4 min

Life 011: Tinh chất hoa - Phương pháp đơn giản cải thiện cảm giác thiếu động lực và lo lắng Shichida Life

    • Nutrition

“Tinh chất hoa” chính là năng lượng của hoa chuyển vào nước, khi uống vào, nó có thể tác động đến tất cả các cung bậc cảm xúc của chúng ta, có đến hơn 300 cảm xúc được tác động. Khi ngắm hoa, chẳng phải chúng ta có cảm giác rằng nó thật đẹp, thật quyến rũ sao? Con người cảm thấy rung động một cách tự nhiên không chỉ với hoa mà còn với những thứ mà ta cảm thấy đẹp. Những loài hoa hay thực vật tác động vào cảm xúc của ta một cách vô thức, chúng chỉ có những năng lượng tích cực thôi. Chính vì thế, nó cho ta những nguồn năng lượng để ta cảm thấy yêu đời hơn.

© 2020 Brainworks Lab. All rights reserved. Voice Artist: Shinju Ngoc Bui.

“Tinh chất hoa” chính là năng lượng của hoa chuyển vào nước, khi uống vào, nó có thể tác động đến tất cả các cung bậc cảm xúc của chúng ta, có đến hơn 300 cảm xúc được tác động. Khi ngắm hoa, chẳng phải chúng ta có cảm giác rằng nó thật đẹp, thật quyến rũ sao? Con người cảm thấy rung động một cách tự nhiên không chỉ với hoa mà còn với những thứ mà ta cảm thấy đẹp. Những loài hoa hay thực vật tác động vào cảm xúc của ta một cách vô thức, chúng chỉ có những năng lượng tích cực thôi. Chính vì thế, nó cho ta những nguồn năng lượng để ta cảm thấy yêu đời hơn.

© 2020 Brainworks Lab. All rights reserved. Voice Artist: Shinju Ngoc Bui.

4 min