15 episodes

Podcast tutkijoilta liikunta-alan ammattilaisille - liikuntatieteen puolesta, velitiedettä vastaan. Liikuntalabralla tutkijat keskustelevat uusimmista tutkimuksistaan, liikuntafysiologiasta, treenistä, aivoista ja näyttöön perustuvasta fysiikkavalmennuksesta. Isäntänä liikunta- ja neurotieteilijä, väitöskirjatutkija, Petri Jalanko, LitM, FM.

Liikuntalabra Petri Jalanko, LitM, FM

  • Health & Fitness

Podcast tutkijoilta liikunta-alan ammattilaisille - liikuntatieteen puolesta, velitiedettä vastaan. Liikuntalabralla tutkijat keskustelevat uusimmista tutkimuksistaan, liikuntafysiologiasta, treenistä, aivoista ja näyttöön perustuvasta fysiikkavalmennuksesta. Isäntänä liikunta- ja neurotieteilijä, väitöskirjatutkija, Petri Jalanko, LitM, FM.

  #15 Miten tulkita ja soveltaa tutkimustuloksia fysiikkavalmennukseen? – Aleksi Reito (LT, dosentti)

  #15 Miten tulkita ja soveltaa tutkimustuloksia fysiikkavalmennukseen? – Aleksi Reito (LT, dosentti)

  Liikuntalabran podcastissa vieraanani on lääketieteen tohtori Aleksi Reito, ja aiheena on tutkimustulosten soveltaminen käytännön fysiikkavalmennukseen.

  Miksi jokaisen liikunta-alan ammattilaisen tulisi osata tutkimustulosten tulkinnan perusteet? Mitä on näyttöön perustuva toiminta? Mitkä ovat yleisimmät virheet tutkimustulosten tulkinnassa? Miten arvioida liikuntatieteellisten tutkimustulosten sovellettavuutta käytännön valmennukseen?

  Muun muassa näihin kysymyksiin kuulet podcastissa vastaukset. Tarjolla on todella tuhti tutkittuun tietoon perustuva paketti liikuntatieteistä ja näyttöön perustuvasta fysiikkavalmennuksesta kiinnostuneille.

  Jos työskentelet fysiikkavalmentajana, liikunnanohjaajana, voimavalmentajana, fysioterapeuttina ja haluat hyödyntää tutkittua tietoa fysiikkavalmennuksessa, et voi jättää tätä podcastia väliin.

  Podcastin kuulet blogissa, ITunesissa, Spotifyssa ja Anchorissa.

  Sisältö:

  (3:45) Kertoisitko vielä hieman itsestäsi?

  (8:20) Miten kiinnostuit näyttöön perustuvasta toiminnasta?

  (11:20) Mitä on näyttöön perustuva toiminta?

  (16:00) Pitääkö fysiikkavalmennuksen olla näyttöön perustuvaa toimintaa?

  (23:00) Mitä ovat näytön asteet ja mikä on niiden merkitys valmennustyössä ja asiakkaiden kanssa tehtävissä päätöksissä?

  (34:50) Mihin osioihin kannattaa erityisesti tieteellistä artikkelia lukiessaan keskittyä?

  (42:20) Mitkä ovat yleisimmät virheet liikuntatieteellisten tutkimustulosten tulkinnassa?

  (44:50) Mitä ovat keskihajonta, p-arvo, luottamusväli?

  (51:40) Miten arvioida tutkimustulosten sovellettavuutta käytännön valmennukseen?

  (57:50) Mistä tutkimuksen tekemisen haasteista liikunta-alan ammattilaisen pitäisi tietää ja miksi?

  (1:03:45) Miten liikunta-alan ammattilainen voisi lähteä edistämään tieteenlukutaitoaan?

  (1:05:45) Miten Aleksiin saa yhteyttä, jos näyttöön perustuva toiminta ja tutkimustulosten tulkinta kiinnostavat?

  Seuraa Aleksi Reitoa sosiaalisessa mediassa:

  Reito.fi

  Tilastokunto.fi

  Twitter

  Kuuntele myös:

  NewtonFinland: Mitä on näyttöön perustuva urheilijan ravinto- ja fysiikkavalmennus? – Saana Jukola (FT)

  • 1 hr 10 min
  #14 Palomiesten voima- ja kestävyysharjoittelu – Anssi Saari (PhD)

  #14 Palomiesten voima- ja kestävyysharjoittelu – Anssi Saari (PhD)

  Liikuntalabran podcastissa vieraanani on KIHU:n urheilufysiologian asiantuntija Anssi Saari, ja aiheena on palomiesten työn fyysiset vaatimukset ja harjoittelu.

  Minkälainen on palomiesten ”lajisuoritus” eli tyypillinen työtehtävä? Miten ympäristö ja kannettavat varusteet vaikuttavat palomiesten kuormittumiseen? Mitä fyysisiä ominaisuuksia työ vaatii? Miten ohjelmoidaan kokonaistutkimusnäyttöön ja lajianalyysiin perustuen palomiesten voima- ja kestävyysharjoittelua?

  Muun muassa näihin kysymyksiin kuulet podcastissa vastaukset. Tarjolla on todella tuhti tutkittuun tietoon perustuva paketti palomiesten työn fyysistä vaatimuksista ja harjoittelusta kiinnostuneille.

  Jos työskentelet palomiehenä, fysiikkavalmentajana, liikunnanohjaajana, personal trainerina, fysioterapeuttina tai haluat kuulla tutkittua tietoa palomiesten työn fysiologiasta, et voi jättää tätä podcastia väliin.

  Podcastin kuulet blogissa, ITunesissa, Spotifyssa ja Anchorissa

  Spotifyn kysymys

  Sisältö:

  (5:20) Kertoisitko vielä hieman itsestäsi?

  (7:15) Miten kiinnostuit palomiesten fyysisen suorituskyvyn tutkimisesta?

  (14:45) Perustuuko palomiesten fyysinen harjoittelu perinteisesti lajianalyysiin, fyysisen harjoittelun perusperiaatteisiin ja tutkittuun tietoon?

  Alfaland-podcast

  (20:45) Minkälainen on palomiesten ”lajisuoritus” eli tyypillinen työtehtävä?

  Saari (2019)

  (34:45) Miten ympäristö ja kannettavat varusteet vaikuttavat työssä kuormittumiseen?

  (39:00) Mitä voima- ja kestävyysominaisuuksia palomiesten työ vaatii?

  (42:00) Miten ohjelmoisit palomiehen fyysistä harjoittelua lajianalyysiin perustuen?

  (57:00) Mitä lajinomaisia kestävyys-, voima-, tai nopeusharjoitteita toteuttaisit palomiehillä?

  (1:03:50) Miten fysiikkaharjoittelulla voi valmistautua ”lajisuorituksen ennakoimattomuuteen”

  (1:08:00) Miten muokkaisit CrossFit-harjoittelua palomiehille sopivaksi?

  (1:18:00) Mitä liikunta-alan ammattilaisen tulisi napata tästä keskustelusta palomiesten fyysiseen valmennukseen?

  (1:21:50) Miten Anssiin saa yhteyttä, jos palomiesten fyysinen harjoittelu kiinnostaa?

  Seuraa Anssia sosiaalisessa mediassa:

  LinkedIn

  Kuuntele myös:

  Alfaland-jakso

  • 1 hr 26 min
  #13 Liikunta, taitoharjoittelu ja kognitiivisten taitojen oppiminen – Pinja Jylänki (LitM)

  #13 Liikunta, taitoharjoittelu ja kognitiivisten taitojen oppiminen – Pinja Jylänki (LitM)

  Liikuntalabran podcastissa vieraanani on väitöskirjatutkija Pinja Jylänki, ja aiheena on päiväkoti-ikäisten lasten liikunnan, taitoharjoittelun ja matemaattisten taitojen oppimisen yhteydet, sekä liikuntatutkimusten lukeminen ja kriittinen arviointi.

  Miten liikunta ja motoristen taitojen oppiminen vaikuttavat matemaattisten taitojen oppimiseen? Miten yhdistetään käytännössä liikunta ja taitoharjoittelu kognitiivisten taitojen harjoitteluun? Miten lukea ja arvioida liikuntatutkimuksia?

  Muun muassa näihin kysymyksiin kuulet podcastissa vastaukset. Tarjolla on todella tuhti tutkittuun tietoon perustuva paketti liikunnasta, motorisista taidoista ja oppimisesta kiinnostuneille.

  Jos työskentelet liikunnanohjaajana, liikunnanopettajana, urheiluvalmentajana tai sinulla on omia pieniä lapsia, et voi jättää tätä podcastia väliin.

  Podcastin kuulet blogissa, ITunesissa, Spotifyssa ja Anchorissa  Sisältö:

  (4:30) Kertoisitko vielä hieman itsestäsi?

  Jylänki et al. 2022. Preventive Medicine

  (9:00) Miten kiinnostuit liikunnan ja oppimisen tutkimisesta?

  (11:00) Mitä ovat motoriset taidot, akateemiset taidot ja kognitio?

  (15:00) Liikkuvatko päiväkoti-ikäiset lapset riittävästi?

  (22:00) Miten liikunta ja motoristen taitojen oppiminen vaikuttavat kognitiivisten taitojen oppimiseen?

  Jylänki et al. 2022. International Journal of Early Childhood

  (37:45) Miten liikunta-alan ammattilaiset voisivat itse arvioida lukemiensa liikuntatutkimusten laatua?

  Connectedpapers.com

  #14 Mitä on näyttöön perustuva urheilijan ravinto- ja fysiikkavalmennus? – Saana Jukola (FT)

  (51:00) Mitä kuuntelijan tulisi napata tästä keskustelusta mukaan lasten kanssa harrastamiseen?

  (54:20) Miten Pinjaan saa yhteyttä, jos liikunnan vaikutukset oppimiseen päiväkoti-ikäisillä lapsilla kiinnostavat?  Seuraa Pinjaa sosiaalisessa mediassa:

  Twitter

  Active numeracy  Kuuntele myös:

  #2 Miten liikunta ja fyysinen kunto näkyvät nuorten aivoissa? – Ilona Ruotsalainen (FT)

  #10 Miten saada mielihyvää ja lievittää stressiä liikunnalla? –  Tiina Saanijoki (FT)

  • 57 min
  #12 Mitkä ovat tärkeimmät käytännön opit huippujääkiekkoilijoiden fysiikkavalmennuksesta? – Harri Yrttiaho (LitM)

  #12 Mitkä ovat tärkeimmät käytännön opit huippujääkiekkoilijoiden fysiikkavalmennuksesta? – Harri Yrttiaho (LitM)

  Liikuntalabran podcastissa vieraanani on fysiikkavalmentaja Harri Yrttiaho, ja aiheena on huippujääkiekkoilijoiden fysiikkavalmennus.

  Mitkä ovat tärkeimmät valmennukselliset opit Harrin uran aikana? Miten Harri huomioi fysiikkavalmennuksessa huippujääkiekkoilijoiden tarpeet, toiveet ja haasteet? Miten ohjelmoida huippujääkiekkoilijoiden voimaharjoittelua? Miten fysiikkaharjoittelussa huomioidaan jääkiekon kompleksisuus?

  Muun muassa näihin kysymyksiin kuulet podcastissa vastaukset. Tarjolla on todella tuhti paketti näyttöön perustuvasta fysiikkavalmennuksesta ja jääkiekkoilijoiden oheisharjoittelusta kiinnostuneille.

  Jos työskentelet fysiikkavalmentajana, liikunnanohjaajana, voimavalmentajana, fysioterapeuttina tai haluat tietää lisää jääkiekkoilijoiden fysiikkavalmennuksesta, et voi jättää tätä podcastia väliin.

  Podcastin kuulet blogissa, ITunesissa, Spotifyssa ja Anchorissa

  Sisältö:

  (5:11) Kertoisitko vielä hieman itsestäsi?

  (8:10) Mitä taitoja mielestäsi tarvitaan huippujääkiekkoilijoiden valmennuksessa?

  (16:58) Millä keinoin opit käytännön valmennuskokemuksista?

  (21:20) Mitkä ovat tärkeimmät valmennukselliset opit urasi aikana?

  (30:30) Miten huomioit fysiikkavalmennuksessa valmennettavan tarpeet, toiveet ja haasteet?

  (46:00) Onko tutkittu tieto ollut joskus käytännön valmennuskokemusten vastaista?

  (55:45) Mitä neuvoja antaisit kuulijalle, jonka tavoitteena on tulevaisuudessa työskennellä huippu-urheilijoiden parissa?

  (58:45) Mitä liikunta-alan ammattilaisen tulisi napata tästä keskustelusta seuraavaan asiakastapaamiseen?

  (59:30) Miten Harriin saa yhteyttä, jos jääkiekkoilijoiden fysiikkavalmennus tai kokemukset fysiikkavalmentajana kiinnostavat?

  Seuraa Harria sosiaalisessa mediassa:

  Instagram

  Twitter

  Sahatraining.fi

  • 1 hr 2 min
  #11 Ei aikaa treenata? Näin rakennat näyttöön perustuvan voimaharjoitusohjelman – Ville Isola (LitM, SM)

  #11 Ei aikaa treenata? Näin rakennat näyttöön perustuvan voimaharjoitusohjelman – Ville Isola (LitM, SM)

  Liikuntalabran podcastissa vieraanani on Jyväskylän yliopiston väitöskirjatutkija Ville Isola, ja aiheena on voimaharjoittelun ohjelmointi erityisen kiireiselle asiakkaalle.

  Mikä on minimimäärä voimaharjoittelua viikossa, jolla voi saada vielä tuloksia? Kuinka paljon sarjoja ja toistoja viikossa per lihasryhmä pitäisi vähintään tehdä? Mitä treeniliikkeitä tai erikoistekniikoita kannattaa hyödyntää, kun aika on erityisen rajallista.

  Muun muassa näihin kysymyksiin kuulet podcastissa vastaukset. Tarjolla on todella tuhti tutkittuun tietoon perustuva paketti voimaharjoittelusta ja näyttöön perustuvasta fysiikkavalmennuksesta kiinnostuneille.

  Jos työskentelet fysiikkavalmentajana, liikunnanohjaajana, voimavalmentajana, fysioterapeuttina tai haluat tietää lisää voimaharjoittelun ohjelmoinnista, et voi jättää tätä podcastia väliin.

  Podcastin kuulet blogissa, ITunesissa, Spotifyssa ja Anchorissa

  Sisältö:

  (4:20) Kertoisitko vielä hieman itsestäsi?

  (8:15) Miten kiinnostuit liikuntatieteistä ja voimaharjoittelusta?

  (12:45) Mikä on minimimäärä voimaharjoittelua viikossa, jolla tavallinen keskitason valmennettava saa vielä tuloksia?

  (16:45) Miten kannattaa alkuverrytellä?

  (21:20) Kuinka paljon sarjoja ja toistoja pitäisi tehdä viikossa per lihasryhmä?

  Weightology – James Krieger

  (35:50) Onko suosituksissa eroja lihasryhmien välillä?

  (37:45) Montako kertaa viikossa kannattaa treenata?

  (39:00) Minkälaisella intensiteetillä kannattaa treenata?

  (46:50) Minkälaisia sarjapalautuksia kannattaa hyödyntää?

  (52:20) Mitä treeniliikkeitä kannattaa hyödyntää?

  (54:00) Miten hyödyntää vapaita painoja ja laitteita?

  (1:03:26) Mitä erikoistekniikoita kannattaa hyödyntää?

  (1:07:25) Miten loppuverryttely kannattaa tehdä?

  (1:14:14) Miten Villeen saa yhteyttä, jos voimaharjoittelu kiinnostaa?

  Seuraa Villeä sosiaalisessa mediassa:

  Instagram

  Kotisivut

  Kuuntele myös:

  Podcast #4 Miten muokata heikosti kehittyvän voimaharjoitusohjelmaa ja saavuttaa tuloksia?– Aapo Räntilä (LitM)

  Podcast #6 Voimaharjoittelun periodisaatio ja ohjelmointi (Osa 1) – Tuomas Rytkönen (LitM)

  Podcast #7 Voimaharjoittelun periodisaatio ja ohjelmointi (Osa 2) – Tuomas Rytkönen (LitM)

  • 1 hr 17 min
  #10 Miten saada mielihyvää ja lievittää stressiä liikunnalla? – Tiina Saanijoki (FT)

  #10 Miten saada mielihyvää ja lievittää stressiä liikunnalla? – Tiina Saanijoki (FT)

  Liikuntalabran podcastissa vieraanani on Tiina Saanijoki, ja aiheena on liikunnan mielihyvän biologia.

  Miksi liikunta-alan ammattilaisen pitäisi ymmärtää jotain liikunnan mielihyvävaikutuksista? Voiko liikunnalla tutkitusti saada mielihyvää ja lievittää stressiä? Mitä tiedetään taustalla olevista vaikutusmekanismeista? Miten valmennusasiakasta voisi ohjata saamaan lisää mielihyvää liikunnasta?

  Muun muassa näihin kysymyksiin kuulet podcastissa vastaukset. Tarjolla on todella tuhti tutkittuun tietoon perustuva paketti liikunnasta ja aivoista kiinnostuneille.

  Jos työskentelet fysiikkavalmentajana, liikunnanohjaajana, personal trainerina, fysioterapeuttina tai haluat tietää liikunnan mielihyvävaikutuksista, et voi jättää tätä podcastia väliin.

  Podcastin kuulet blogissa, ITunesissa, Spotifyssa ja Anchorissa

  Spotifyn kysymys

  Sisältö:

  (4:30) Kertoisitko vielä hieman itsestäsi?

  (7:10) Miksi liikunta-alan ammattilaisen pitäisi ymmärtää jotain liikunnan mielihyvävaikutuksista?

  (12:45) Miten kiinnostuit liikunnasta ja aivoista?

  (15:30) Miten liikunnan aiheuttamaa mielihyvää tutkitaan?

  (21:05) Mitä tiedetään vaikutusmekanismeista?

  (27:45) Voiko liikunnalla vaikuttaa psyykkisiin sairauksiin?

  (32:45) Minkälainen liikunta nostaa tehokkaimmin mielialaa?

  (41:10) Miten liikkujan kuntotaso vaikuttaa mielihyvävaikutuksiin?

  (Saanijoki et al., 2022)

  (43:40) Voiko liikunnasta oppia saamaan mielihyvää, jos sitä ei ennen ole saanut?

  (Schneider et al., 2012)

  (49:00) Mitä liikunta-alan ammattilaisten tulisi huomioida, kun lukevat tutkimuksia tai tiedeuutisia liikunnan mielihyvävaikutuksista?

  (57:50) Mitä liikunta-alan ammattilaisen tulisi napata tästä keskustelusta seuraavaan asiakastapaamiseen?

  (1:00:50) Miten Tiinaan saa yhteyttä, jos liikunnan vaikutukset mielialaan kiinnostavat?

  Seuraa Tiinaa sosiaalisessa mediassa:

  LinkedIn

  Kuuntele myös:

  #2 Miten liikunta ja fyysinen kunto näkyvät nuorten aivoissa? – Ilona Ruotsalainen (FT)

  • 1 hr 3 min

Top Podcasts In Health & Fitness

Scicomm Media
Jay Shetty
Aubrey Gordon & Michael Hobbes
Lewis Howes
Rob Dial and Kast Media
Slumber Studios