2 episodes

Ljud för djuren är ett projekt som producerar ljudböcker med fokus på djurrätt och veganism. De är inspelade, och producerade av eldsjälar i ideella projekt helt utan vinstsyfte.

Släppta ljudböcker:

2018-08-25: Djurens förintelse - Människans nazism mot andra arter (Henrik Wig och Pelle Strindlund)

2019-08-01: Jordens herrar - Slaveri, djurförtryck och våldets försvarare (Pelle Strindlund)

Ljud för djuren Henrik Wig, Pelle Strindlund

  • Documentary

Ljud för djuren är ett projekt som producerar ljudböcker med fokus på djurrätt och veganism. De är inspelade, och producerade av eldsjälar i ideella projekt helt utan vinstsyfte.

Släppta ljudböcker:

2018-08-25: Djurens förintelse - Människans nazism mot andra arter (Henrik Wig och Pelle Strindlund)

2019-08-01: Jordens herrar - Slaveri, djurförtryck och våldets försvarare (Pelle Strindlund)

  Jordens herrar - Slaveri, djurförtryck och våldets försvarare

  Jordens herrar - Slaveri, djurförtryck och våldets försvarare

  Under lång tid betraktades förslavandet av andra människor som någonting självklart. Tänkare, forskare och politiker hävdade att slaveriet var nödvändigt, moraliskt riktigt och av Gud inrättat.
  Slavhandeln ansågs skapa arbetstillfällen och leda till att de infångade fick ett bättre liv. De få som i början protesterade avfärdades som okunniga, fanatiska, känslosamma med mera.
  Numera är vår syn på slaveri helt annorlunda. Det är lätt för oss att på tvåhundra års avstånd se ihåligheten i de forna argumenten till dess försvar. Men finns det idag andra former av förtryck, för vilka vi är lika blinda som den gamla tidens slaverianhängare var för slaveriet?
  Ja, det gör det, menar Pelle Strindlund. Den uppenbara parallellen är exploateringen av djur. I Jordens herrar jämför han argumenten för slaveriet på 1700- och 1800-talet med dem för dagens djurförtryck.
  Han visar på omfattande och djupgående likheter: i hur slavarna och djuren hanteras, hur förtrycket av de båda grupperna legitimeras och hur de som kritiserar exploateringen bekämpas.
  De slående parallellerna konfronterar oss på ett påtagligt sätt med frågan om de moraliska grunderna för utnyttjandet av andra levande varelser.
  Jordens herrar är skriven av Pelle Strindlund och utgiven på Karneval Förlag 2011. Denna ljudbok är inspelad 2019. Inläst av Hannah Bratt och Markus Tufvesson. Inläsningen av denna ljudbok har gjorts ideellt och utan vinstsyfte. Ljudboken har gjorts med tillstånd från såväl förlag som författare.

  Djurens förintelse - Människans nazism mot andra arter

  Djurens förintelse - Människans nazism mot andra arter

  Isaac Bashevis Singer, den judiske författaren och Nobel­pristagaren i litteratur, skrev att i förhållande till djuren "är alla människor nazister; för djuren är det ett evigt Treblinka". Kan nazisternas våld mot judar jämföras med vårt våld mot djur? Kan förintelseläger som Treblinka liknas vid våra slakterier? I Djurens förintelse utforskar Pelle Strindlund och Henrik Wig Singers jämförelse. De visar att argumenten som nazisterna använde för sitt storskaliga dödande av judar - vi arier är mer värda än judarna och har därför rätt att döda dem - är identiska med dem vi använder för vårt storskaliga dödande av djur. Stora likheter finns även i hur de två ideologierna organi­serar sitt våld: fabriksmässigt dödande enligt löpande band-principen.Nazisterna menade att så länge deras dödande skedde "humant" och utan lidande var det oproblematiskt, och de själva kunde rentav betrakta sig som goda. Idag hävdar många detsamma om djurens död, då "human slakt" har blivit ett vedertaget begrepp. Att människans behandling av djur är dålig anser många,men kanske har vi inte förstått hur dålig? Djurens förintelse är en bok som inte lämnar någon oberörd.
  Djurens förintelse är skriven av Henrik Wig och Pelle Strindlund och utgiven på Karneval Förlag 2016. Denna ljudbok är inspelad 2017-2018. Inläst av Hannah Bratt, Markus Tufvesson, Sophie Nanne, Josefin Lindberg, Anna Johansson och Fredrik Lidén. Inläsningen av denna ljudbok har gjorts ideellt och utan vinstsyfte. Ljudboken har gjorts med tillstånd från såväl förlag som författare.
  Se mer om boken på www.djurensförintelse.se 

Top Podcasts In Documentary