10 episodes

Siden 1990 har jeg været professionel fortæller – d.v.s. formidler af den gamle mundtlige fortælletradition uden brug af bog eller manuskript.Udover mundtlig fortælling tilbyder jeg kursus og foredrag bl.a. i kunsten at fortælle, formidling, kommunikation, narrative processer og storytelling som et organisatorisk redskab.Opgaver for stat og kommune, erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner, folkeoplysning, ministerier og kirkelige institutioner overalt i Danmark.Desuden i Norge, Sverige, Grønland, Færøerne, Island, Tyskland, USA, Argentina, Bangladesh og Kina www.dortefuttrup.dk

Levende lydfortælling Dorte Futtrup

  • Arts

Siden 1990 har jeg været professionel fortæller – d.v.s. formidler af den gamle mundtlige fortælletradition uden brug af bog eller manuskript.Udover mundtlig fortælling tilbyder jeg kursus og foredrag bl.a. i kunsten at fortælle, formidling, kommunikation, narrative processer og storytelling som et organisatorisk redskab.Opgaver for stat og kommune, erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner, folkeoplysning, ministerier og kirkelige institutioner overalt i Danmark.Desuden i Norge, Sverige, Grønland, Færøerne, Island, Tyskland, USA, Argentina, Bangladesh og Kina www.dortefuttrup.dk

  Dorte Futtrup: Forførerens hustru - efter romantrilogi af Jan Kjærstad

  Dorte Futtrup: Forførerens hustru - efter romantrilogi af Jan Kjærstad

  Hvordan hænger et liv sammen? Hvad er livets mening?Det er grundlæggende temaer i denne fortælling, som bygger på den norske forfatter Jan Kjærstads romantrilogi Forføreren, Erobreren, Opdageren om den berømte TV-mand Jonas Wergeland. Serien indbragte forfatteren Nordisk Råds Litteraturpris i 2001. Min vinkel har fokus på hustruen Margrete, som jeg opfatter som trilogiens akse eller røde tråd - om end den er klippet over.

  Hjertelig tak til forfatteren Jan Kjærstad, som generøst har givet mig frie hænder til kunstnerisk fortolkning og gendigtning.
  Fortæller : Dorte Futtrup
  Jingle: Sara Futtrup
  Sang: Ella Fitzgerald "I got it bad"
  Produktion: Boglyd
  ISBN: 978-87-94143-09-7
  (c) Dorte Futtrup Forlag  2022

  • 55 min
  Dorte Futtrup: Kaassassuk - den sejrrige

  Dorte Futtrup: Kaassassuk - den sejrrige

  Sagnet om Kaassassuk er kendt og elsket af enhver grønlænder. 
  En forældreløs dreng vokser op på en boplads, hvor han pines og plages af både børn og voksne. 
  Han får hjælp af ‘Kraftens Herre’, som udstyrer ham med uovervindelige kræfter. 
  En gave, der får katastrofale følger - men ender med sejrrig selverkendelse.
  Fortælleren og Kaassassuk  har fulgtes ad i mere end 30 år - og bliver ALDRIG færdige med hinanden! Sådan er det, når en fortælling er bedst.

  Udgivet med støtte fra Velux Fonden

  Fortæller & Forfatter: Dorte Futtrup
  Trommesang: Anda Kuitse
  Jingle: Sara Futtrup
  Produktion: Boglyd
  ISBN: 978-87-94143-08-0
  (c) Dorte Futtrup Forlag  2021

  • 41 min
  Dorte Futtrup: Forbrødring - om drømmetyderen Josef

  Dorte Futtrup: Forbrødring - om drømmetyderen Josef

  Kristendom, Islam og Jødedom har en del fælles arvegods i Det gamle Testamente. Blandt andet fortællingerne om Josef, som af sine misundelige brødre bliver solgt som træl til Egypten. Dér ender Josef i fængsel, men i kraft af sine evner som drømmetyder ophøjes han til det magtfulde embede som kornmester og bliver forvalter af Egyptens syv fede år og de syv magre ...
  Fortællingen indeholder store temaer som had, kærlighed, jalousi, løgn, svig, straf, forsoning og tilgivelse.

  Udgivet med støtte fra Velux Fonden

  Fortæller & Forfatter: Dorte Futtrup
  Jingle: Sara Futtrup
  Produktion: Boglyd
  ISBN: 978-87-94143-07-3
  (c) Dorte Futtrup Forlag  2021

  • 35 min
  Dorte Futtrup: Ingeborg Stuckenberg – Stolthed og konsekvens

  Dorte Futtrup: Ingeborg Stuckenberg – Stolthed og konsekvens

  Hun var musen, som man skrev vers til for et kys på hendes kind.
  Hun var valkyrien, der gik forrest i kampen –
  og hun var præstinden for den hellige ild i vore sjæle.
  Sådan skrev digteren Johannes Jørgensen om Ingeborg Stuckenberg, som døde på New Zealand i 1904, kun 38 år gammel.
  Ingeborg Stuckenberg satte sig uudslettelige spor som muse for en digterkreds, som bl.a. omfattede Sophus Claussen, Johannes Jørgensen og ægtemanden Viggo Stuckenberg.
  Men var hun blot muse, præstinde? 
  Nej, hun var en selvstændig kunstner, en ildsjæl med kompromisløse krav om ægthed og sandruhed.
  Hun fastholdt sin stolthed og sine idealer i hele sit korte liv.
  Da hun indså, at idealerne ikke kunne gennemføres, tog hun konsekvensen.
  Fortællingen handler om køns- og kulturkamp, erotik, kærlighed og bristede illusioner.

  Udgivet med støtte fra Velux Fonden

  Fortæller & Forfatter: Dorte Futtrup
  Jingle: Sara Futtrup
  Produktion: Boglyd
  ISBN: 978-87-94143-06-6
  (c) Dorte Futtrup Forlag 2021

  • 52 min
  Dorte Futtrup: Emilie Demant Hatt - en vildfugl i dansk kunst.

  Dorte Futtrup: Emilie Demant Hatt - en vildfugl i dansk kunst.

  Jeg ved godt, at jeg maler som et mandfolk. Sådan beskrev den ekspressionistiske maler Emilie Demant Hatt (1873 – 1958) sin egen malerkunst.
  Emilie Demant blev født på Salling og uddannet ved Kunstakademiets Kunstskole for Kvinder i København. Hun var ungdomskæreste med Carl Nielsen, som komponerede flere musikstykker til hende.
  Emilie lærte samisk og bosatte sig i en periode i Lapland. Her levede hun som nomade og blev fødselshjælper for samernes første forfatter Johan Turi. Selv forevigede hun samernes levevis i ord, tegning og maleri. Med ægtemanden, kulturgeografen Gudmund Hatt, rejste hun verden tynd – altid med sin skitseblok ved hånden. Hatts sympati for samarbejdspolitikken under Besættelsen kom til at koste ægteparret dyrt.
  Musikklip fra Carl Nielsen: Suite for Strygere. Opus 1. Værket er tilegnet “Min Emilie”

  Udgivet med støtte fra Velux Fonden

  Fortæller & Forfatter: Dorte Futtrup
  Jingle: Sara Futtrup
  Produktion: Boglyd
  ISBN: 978-87-94143-05-9
  (c) Dorte Futtrup Forlag 2020

  • 1 hr 1 min
  Dorte Futtrup: Frida Kahlo - Viva la Vida! Længe leve livet!

  Dorte Futtrup: Frida Kahlo - Viva la Vida! Længe leve livet!

  Den mexicanske maler Frida Kahlo (1907-54) er en myte, en kultskikkelse, en politisk heltinde. En lidenskabelig kunstner, der formidler  livssmerte og livsglæde via et markant malesprog. Hendes selvportrætter er blevet kraftfulde ikoner i moderne kunst. Fortælleren besøger ‘Det blå hus’  i Coyacán og overvældes af den sanselige oplevelse. Snart træder Frida ud af et maleri med ægtemanden, Diego Rivera, ved hånden ...

  Fortæller & Forfatter: Dorte Futtrup
  Jingle: Sara Futtrup
  Produktion: Boglyd
  ISBN: 978-87-94143-04-2
  (c) Dorte Futtrup Forlag 2020

  • 1 hr

Top Podcasts In Arts

NPR
The Moth
Roman Mars
Snap Judgment
Snap Judgment and PRX
Jason Weiser, Carissa Weiser