Folketinget og producenterne af grise og svinekød har investeret rigtig mange penge i forsknings- og udviklingsaktiviteter for øget bæredygtighed, dyrevelfærd, sundhed og fødevaresikkerhed. De seneste årtier er der sket store forbedringer på bedrifterne, hvor danske svineproducenter kan bryste sig af øget dyrevelfærd og mindre miljø- og klimabelastning.

  Danske svineproducenter er stolte af, at for eksempel udledningen af kvælstof er mere end  halveret pr. gris siden 1985, at enzymet fytase i foderet har nedbragt fosforudledningen, at energiforbruget er faldende, at grisene er sundere og går i stier der tilgodeser dyrevelfærd, at antibiotikaforbruget er tæt overvåget og faldende, og at salmonellaniveauet i kødet er ekstremt lavt.

  "Klog på gris" er produceret af Søren Laursen, Patos Film, og Jeannette Refstrup, StrupStrup®, for Landsforeningen af Danske Svineproducenter og finansieret af Svineafgiftsfonden.

  • 16 min

Top Podcasts In Education

Dr. Jordan B. Peterson
Motiversity
TED
Daily Stoic
Rich Roll
Lexi Hidalgo