5 episodes

Laksen er den nye oljen, sies det. Ambisjonen er å femdoble eksporten av sjømat innen 2050. Det betyr at sjømat vil ta igjen oljen som vår desidert største eksportnæring, men hva vet du egentlig om det nye eventyret som er på vei? Lakseskolen gir deg innføringen til oppdrettsnæringen.

Lakseskolen Springbrettet - Bergenstudentenes karriereutvalg

  • Careers

Laksen er den nye oljen, sies det. Ambisjonen er å femdoble eksporten av sjømat innen 2050. Det betyr at sjømat vil ta igjen oljen som vår desidert største eksportnæring, men hva vet du egentlig om det nye eventyret som er på vei? Lakseskolen gir deg innføringen til oppdrettsnæringen.

  Lakselus og laksebiologi med forskeren Frank Nilsen

  Lakselus og laksebiologi med forskeren Frank Nilsen

  Lakselusen er utfordring nr. 1 for oppdrettsbransjen. Det er lakselusen som bestemmer produksjonsmengden til næringen og dermed setter rammene for om laksen i det hele tatt kan bli den nye oljen. For å forstå oppdrettsnæringen er det helt avgjørende å forstå problemet med lakselus. Det gjør vi et forsøk på i denne episoden hvor vi har med Frank Nilsen. Han er professor ved institutt for biovitenskap ved UiB, har vært leder for lakselussenteret og er kanskje landets fremste ekspert på lakselus. 

  • 25 min
  Lakseøkonomi med forskningsdirektør i SSB Linda Nøstbakken

  Lakseøkonomi med forskningsdirektør i SSB Linda Nøstbakken

  I denne episoden får vi en innføring om oppdrettsnæringens økonomiske tilstand. Vi får blant annet høre om hvordan økonomien til næringen har utviklet seg, om fastsettelse av lakseprisen, om det er økonomisk og markedsmessig realistisk med en femdobling i eksport og om grunnrente kan være en god ide. Dette med mer får vi høre om når vi tar praten med forskningsdirektøren i SSB Linda Nøstbakken.

  • 28 min
  Laksepolitikk med statssekretær Trine Danielsen

  Laksepolitikk med statssekretær Trine Danielsen

  For å forstå oppdrettsnæringen kommer vi ikke unna regler og rammer for bransjen. De føres gjennom politikken. Derfor har vi tatt praten med statssekretær Trine Danielsen for å bli klokere på føringene som ligger for bransjen. 

  • 23 min
  Hvordan produseres laks med Rasmus Bjånesøy

  Hvordan produseres laks med Rasmus Bjånesøy

  Hvordan i alle dager produseres en laks og hva skjer egentlig ute på oppdretsanlegget? I denne episoden tar vi en prat med oppdretter Rasmus Bjånesøy om produksjonsprosessen, om små vs store oppdrettsselskaper og om hva som rører seg ute på anleggene. 

  • 22 min
  Hvordan laks har utviklet seg til å bli big business med laksekongen Ole-Eirik Lerøy

  Hvordan laks har utviklet seg til å bli big business med laksekongen Ole-Eirik Lerøy

  Laks og oppdrettsnæringen har utviklet seg til å bli big business. Laksen er vår nye olje sies det. I dette intervjuet gir Ole-Eirik Lerøy oss en innføring i oppdrettsbransjens reise. Fra gründertid til store børsnoterte oppdrettsselskaper.  Han bygde selv opp familieselskapet Lerøy til å bli det nest største oppdrettsselskapet i verden og har de siste ti årene vært styreleder i verdens største oppdrettsselskap Mowi. Ole-Eirik er kanskje den med den mest inngående kunnskapen om bransjen og vi får høre hans tanker om det som rører seg av muligheter og utfordringer i næringen. 

  • 29 min

Top Podcasts In Careers