23 episodes

Samtal med logistiken i fokus. Hör de senaste trenderna inom logistik, supply chain och varuförsörjning. I varje avsnitt djupdyker vi i olika intressanta ämnen tillsammans med namnkunniga personer med lång erfarenhet av logistik och supply chain.
Podcasten är producerad av Stefan Karlöf, chefredaktör Supply Chain Effect och Jan Jakobsson, PostNord.

Logistik och Supply Chain PostNord Sverige & Supply Chain Effect

  • Business

Samtal med logistiken i fokus. Hör de senaste trenderna inom logistik, supply chain och varuförsörjning. I varje avsnitt djupdyker vi i olika intressanta ämnen tillsammans med namnkunniga personer med lång erfarenhet av logistik och supply chain.
Podcasten är producerad av Stefan Karlöf, chefredaktör Supply Chain Effect och Jan Jakobsson, PostNord.

  #23. From The First To The Last Mile, The End - To - End - Connected Supply Chain

  #23. From The First To The Last Mile, The End - To - End - Connected Supply Chain

  Att med tillgång till relevanta data som delas och synliggörs i en försörjningskedja och därmed säkerställer effektivitet, kundservice och hållbarhet är själva kärnan i en framgångsrik logistik och supply chain management.
  I det här avsnittet av Logistik & Supply Chain - From the first to the last mile – the end-to-end connected supply chain – resonerar deltagarna kring nyttor, utmaningar och framgångsvägar till en uppkopplad försörjningskedja.
  Medverkande är:
  Kristina Liljestrand, logistikforskare på Chalmers och projektledare Chalmers Industriteknik
  Håkan Hammar, Country Manager and Business Development Lead, Zetes
  Martin Espmark, Head of Last Mile & Customer Experience, PostNord.
  Samtalet leds av Stefan Karlöf, chefred. Supply Chain Effect.
  Avsnittet sponsras av Zetes.

  • 43 min
  #22. E-handelns logistikutmaningar och nyttan av logistikautomation

  #22. E-handelns logistikutmaningar och nyttan av logistikautomation

  En snabb, precis, effektiv och kundcentrerad logistik är grundläggande för att bli framgångsrik som e-handlare.
  I det här avsnittet av Logistik&Supply Chain fokuserar vi på e-handelns logistikutmaningar och den potentiella nyttan med logistikautomation.
  Deltagare i samtalet är:
  Oscar von Konow, medgrundare och COO på NA-KD
  Thomas Karlsson, vd för Element Logic Sweden
  Petri Princis, Senior Business Developer på PostNord.
  Samtalet leds av Stefan Karlöf, Supply Chain Effect.
  Avsnittet sponsras av Element Logic. Logistik & Supply Chain produceras av PostNord och Supply Chain Effect.

  • 52 min
  #21. Visibilitet och informationsdelning i supply chain

  #21. Visibilitet och informationsdelning i supply chain

  Att skapa visibilitet och göra information tillgänglig där och när den behövs i hela försörjningskedjan är logistikens heliga graal – ett närmast ouppnåeligt idealtillstånd.
  Visionen är att alla aktörer i flödet har rätt information vid rätt tidpunkt, kan följa skeenden så nära det händer som möjligt och i bästa fall förutse skeenden i hela flödet.
  Om visionen ska bli verklighet krävs det bättre samverkan i supply chain, mer och bättre informationsdelning samt rätt IT-stöd och andra tekniska lösningar.
  Under det här samtalet diskuteras vad som krävs och varför vissa företag kommer längre än andra.
  Deltagare i samtalet är:
  • Johanna Staaf, Director Innovation Lab på Ahlsell
  • Per-Olof Arnäs, Universitetslektor och logistikforskare på Chalmers
  • Pär Wetterlöf, Director Research & Development, Industri-Matematik
  • Jörgen Olsson, Business development director, PostNord eHandel & Logistik.
  Samtalet leds av Stefan Karlöf, chefredaktör för tidningen Supply Chain Effect.
  Avsnittet sponsras av Industri-Matematik.

  • 41 min
  #20. Special Edition. Logistikpriset PLA

  #20. Special Edition. Logistikpriset PLA

  2002 utdelades för första gången PostNords logistikpris – PostNord Logistics Award. Sedan dess har prisets etablerats som det främsta och mest respekterade i sitt slag.
  I det här avsnittet av Logistik & Supply Chain beskrivs prisets och logistikens utveckling under åren som gått.
  I samtalet medverkar:
  • Pär Svärdson, tvåfaldig pristagare, grundare av Apotea och ledamot i prisjuryn
  • Magnus Edin, vd för Lindbäcks Bygg
  • Mats Abrahamsson, professor i logistik och prisjuryns ordförande
  • Peter Hesslin, juryledamot och chef för PostNord Sveriges eHandel & Logistik.

  Samtalet leds av Stefan Karlöf, Supply Chain Effect.

  • 43 min
  #19. Framtidens lager

  #19. Framtidens lager

  Framtidens lager är en snabbfotad kopplingspunkt i varuflödet, allt mer automatiserat, datadrivet och understött av artificiell intelligens, mjukvaror och IT-kompetens.
  I detta avsnitt av Logistik & Supply Chain är det den snabba utvecklingen av lager som fokuseras.
  En utveckling som drivs på av en växande e-handel, tuff konkurrens och ökade krav på snabba och flexibla försörjningsflöden.
  Deltagare i samtalet är:
  Joakim Kembro, docent och logistikforskare vid Lunds universitet
  Klas Pettersson, vd Apotek Hjärtat Logistik
  Daniel Eriksson, regionchef PostNord TPL
  Samtalet leds av Stefan Karlöf, Supply Chain Effect
  Avsnittet sponsras av PostNord TPL AB
  Logistik & Supply Chain produceras av PostNord Sverige och Supply Chain Effect.

  • 37 min
  #18. Hållbara Transporter

  #18. Hållbara Transporter

  Hållbara godstransporter är en avgörande faktor för att kunna uppnå samhällets
  högt ställda klimatmål och för att möte konsumenternas och kundernas förväntningar.
  I det här avsnittet av Logistik & Supply Chain fördjupar vi oss i hur transporterna kan bli mer hållbara här och nu bland annat genom bättre planering, effektiva IT-stöd, smartare ruttplanering och optimering, genomtänkta val av transportslag och leveranstjänster och en optimering av fyllnadsgrader och returtransporter.
  Deltagare i samtalet är:
  Maria Huge Brodin, professor i miljölogistik, Linköpings universitet
  Lars Persson, nordisk försäljningschef på Descartes Systems
  Magnus Swahn, verksamhetsansvarig för Nätverket för Transport och Miljö (NTM)
  Sofia Leffler Moberg. Hållbarhetschef på PostNord.
  Samtalet leds av Stefan Karlöf, Supply Chain Effect.
  Avsnittet sponsras av Descartes Systemes.
  Logistik & Supply Chain produceras av PostNord och Supply Chain Effect.

  • 49 min

Top Podcasts In Business

Listeners Also Subscribed To