4 min

Life 012: Thức ăn có ảnh hưởng tới trí não như thế nào (P1‪)‬ Shichida Life

    • Nutrition

Để có thể phát huy tối đa những khả năng mà mình có, bạn cần chuẩn bị một môi trường thoải mái và phù hợp cho não bộ.
Bộ não có nhu cầu rất lớn về dinh dưỡng. Tuy não chỉ chiếm 2% trọng lượng cơ thể nhưng nó tiêu tốn đến 20% năng lượng mà cả cơ thể sử dụng. Sự sáng suốt, khả năng ghi nhớ và tập trung của một người thay đổi như thế nào phụ thuộc rất lớn vào những chất dinh dưỡng mà người đó hấp thụ.
Hãy cùng chúng tôi thảo luận sâu hơn về 6 dưỡng chất quan trọng giúp não bộ hoạt động tích cực.

© 2020 Brainworks Lab. All rights reserved. Voice Artist: Shinju Ngoc Bui.

Để có thể phát huy tối đa những khả năng mà mình có, bạn cần chuẩn bị một môi trường thoải mái và phù hợp cho não bộ.
Bộ não có nhu cầu rất lớn về dinh dưỡng. Tuy não chỉ chiếm 2% trọng lượng cơ thể nhưng nó tiêu tốn đến 20% năng lượng mà cả cơ thể sử dụng. Sự sáng suốt, khả năng ghi nhớ và tập trung của một người thay đổi như thế nào phụ thuộc rất lớn vào những chất dinh dưỡng mà người đó hấp thụ.
Hãy cùng chúng tôi thảo luận sâu hơn về 6 dưỡng chất quan trọng giúp não bộ hoạt động tích cực.

© 2020 Brainworks Lab. All rights reserved. Voice Artist: Shinju Ngoc Bui.

4 min