7 min

Life 008: Sự Nguy Hiểm của Chất Phụ Gia Thực Phẩm Shichida Life

    • Nutrition

Life 008 - Với cuộc sống ngày càng bận rộn, chắc hặn nhiều người sẽ vào các cửa hàng tiện lợi khi đói bụng, khát nước. Vậy khi đó, bố mẹ thường dựa trên những tiêu chí gì khi mua đồ? Mayumi Shichida

© 2020 Brainworks Lab. All rights reserved. Voice Artist: Shinju Ngoc Bui.

Life 008 - Với cuộc sống ngày càng bận rộn, chắc hặn nhiều người sẽ vào các cửa hàng tiện lợi khi đói bụng, khát nước. Vậy khi đó, bố mẹ thường dựa trên những tiêu chí gì khi mua đồ? Mayumi Shichida

© 2020 Brainworks Lab. All rights reserved. Voice Artist: Shinju Ngoc Bui.

7 min