5 episodes

Here there's special sections from different Books that I've chosen to read and record. .🎙️
I have been always traying to do my best.🏳️
I'd be so happy If you share my podcast to your friends If you liked my podcast. ✅
You can send me a voice massage If you had any suggesttion and guideness. 👌🏻

Light Shine Baran Cute

  • Books
  • 4.1 • 7 Ratings

Here there's special sections from different Books that I've chosen to read and record. .🎙️
I have been always traying to do my best.🏳️
I'd be so happy If you share my podcast to your friends If you liked my podcast. ✅
You can send me a voice massage If you had any suggesttion and guideness. 👌🏻

  THE LION AND THE RABBIT

  THE LION AND THE RABBIT

  A short story about animals in the forest.

  • 2 min
  Motivational

  Motivational

  Just keep Going...

  • 1 min
  شفای زندگی

  شفای زندگی

  زندگی واقعا بسیار ساده است!
  از هر دست بدهیم،
  از همان دست می‌گیریم!
  هرطوری که درباره‌ی خود بیندیشیم،
  برایمان به واقعیت مبدل می‌شود.
  من معتقدم که هرکسی از جمله من،
  مسئول همه اتفاقات خوب
  و یا بد در زندگیش است...!


  #شفاى_زندگى
  #لوییز_هی

  • 7 min
  کیمیاگر (Alchemist )

  کیمیاگر (Alchemist )

  افسانه ی شخصی چیزی است که همواره انجامش را داری. همه ی آدم ها، در آغاز جوانی می دانند افسانه ی شخصی شان چیست. در آن دوره ی زندگی ، همه چیز روشن است؛همه چیز ممکن است، و آدم از رویا و آرزوی آنچه که دوست دارد در زندگی انجام دهد نمیترسد . با این وجود ، با گذشت زمان نیرویی مرموز تلاش خود را برای اثبات آن که تحقق بخشیدن به افسانه ی شخصی غیر ممکن است، آغاز میکند.نیروهایی هستند که ویرانگر مینمایند ، اما در حقیقت چگونگی تحقق بخشیدن به افسانه ی شخصیمان را به ما می آموزند. نیروهایی هستند که روح و اراده ی ما را آماده میکنند ؛ چون در این سیاره یک حقیقت بزرگ وجود دارد: هر که باشی و هرکاری کنی ، هنگامی که چیزی را از ته دل طلب میکنی، از این رو است که این خواسته در روح جهان متولد شده است. این ماموریت تو بر روی زمین است ‌. روح جهان از خوشبختی انسان ها تغذیه میکند ،ویا از بدبختی، ناکانی و حسادت آنها. تحقق بخشیدن به افسانه ی شخصی یگانه وظیفه ی آدمیان است. همه چیز تنها یک چیز است. وهنگامی که آرزوی چیزی را داری سراسر کیهان همدست می شود تا بتوانی این آرزو را تحقق بخشی.

  • 1 min
  ملت عشق

  ملت عشق

  💗

  • 14 min

Customer Reviews

4.1 out of 5
7 Ratings

7 Ratings

Top Podcasts In Books

Listeners Also Subscribed To