165 episodes

Podden bortom storstan med Sveriges landsbygder i fokus. Heta ämnen med engagerade och kunniga människor på 20 minuter. Landet produceras av Landsbygdsnätverket.

Landet Landet

  • Society & Culture

Podden bortom storstan med Sveriges landsbygder i fokus. Heta ämnen med engagerade och kunniga människor på 20 minuter. Landet produceras av Landsbygdsnätverket.

  #165 Forskning, finanser och förslag - framtidens lantbrukare och gröna näringars attraktionskraft

  #165 Forskning, finanser och förslag - framtidens lantbrukare och gröna näringars attraktionskraft

  För att vi ska kunna äta svenska råvaror behövs fler unga som väljer att jobba inom de gröna näringarna. Tidigare har vi hört att ägarskiften måste få ta tid, och att det till stor del handlar om mjuka värden som att få en bra lösning för alla inblandade. Den här gången pratar vi om så kallade ”hårda” frågor såsom investeringar, ekonomi och konkurrenskraft - delar som är avgörande för den som vill starta en verksamhet och som kanske inte har så mycket kapital med sig. Hur ser möjligheterna till finansiering ut? Vad kan vi lära oss från forskningen inom området?
  Medverkande:
  Filip Axelsson, Lantbrukare från Stora Aby i Småland. Ledamot i styrelsen för LRF Ungdomen,
  Helena Hansson, Professor i nationalekonomi med inriktning mot jordbrukssektorns ekonomi, SLU
  Helena Silvander, VD för Tillväxtbolaget

  • 18 min
  #164 Snabbmaten och beredskapen - kriser och nya matvanor

  #164 Snabbmaten och beredskapen - kriser och nya matvanor

  Kan snabbmat spela en roll för att öka den svenska livsmedelsberedskapen?

  Livsmedelsförsörjningen har allt mer hamnat i fokus den senaste tiden – med koppling till kris och krig, samhällets sårbarhet och beredskap. Att kunna producera den mat som behövs utan att vara alltför beroende av råvaror från andra länder är viktigt. Här kan även snabbmaten spela en roll.
  För hela 30 procent av den mat vi äter, äter vi på restaurang. Av restaurangmaten är en femtedel snabbmat - som hamburgare, falafel och korv med pommes frites.
  Medverkande:
  Jacob Ektander, potatisodlare, EW Potatis Skänninge
  Wiveca Andreasson, Sales & Operational Manager Atria Sweden
  Håkan Jönsson, docent vid Institutionen för kulturvetenskaper Lunds universitet, matetnolog
  Programleder gör Sandra Neergaard-Petersen

  • 16 min
  #163 Europas landsbygdspakt - en kraftsamling för välmående landsbygder där allt hänger ihop

  #163 Europas landsbygdspakt - en kraftsamling för välmående landsbygder där allt hänger ihop

  År 2040 ska Europas landsbygder vara starkare, uppkopplade, motståndskraftiga och ännu mer välmående. För att nå den visionen lanserar EU nu en landsbygdspakt som olika aktörer kan ansluta sig till – i internationella sammanhang känd som Rural pact. Här hänger till exempel jordbruk och annan landsbygdsutveckling ihop och visionen och pakten är till för helheten.
  Livsmedelsförsörjning, miljö och unga är viktiga delar i arbetet. I veckans podden #Landet svarar vi på vem som kan vara med, vad vi i Sverige kan göra och vad som är skillnaden mot hur vi jobbar redan nu.
  Medverkar gör:
  Marion Eckardt, Verksamhetsledare Lokalt Ledd Utveckling Halland och vice ordförande för European LEADER Association for Rural Development – ELARD
  Ronja Björkqvist, vice ordförande i LRF Ungdomen Sydost och ledamot i LRF Ungdomens riksstyrelse
  Maria Ahlsved, Ämnesråd på Landsbygds- och infrastrukturdepartementet
  Programleder gör Sandra Neergaard-Petersen

  • 26 min
  #162 Digitalisering - omsorg och hälsa i landsbygder

  #162 Digitalisering - omsorg och hälsa i landsbygder

  Ett av målen med landsbygdspolitiken är att skapa likvärdiga förutsättningar för människor att leva, bo och arbeta i landsbygder. Digitalisering är ett sätt att komma åt en del av de utmaningar som finns. Hur kan då exempelvis en ny modell för digital nära vård lösa problem i Västerbotten? Och hur använder Vingåkers kommun digitaliseringen till sin fördel för hemtjänsten och ett hälsosamt åldrande? Hör mer i #PoddenLandet
  I detta avsnitt medverkar:
  Virginia Zazo,läkare och projektledare Västerbotten utan gränser
  Regina Westas-Stedt, projektledare Digitalt- socialt ekosystem för smart landsbygdsutveckling i Vingåkers kommun
  Freddy Ehrenholm, digitaliseringsstrateg på företaget Digalog
  Programleder gör Sandra Neergaard-Petersen

  • 18 min
  #161 Vår beredskap är god - sjömat på krismenyn

  #161 Vår beredskap är god - sjömat på krismenyn

  På vilket sätt kan sjömaten bidra till Sveriges livsmedelsberedskap och det civila försvaret? Varje år produceras cirka 12 000–15 000 ton sjömat inom vattenbruket. Det landas även åtskilliga tusen ton inom både det kustnära fisket och havsfisket. Så varför tas den blå näringen inte lika ofta med i beredskapsplanerna som andra livsmedel? Och vilka produkter skulle bli aktuella om den blev det?
  Hör mer i #Landet

  I detta avsnitt #poddenLandet medverkar:
  Teija Aho, vice ordförande i Sveriges fiskares producentorganisation (SFPO) samt yrkesfiskare och fiskodlare
  Wenche Hansen, VD Matfiskodlarna AB
  Lina Waara, jordbrukspolitiskutredare på Jordbruksverket
  Programleder gör Sandra Neergaard-Petersen

  • 19 min
  #160 Gröna vågen vänder åter – vad händer då i svenska landsbygder?

  #160 Gröna vågen vänder åter – vad händer då i svenska landsbygder?

  Den gröna vågen som blomstrade under 1970-talet är nu tillbaka och har blivit föremål för ett forskningsprojekt. Det ska titta närmare på hur den nya gröna vågen ser ut, vilka som är med i den, och varför människor väljer att flytta från städer till landsbygderna. Så vad är det för ideal och värderingar som driver den här rörelsen? Och vad kan den nya gröna vågen säga oss om hållbar landsbygdsutveckling och livsmedelsförsörjning? Hör mer i #Landet

  I detta avsnitt #poddenLandet medverkar:
  Emil Sandström, forskare vid Avdelningen för landsbygdsutveckling, SLU
  Nora Wahlström, doktorand vid Avdelningen för landsbygdsutveckling, SLU
  Petter Bergström, redaktör för Tidningen Åter och driver forumet alternativ.nu
  Programleder gör Sandra Neergaard-Petersen

  • 21 min

Top Podcasts In Society & Culture

Unwell Network
PJ Vogt, Audacy, Jigsaw
iHeartPodcasts
On Being Studios
Jay Ruderman
This American Life

You Might Also Like

Kalle Zackari Wahlström
Sveriges Radio
Perfect Day Media
Sveriges Radio
Sveriges Radio
Perfect Day Media