21 min

Konversera för att konvertera med conversational commerce Digitalsnack - Social Medierpodd

    • Marketing

Conversational commerce, Conversation commerce chat commerce eller konversations marknadsföring. Kärt barn har många namn.... Framtidens kunder och användare vill ha det snabbt, enkel och personligt. Inte så konstigt att kommunikation, support och försäljning via chattappar och DM på sociala medier fullkomligt exploderat!
I detta avsnittet för du höra om: 


Vad är Conversational commerce? 
Hur fungerar Conversational commerce? 
Hur kan konversationer via sociala medier ge fler affärer? 
Vem gynnas av en konversationsstrategi på sociala medier?

Conversational commerce, Conversation commerce chat commerce eller konversations marknadsföring. Kärt barn har många namn.... Framtidens kunder och användare vill ha det snabbt, enkel och personligt. Inte så konstigt att kommunikation, support och försäljning via chattappar och DM på sociala medier fullkomligt exploderat!
I detta avsnittet för du höra om: 


Vad är Conversational commerce? 
Hur fungerar Conversational commerce? 
Hur kan konversationer via sociala medier ge fler affärer? 
Vem gynnas av en konversationsstrategi på sociala medier?

21 min