7 episodes

En podcast fra forskergruppen Inkludering og tilpasset opplæring

Læringsrommet UiT Norges arktiske universitet

  • Education

En podcast fra forskergruppen Inkludering og tilpasset opplæring

  Episode 7: Tilpasset opplæring – hvordan gjør vi det?

  Episode 7: Tilpasset opplæring – hvordan gjør vi det?

  Skolen har plikt til å tilpasse opplæring for elevenes evner og forutsetninger. Hva vil det si å tilpasse? Hvordan kan skolen ta høyde for det store mangfoldet som eksisterer i læringsfellesskapet? Dette er spørsmål fire forskere fra UiT Norges arktiske universitet samtaler om i denne episoden: Mirjam Harkestad Olsen, Anne-Mette Bjøru, Ann Elise Rønbeck og Rigmor Mikkelsen. Episoden bygger på boka ‘Tilpasset opplæring’ i serien ‘Inkluderende skolemiljø’.

  • 9 min
  Episode 6: Kunsten å være en relasjonsleder

  Episode 6: Kunsten å være en relasjonsleder

  Relasjonsledelse er en viktig kompetanse hos lærere. Hva det innebærer diskuterer Ann Elise Rønbeck, Anne-Mette Bjøru og Rigmor Mikkelsen fra UiT Norges arktiske universitet i denne episoden. Kunnskap om dialog og anerkjennelse er sentralt for en lærer som ønsker å utvikle seg til en god relasjonsleder. Episoden bygger på boka ‘Relasjonsledelse’ i serien ‘Inkluderende skolemiljø’.

  • 9 min
  Episode 5: Kunsten å være en læringsleder

  Episode 5: Kunsten å være en læringsleder

  I denne episoden blir begrepet læringsledelse diskutert. Hva er lærerens rolle i ledelse av elevenes faglige og sosiale læring? Hvordan kan lærere samarbeide om ledelsen av læring? Fredrik Danielsen, Gudrun Aas og Mirjam Harkestad Olsen diskuterer disse og andre spørsmål i denne episoden. Episoden bygger på boka ‘Læringsledelse’ i serien ‘Inkluderende skolemiljø’.

  • 10 min
  Episode 4: Psykososialt læringsmiljø, det er vel om mobbing, det?

  Episode 4: Psykososialt læringsmiljø, det er vel om mobbing, det?

  Hvordan skal elevene ha det i skolemiljøet? Er mobbeproblematikken enerådende i forståelsen av hva et psykososialt miljø er? Hva bør gjøres for eleven etter at mobbingen er stoppet? Dette er spørsmål som er sentrale i denne episoden av læringsrommet. Deltakere i episoden er Fredrik Danielsen, Gudrun Aas og Mirjam Harkestad Olsen, alle fra UiT Norges arktiske universitet. Episoden bygger på boka ‘Psykososialt miljø’ i serien ‘Inkluderende skolemiljø’.

  • 10 min
  Episode 3: Læringspotensial - lavt eller høyt, stort eller lite?

  Episode 3: Læringspotensial - lavt eller høyt, stort eller lite?

  Hva er et læringspotensial? Er læringspotensial statisk? Er det forskjell på potensial og prestasjon? Kan vi vite hvilket læringspotensial eleven har? Dette og andre spørsmål diskuteres i denne episoden av Læringsrommet. Hør samtalen mellom Anita Movik Simensen, Fredrik Danielsen og Mirjam Harkestad Olsen, alle fra UiT Norges arktiske universitet. Episoden bygger på boka ‘Læringspotensial’ i serien ‘Inkluderende skolemiljø’. Produsent: Karianne Anti, Mediehuset Altaposten

  • 10 min
  Episode 2: Klasseledelse og andre ledelsesoppgaver

  Episode 2: Klasseledelse og andre ledelsesoppgaver

  Det kan være forvirrende å bevege seg i den pedagogiske terminologien. Hva gjør for eksempel klasseledelse annerledes enn læringsledelse? Hva er fellesnevneren mellom klasseledelse og relasjonsledelse? Fire forskere fra UiT Norges arktiske universitet samtaler om dette i denne episoden av Læringsrommet: Gudrun Aas, Anne-Mette Bjøru, Fredrik Danielsen og Mirjam Harkestad Olsen. Episoden bygger på bokserien ‘Inkluderende skolemiljø’.

  • 8 min

Top Podcasts In Education

Mel Robbins
Dr. Jordan B. Peterson
The Atlantic
Leo Skepi
Duolingo
Lauryn Bosstick & Michael Bosstick / Dear Media

You Might Also Like