5 min

Life 013: Thức ăn có ảnh hưởng tới trí não như thế nào (P2‪)‬ Shichida Life

    • Nutrition

Axit amin tạo ra nguyên liệu thô của chất dẫn truyền thần kinh. Protein được phân giải thành các axit amin.
Vitamin và khoáng chất là những dưỡng chất cần thiết để đa dạng nguồn dinh dưỡng .
Vitamin B rất cần thiết cho việc duy trì sức khỏe của trí não.
Hoạt động của Vitamin C, canxi, magiê và kẽm.

© 2020 Brainworks Lab. All rights reserved. Voice Artist: Shinju Ngoc Bui.

Axit amin tạo ra nguyên liệu thô của chất dẫn truyền thần kinh. Protein được phân giải thành các axit amin.
Vitamin và khoáng chất là những dưỡng chất cần thiết để đa dạng nguồn dinh dưỡng .
Vitamin B rất cần thiết cho việc duy trì sức khỏe của trí não.
Hoạt động của Vitamin C, canxi, magiê và kẽm.

© 2020 Brainworks Lab. All rights reserved. Voice Artist: Shinju Ngoc Bui.

5 min