5 episodes

Pozitīvā gaisotnē apliecinām, ka arī ārpus Latvijas dzīvojošie tautieši ir daļa no mums – no Latvijas, mums viņi ir svarīgi un būtiski, mūs interesē tas, kā viņi dzīvo un uztur latvietību, mēs ar viņiem lepojamies, kā arī vēlamies nostiprināt saikni un kontaktus starp pasaules latviešiem un Latviju.
Ik piektdienu studijā Baiba Palkavniece: iepazīšanās ar dažādām diasporas kopienām, kolektīviem un personībām, kā arī pasākumiem un aktualitātēm latviešu mītnes zemēs, un īpaši sveicieni!

Latviešiem pasaul‪ē‬ Latvijas Radio 2

  • Society & Culture

Pozitīvā gaisotnē apliecinām, ka arī ārpus Latvijas dzīvojošie tautieši ir daļa no mums – no Latvijas, mums viņi ir svarīgi un būtiski, mūs interesē tas, kā viņi dzīvo un uztur latvietību, mēs ar viņiem lepojamies, kā arī vēlamies nostiprināt saikni un kontaktus starp pasaules latviešiem un Latviju.
Ik piektdienu studijā Baiba Palkavniece: iepazīšanās ar dažādām diasporas kopienām, kolektīviem un personībām, kā arī pasākumiem un aktualitātēm latviešu mītnes zemēs, un īpaši sveicieni!

  Iepazināmies ar Elisu Freimani no ALAs, ar Dignu Miščenko un Robertu Eglīti Īrijā

  Iepazināmies ar Elisu Freimani no ALAs, ar Dignu Miščenko un Robertu Eglīti Īrijā

  • 35 min
  Tikāmies ar Hamburgas latviešu biedrības vadītāju un Bostonas diriģenti

  Tikāmies ar Hamburgas latviešu biedrības vadītāju un Bostonas diriģenti

  • 29 min
  Iepazināmies ar Floridas un Skotijas latviešu biedrībām

  Iepazināmies ar Floridas un Skotijas latviešu biedrībām

  • 31 min
  Tikāmies ar diriģenti Ilzi Atardo Itālijā un komponisti Lolitu Ritmani Holivudā

  Tikāmies ar diriģenti Ilzi Atardo Itālijā un komponisti Lolitu Ritmani Holivudā

  • 27 min
  Iepazināmies ar Ievu Melbārdi Oslo un Ingunu Grietiņu-Dārziņu Īrijā

  Iepazināmies ar Ievu Melbārdi Oslo un Ingunu Grietiņu-Dārziņu Īrijā

  • 31 min

Top Podcasts In Society & Culture