38 min

Legeprat #9 Sosiale ulikheter i helse Legeprat

    • Health & Fitness

Skal du bare høre en podcast om sosial ulikhet i helse i år? Da må det bli denne!En liten trikketur fra Nordre Aker til Grünerløkka. En forskjell i forventet levealder på seks til syv år.
Hvordan er det mulig?Det er fordi hvor høy utdannelse du har, og hvor mye du tjener, bestemmer hvor lenge du lever.Slike urettferdige og dramatiske mønstre er det «Sosial ulikhet i helse» blant annet handler om.Marte Kvittum Tangen, leder av Norsk forening for allmennmedisin, og Ståle Onsgård Sagabråten, leder av Legeforeningens fagstyre, borer i dette viktige teamet i denne episoden av Legeprat.

Skal du bare høre en podcast om sosial ulikhet i helse i år? Da må det bli denne!En liten trikketur fra Nordre Aker til Grünerløkka. En forskjell i forventet levealder på seks til syv år.
Hvordan er det mulig?Det er fordi hvor høy utdannelse du har, og hvor mye du tjener, bestemmer hvor lenge du lever.Slike urettferdige og dramatiske mønstre er det «Sosial ulikhet i helse» blant annet handler om.Marte Kvittum Tangen, leder av Norsk forening for allmennmedisin, og Ståle Onsgård Sagabråten, leder av Legeforeningens fagstyre, borer i dette viktige teamet i denne episoden av Legeprat.

38 min

Top Podcasts In Health & Fitness

Scicomm Media
Jay Shetty
Ten Percent Happier
Kathryn Nicolai
Aubrey Gordon & Michael Hobbes
Peter Attia, MD