11 episodes

Kreyòl nan tout sòs

Kreyonomi podcast Stevens Azima

  • Science
  • 5.0 • 1 Rating

Kreyòl nan tout sòs

  S02E03- Dwòg ak depandans : Loly Jacques ap enfòme nou

  S02E03- Dwòg ak depandans : Loly Jacques ap enfòme nou

  Vin koute Loly Jacques k ap pale sou dwòg. Enfòmasyon nan bon ti mamit. Loly Jacques gen yon fòmasyon an rapò ak toksikomani epi li gen eksperyans nan akonpaye moun ki gen pwoblèm depandans.


  ---

  Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/kreyonomi/message

  • 1 hr 36 min
  S02E02 - Tamas Jean Pierre: klas sosyal ann Ayiti (Pati 2)

  S02E02 - Tamas Jean Pierre: klas sosyal ann Ayiti (Pati 2)

  Diskou sou klas sosyal yo ann Ayiti pran plizyè fòm: pitit sòyèt, nèg lavil, klas mwayèn, gran nèg, gran fanm, nèg anwo, laboujwazi, eks. E diskou sa yo evolye tou an mezi tan ap pase. Nou te rankontre Pwofesè Fleuristin fwa pase sou menm sijè a, kounye a n ap rankontre ak Tamas Jean Pierre, yon sosyològ e militan feminis pou yon ti pale sou egzistans, nannan ak reyalite klas sosyal yo ann Ayiti. Fwa sa a, n ap nonsèlman pale sou klas sosyal, men tou sou koneksyon ak telekospaj ki genyen ant klas yo ak lòt rapò dominasyon yo.


  ---

  Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/kreyonomi/message

  • 1 hr 16 min
  S02E02 - Pitit sòyèt, klas mwayèn, boujwazi: kisa diskou sou klas sosyal ann Ayiti yo aprann nou? (Pati 1)

  S02E02 - Pitit sòyèt, klas mwayèn, boujwazi: kisa diskou sou klas sosyal ann Ayiti yo aprann nou? (Pati 1)

  Nan kòmansman epizòd sa nou te jwe mizik "Nèg anwo" Boukan Ginen an. An reyalite, diskou sou klas sosyal yo ann Ayiti pran plizyè fòm: pitit sòyèt, nèg lavil, klas mwayèn, gran nèg, gran fanm, nèg anwo, laboujwazi, eks. E diskou sa yo evolye tou an mezi tan ap pase. N ap rankontre ak Lionel Fleuristin, yon pwofesè ki gen plis pase 20 an eksperyans konsiltasyon ak rechèch nan ekonomi sosyal ak solidè pou yon ti pale sou egzistans ak reyalite klas sosyal yo ann Ayiti.


  ---

  Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/kreyonomi/message

  • 57 min
  S02E01 - Ti Kozri Ak Yves-Marie Sou Lasosyete

  S02E01 - Ti Kozri Ak Yves-Marie Sou Lasosyete

  Nan ti kozri sa a ak Yves-Marie Exumé, nan espas 90 minit nou rive dekòtike yon seri bagay ki pa yès nan fason sosyete a fonksyone, espesyalman nan jan li konstwi rapò fi ak gason. Epizòd sa tou ka ofri yon bèl antre sou mouvman feminis lan, alafwa nan dimansyon teyorik li ak nan dimansyon pratik li. Yves-Marie Exumé pataje vizyon l ak nou sou pwoblèm k ap minen sosyete yo epi li kòmanse imajine solisyon ki ta ka mennen nou nan yon sosyete kote tout moun ap viv byen, egalego.


  ---

  Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/kreyonomi/message

  • 1 hr 28 min
  S01E06 - Èske Ayiti marye ak lamizè?

  S01E06 - Èske Ayiti marye ak lamizè?

  Nou envite Ekonomis Carl-Henri Prophète vin reponn kesyon sa a pou nou: Èske Ayiti marye ak lamizè? Ekonomis la di nou li bouke chèche papye maryaj la li pa wè l, men li rekonèt Ayiti ak lamizè gen yon long istwa ansanm, yo pa de etranje. Apre li fin fè yon bèl rale sou istwa ekonomik peyi a, li idantifye yon seri dinamik estriktirèl ki sitire lamizè anndan peyi a. Apre prezantasyon l lan, piblik la te gen okazyon aktive mikwo l pou poze kesyon, sa ki te rann echanj yo pi vivan. Epizòd sa se dènye nan ribrik Ekonomi nou an. Pwochen ribrik la pral pale sou sosyete e n ap resevwa Yves-Marie Exumé nan premye epizòd la pou yon ti kozri sou fanm, dwa fanm, feminism ak lòt pawoli ankò. Randevou kase pou 3 desanm 7è pm pou epizòd an dirèk la, epi l ap disponib apre sa 7 desanm a 7è pm sou pòdkas la. Apati epizòd sa, chak nouvo epizòd pòdkas ap disponib 7 nan mwa a, a 7è pm.  An nou kontinye fè wout la ansanm.


  ---

  Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/kreyonomi/message

  • 1 hr 31 min
  S1E05-Pouki todchanj lan fin monte apre sa l tonbe desann? (Pati 2)

  S1E05-Pouki todchanj lan fin monte apre sa l tonbe desann? (Pati 2)

  Nan dezyèm pati diskisyon sa nou te gen ak ekonomis Standley Réginald epi Débora Descieux a, nou diskite dirèkteman koz varyasyon todchanj lan alafwa istorikman e aktyèlman. Nan gade konsekans dènye chanjman yo ka genyen tou. Nan fen an, nou fè yon ti louvri kad la sou jan nou ta ka inove finans peyi a atravè yon seri zouti tankou kontra alavans, divèsifikasyon mache ak pwodui finansye yo e menm entèlijans atifisyèl.


  ---

  Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/kreyonomi/message

  • 56 min

Customer Reviews

5.0 out of 5
1 Rating

1 Rating

Top Podcasts In Science

Hidden Brain, Shankar Vedantam
Alie Ward
Sam Harris
Neil deGrasse Tyson
NPR
Science Friday and WNYC Studios