300 episodes

Livsåskådningsprogrammet i P1 - programmet om religion, identitet och politik. Programledare: Åsa Furuhagen Producent: Antonio de la Cruz, Reporter: Lollo Collmar och Edgar Mannheimer, Programchef: Anders Backlund. Ansvarig utgivare: Louise Welander

Människor och tro Sveriges Radio

  • Religion & Spirituality
  • 5.0 • 2 Ratings

Livsåskådningsprogrammet i P1 - programmet om religion, identitet och politik. Programledare: Åsa Furuhagen Producent: Antonio de la Cruz, Reporter: Lollo Collmar och Edgar Mannheimer, Programchef: Anders Backlund. Ansvarig utgivare: Louise Welander

  Telefonväkteri om dödshjälp - Hur vill du dö?

  Telefonväkteri om dödshjälp - Hur vill du dö?

  I vårt tredje program om dödshjälp vill vi att lyssnarna ringer in och berättar om sina egna tankar, berättelser och erfarenheter om livets slutskede och döden. Telefonnumret är 08- 24 15 00

  Ring in till Människor och tro på torsdag den 24 september, med start 14.04. telefonslussen öppnar 13.45.
   Telefonnumret är 08- 24 15 00
  I studion finns programledare Åsa Furuhagen som tillsammans med  författaren och teolog Philip de Croy och Gunnar Eckerdal överläkare på Sahlgrenska universitetssjukhuset, tar emot era samtal.
   Programledare: Åsa Furuhagen
  Producent: Antonio de la Cruz

  • 44 min
  Dödshjälp i allt fler länder – Hur påverkar det Sverige?

  Dödshjälp i allt fler länder – Hur påverkar det Sverige?

  I vårt andra program om dödshjälp fokuserar vi på hur långt dödshjälpen har nått runt om i världen.

  Vi tar upp Oregonmodellen som blivit en standardmodell i USA och som även svenska dödshjälpsförespråkare lyfter fram som en framkomlig väg för Sverige. I Beneluxländerna har dödshjälpen nått längst och där behöver man inte vara dödssjuk för att få aktiv dödshjälp. I Schweiz är utlänningar tillåtna att söka och genomföra assisterat döende, något som flera svenskar redan nyttjat.
  I programmet medverkar Philip de Croy, författare och teolog som inriktat sig på etik och thanatologi (läran om döden).
  Programledare: Åsa Furuhagen
  Reporter: Lollo Collmar
  Producent: Antonio de la Cruz

  • 44 min
  Dödshjälp i Sverige – en rättighet eller ett etiskt och mänskligt dilemma?

  Dödshjälp i Sverige – en rättighet eller ett etiskt och mänskligt dilemma?

  I Sverige är dödshjälp inte tillåtet men efter några uppmärksammade fall har debatten blossat upp igen och nu finns det flera rättsfall som väntar på att få sina domar.

  I tre program kommer Människor och tro att behandla den ständigt återkommande diskussionen om dödshjälp. Det första programmet den 10 september kommer att ta upp situationen i Sverige och de senaste juridiska och etiska frågor som aktualiserats av ett par kontroversiella dödsfall. Det andra programmet den 17 september kommer att belysa omvärlden med fokus på USA där debatten blir alltmer polariserad. Vi avslutar programserien om dödshjälp med ett telefonväkteri den 24 september.
  I första programmet medverkar författaren och journalisten Annika Taesler som själv är ryggmärgsskadad och som ofta debatterar om människovärdet, läkaren Staffan Bergström som också är ordförande för föreningen Rätten till en värdig död och som den 14 juli hjälpte en ALS-sjuk man att dö samt Philip de Croy, författare och teolog som inriktat sig på etik och thanatologi (läran om döden).
  Programledare: Åsa Furuhagen
  Reporter: Lollo Collmar
  Producent: Antonio de la Cruz

  • 44 min
  Vad hände när Hagia Sofia i Istanbul omvandlas från museum till moské?

  Vad hände när Hagia Sofia i Istanbul omvandlas från museum till moské?

  Veckans Människor och tro program handlar om religiösa byggnader som politiskt verktyg.

  Den grekisk-ortodoxa kyrkan från 500-talet omvandlades efter erövringen av Konstantinopel 1453 till moské. År 1934, under Kemal Atatürk, sekulariserades Hagia Sofia och blev ett museum. I somras lät Turkiets president Erdogan omvandlades Hagia Sofia ännu en gång till moské.
  I Indien i heliga staden Ayodyha har premiärminister Modi lagt den första stenen till ett nytt tempel tillägnat guden Rama, på den plats där det tidigare varit en moské i hundratals år.
  Vad ligger bakom besluten att omvandla heliga byggnader i Indien och Turkiet - vad är religion och vad är politik?
  Medverkar i programmet gör Olof Heilo vid Svenska forskningsinstitutet i Istanbul, Joakim Kreutz docent i statsvetenskap vid Uppsala Universitet och Naila Saleem reporter på Sveriges Radio som följer utvecklingen i Indien. I programmet pratar vi också med troende Malmöbor som berättar om sitt förhållande till de religiösa byggnader de besöker.
  Programledare: Åsa Furuhagen
  Reporter: Natacha Lopez
  Producent: Antonio de la Cruz

  • 44 min
  Telefonväkteri – Religionskunskap, hur, vad och varför?

  Telefonväkteri – Religionskunskap, hur, vad och varför?

  RING IN på 0824 15 00 Har du mött någon med djupa fördomar om din tro, har du lärt dig något oväntat om religion? Eller har du någon pinsam kunskapslucka som plågar dig när du möter troende personer?

  Skillnaderna mellan vad vi som bor i Sverige tror på, och hur vi förstår varandra utifrån det, blir allt större. Därför har Människor och tro i flera program den senaste tiden pratat om värdet av att förstå och kunna religion.
  I veckans program vill vi att lyssnarna ringer in med sina berättelser och erfarenheter.
   Ring in till Människor och tro på torsdag den 27 augusti, med start 14.04. Slussen öppnar. 13.45.
  Telefonnumret är 08- 24 15 00
   I studion finns programledare Linda Thulin tillsammans med Therese Halvarsson Britton gymnasielärare vid Globala gymnasiet och tar emot era samtal.
  Programledare: Linda Thulin
  Producent:  Antonio de la Cruz

  • 44 min
  Religionskunskap – Hur, vad och varför?

  Religionskunskap – Hur, vad och varför?

  Hur lär man sig bäst om religion och vad är det man behöver veta? Veckans Människor och tro handlar om religionsundervisning och religionskunskap, både i skolan och i livet för övrigt.

  Allt fler i Sverige saknar egen erfarenhet av religion. Samtidigt blir vi också ett alltmer mångreligiöst land, när människor från andra länder flyttar hit med sin syn på tro och religion. Detta sätter fokus på värdet av förståelse för och kunskap om religion.
  Medverkar i programmet gör Karin Kittelmann Flensner, universitetslektor och filosofie doktor i religionsdidaktik, vid högskolan i Väst. Hennes doktorsavhandling om religionsundervisningen i ett modernt pluralistiskt Sverige har blivit mycket spridd. I studion finns också Therese Halvarsson Britton gymnasielärare vid Globala gymnasiet, som även hon är filosofie doktor i religionsdidaktik. Hennes avhandling handlar om studiebesök som metod för att förstå det som kallas levd religion.
  I programmet pratar vi också med ungdomar om deras erfarenhet av religionskunskapen, och så får vi en historisk tillbakablick på religionsundervisningen av Viktor Aldrin docent i teologi på Borås Högskola.
  Programledare: Linda Thulin
  Producent och reporter:  Antonio de la Cruz

  • 44 min

Customer Reviews

5.0 out of 5
2 Ratings

2 Ratings

Top Podcasts In Religion & Spirituality

Listeners Also Subscribed To

More by Sveriges Radio